2014. május 10., szombat

Zsidókérdés

A zsidóság kritikája:
-Azt állítom, hogy a zsidók hazudnak a történelem tálalásában is, mert a zsidóság nem egy passzívan szenvedő kisebbség volt, mint ahogy ma sem az, hanem  a zsidóság tevékenysége alakította és alakítja leginkább a történelmet!
-Az általuk írt történelmet pedig gazdasági, politikai fegyverként, és az identitásuk erősítésére használják.
-Azt állítom, hogy míg ők a világ legnacionalistább népe, addig mindent megtesznek annak érdekében, hogy mások ne gondolkozzanak nemzetcsaládban. (vallásuk is, nacionalista, soviniszta)
-Azt állítom, hogy míg ők a világ legsovinisztább népe, addig másokat vádolnak sovinizmussal.
-Azt állítom, amíg másoknak azt hirdetik, hogy ne legyenek rasszisták, és ne nézzék ki milyen származású, identitású, addig ők a sajátjaikat pozícióba helyezik.
-Azt állítom, hogy a nemzeti öntudatuk általában felülírják az egyetemes emberi etikát!
-Azt állítom, hogy miközben állandó kárpótlást kérnek, és folyamatosan számon kérik a 70 évvel ezelőtti holokausztjukat, addig ők maguk a jelenben népirtást, etnikai tisztogatást, emberiségellenes, és háborús bűncselekményeket követnek el! 
-Azt állítom, hogy a vezető elitjük a világ vezető elitje, amely világdiktatúrát épít, és amellyel kölcsönösen támogatják egymást (Rothschild cionizmus)! 
- A zsidó kultúra, életmód, gondolkodásmód, viselkedés, cselekedet gyökere a zsidó vallás. A zsidó vallás lényege az, hogy a zsidó egy identitására mindenek felett vigyázó egyedi nép, 

(Mózes V. 7/6
"Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén.")

(EZSDRÁS KÖNYVE 9/12
"Annakokáért leányaitokat ne adjátok az ő fiaiknak és az ő leányaikat ne vegyétek fiaitoknak, és nem keressétek barátságukat, sem javukat soha, hogy megerősödjetek és éljetek e föld javaival, és örökségképen adhassátok azt fiaitoknak mindörökké.")

amely felsőbbrendűként elkülönülve a többiektől, 
első körben arra törekszik, hogy befurakodva a többiek életterébe, a többi nép felett megszerezze az uralmat, majd sikeresen megszerezve kiirtsa őket! 

(Mózes V. 7/16 És megemészted mind a népeket, a melyeket néked ád az Úr, a te Istened; ne kedvezzen a te szemed nékik, és ne tiszteld az ő isteneit; mert tőr gyanánt volna az néked.)

Ezért első körben az irreguláris hadviselés eszközeit veti be, 

(Mózes V. 23/20
Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyújtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.)

ha pedig szükséges, akkor másokat egymásnak ugrasztva háborúkat szít, és csak a legszükségesebb esetben bocsátkozik saját maga nyílt reguláris támadásba. 
-Azt állítom, hogy nem akarnak békésen egymásmellet élni, hanem le akarják győzni a többieket (harcolnak, támadnak)!
-Azt állítom, nem tartják be a magyarok házszabályát! 

Mi a gyűlölet, az utálat, a gyűlöletkeltés és a kritika között a különbség:

Utálom azt, amitől valamilyen rosszat kapok, például egy rossz fogorvost, aki fájdalmat okoz, és annyira szétfúrja a fogamat, hogy egy hét múlva letörik, és lehet kihúzni.
Amit utálok, azt első körben megpróbálom elkerülni, ha nem megy, akkor felveszem ellene a harcot, olyan arányban, hogy megnyerjem. Az utálat természetes dolog!

Gyűlölet az, amikor valakinek gonoszságból okozok rosszat, nem védekezésből, hanem irigységemből, felsőrendűségi, vagy kisebbrendűségi érzésemből, egyszerűen csak rosszindulatból, stb. A gyűlölet az etika hiányából ébred, és nem ismeri az arányosságot. Tehát két fél konfliktusában az aránytalanabbul válaszoló a gyűlölőbb. Negatív dolog, és visszanyal!

Gyűlöletkeltés az, amikor kritika nélkül, nem konkrétumokra alapozva, hogy miért, pusztán szitokszavakkal bélyegez meg másokat, hogy a többiek utálják, gyűlöljék. 
Fejlettebb formája, ha hamis dolgokkal vádolva teszik ezt, de ez a ritkább. Vitában a hamisságot sem tudják megvédeni. Ezért ezekre az a jellemző, hogy kerülik a vitát, ha pedig belekeverednek, csak szitokszavakra, hasbarára futja, konkrétumokra nem! Tevékenységük negatív, gyümölcsük a békétlenség, a boldogtalanság, stb.

A kritika konkrétumokat felsorolva, az igazságot keresve, a vita, a bizonyítás igényével hívja fel a figyelmet azokra, akik rossz dolgokat cselekszenek, vagy próbálja javítani valaki tévedését. Célja a konfliktus megoldása, vagy az igazság megközelítése, nem a bántás. Pozitív és természetes dolog!

Voltaire- "Ha tudni akarod ki uralkodik feletted, elég kiderítened, hogy ki az, akit nem szabad bírálnod."


Mi az antiszemitizmus?
Sulamit Aloni volt izraeli oktatási miniszter:
"Ez egy trükk, mindig használjuk. Ha valaki Európából bírálja Izraelt, akkor felhozzuk a holokausztot, ha pedig ebben az országban (Amerikában - a szerk.) kritizálja Izraelt, arra azt mondjuk, hogy antiszemita. "
Forrás:
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Shulamit_Aloni
https://youtu.be/LLbtu0-mgvw

Ennek az oldalnak sem a gyűlöletkeltés a célja!
A zsidósággal szemben konkrét kritikákat hoztam fel, alul pedig bővebben is kifejtésre kerülnek, a cél pedig nem a sértés, nem is a gyűlöletkeltés irányukban, hanem az, hogy az elhallgatott igazság kimondásával, a zsidóságot elgondolkodtatásra, és a viselkedésének önkéntes megváltoztatására késztessem! Nagyon rossz a csoportevolúciós stratégiájuk, amely állandóan tragédiákhoz vezet! A legjobb az lenne, ha ezt a hibás stratégiát ők felismernék, és megváltoztatnák. Ehhez azonban nyitott szívre, elmére, és az önkritika elsajátítására lenne szükség. Az igazság kimondása gyűlölködésnek tűnik azoknak, akik nem tudnak vele szembenézni. 
Legyen béke, szeretet!

Ki  a zsidó?

A logika eldönti, mint ahogy azt is, mennyi 2+2 .
A zsidó egy nemzeti identitás, bár kétségtelen, van zsidó vallás is.
Zsidó az, akinek zsidó az identitása. Ezenkívül tesz a zsidóságért, de nem tesz ellene. Ezek a zsidóság kritériumai.
Zsidó az is, aki zsidó identitását nem vállalja fel (kriptozsidó), de a zsidóság kulturális, vagy nemzeti mozgalmának életében részt vesz, vagy/és a zsidóságért rendszeresen tesz, vagy dolgozik, érvel, stb.

Ezért zsidó például Vadai Ágnes, hiszen nem is lehet őt megkülönböztetni a zsidó származású zsidóktól.
Egy Magyarországi párt, amely nem magyar, de még csak nem is nem kínai vagy ausztrál, hanem egészen véletlenül izraeli zászlókkal vonul.

Ki a kriptozsidó?
Kriptozsidó olyan zsidó eredetű személy, akinek tevékenysége arra irányul, hogy a zsidók érdekét szolgálja, de zsidóságát következetesen tagadja, esetleg keresztény templomba jár, gyerekeit is megkeresztelteti, vagy magát "ateistának" vallja, stb... Megjelenése gyakran elárulja származását.
Általában azt lehet mondani, hogy zsidók származásukat illetően szívesen titkolóznak, és kevés közöttük, aki nyíltan és következetesen vállalja hovatartozását. Ez a zsidó mimikri, rejtőzködés része, azaz annak mutatom magam, ami számomra e pillanatban a legelőnyösebb. Például mind az 1919-es "tanácsköztársaság", mind az 1945-1990-es bolsevizmus idején egy személy kivételével (1919: Garbai Sándor, 1945-1990: Dobi István) minden magas beosztású bolsevista politikus és állami vezető zsidó volt, de ezt nem hozták nyilvánosságra. Léteztek ugyan nem zsidó kommunisták és baloldaliak is, ha nem is túl sokan, ezeknek azonban semmi esélyük nem volt a magas beosztásba kerülésre - ezek foglalták el az alacsonyabb szintű vezető helyeket, némelyikük viszont börtönben ment tönkre, pl. Fáy Aladár. Ugyanúgy a zsidó eszmékről mint liberalizmus, anarchizmus, bolsevizmus, globalizmus sem közismert, hogy ezek zsidó eszmék, pontosan a jól bevált mimikri és a zsidó médiamonopolizálás miatt.

A wikipédia, az elsősorban zsidó érdekeket szolgáló lexikon például cikkeinek döntő többségében csupán már nem élő magyarul beszélő zsidókról írja oda, hogy az illető zsidó, és ma élő, nyilvánvalóan zsidó személyek esetén, például a már meghalt zsidók gyerekei, unokái esetén is szinte mindig elhagyja az utalást az illető zsidóságára.
Megfigyelésem szerint gyakran hivatkoznak több száz évre visszavezethető magyar felmenőkre. Ha azonban ez igaz is lenne, akkor sem számít, lásd.:  ki a zsidó részt!

Mi a különbség a zsidó, és a többi nép között?
Letűnt népekről  akkor beszélhetünk, ha utódai más népektől elkülönülve már nem képeznek politikai (külön terület, ország), kulturális és nyelvi egységet. A zsidó nép az egyetlen, amely hosszú ideig, kizárólag diaszpórában, önálló nyelv nélkül is meg tudta tartani magát, mivel az identitásának, és a kultúrájának a forrása a kirekesztő, és soviniszta vallásuk.
A természetben csak kétféle eszme van! Etikus, amely szerint lehet egymás mellett békében élni, és etikátlan, amely szerint az erős legyőzi a gyengébbet, az erős tovább virágzik, a gyenge pusztul. A zsidó vallás, és az abból gyökerező kultúrának is ez, az utóbbi az alapja. Ebből kifolyólag filozófiájuk az, hogy az egyéni érdekük felülírja a közösség érdekét, ugyanakkor a közösségi érdekük felülírja a többi közösség érdekét, tehát a másikat le akarják győzni, háborúznak. Nemcsak a világ legnacionalistább (ami még lehetne pozitív), hanem a legsovinisztább népe is. Minden háború a megtévesztésen alapul, avagy a háború a megtévesztés művészete.
Ezért van az, hogy míg másoknak azt hirdetik, hogy ne nézzék ki a zsidó, ki nem, ők egymást pozícióba helyezik. Le akarják győzni egymást, és a többi népet is. Kiegyezni ilyenekkel lehetetlen! A békés egymásmelltettélésre nincs lehetőség, ők nem abban hisznek.
A zsidók nagy része nem filozofál, csak a szocializáló kultúráját, és vezetőit követi a háborújában, és vezetőinek is csak kisebb része van tisztába a fentiekkel. Mégpedig azért, mert akinek az az életstratégiája, hogy a másikat le akarja győzni, és nem hisz a békés egymás mellett élésbe, az nem is értheti meg azok kritikáját, akik meg igen. A farkas nem érti a bárány kritikáját, hiszen csak a saját természeti törvényét követi. A zsidóság így az önkritikára teljesen képtelen, felelősséget soha, semmiért nem vállal, mindig másokat hibáztat, és ezeket a sorokat meg nem értheti. Ha megtenné, akkor a zsidó identitását vesztené el, ezt pedig megakadályozza a tudatalatti, és feletti énje, hiszen zsidóknak ez a legjobb, legpontosabb definíciója: 

A zsidók azok, akik a többieket le akarják győzni!

A zsidóság viselkedésének tudományos vizsgálata:
A soviniszta zsidó vallás:
Idézetek Mózes V. könyvéből, a törvények summájából:
http://mek.oszk.hu/00100/00161/html/o/5-moz/chap007.html
Mózes V. 7/16 És megemészted mind a népeket, a melyeket néked ád az Úr, a te Istened; ne kedvezzen a te szemed nékik, és ne tiszteld az ő isteneit; mert tőr gyanánt volna az néked.
Mózes V. 12/2
Pusztára pusztítsátok el mind azokat a helyeket, a hol azok a nemzetek, a kiknek ti urai lesztek, szolgáltak az ő isteneiknek a magas hegyeken, a halmokon, és minden zöldelő fa alatt.
Mózes V. 15/6
Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.
Mózes V. 20/16
De e népek városaiban, a melyeket örökségül ad néked az Úr, a te Istened, ne hagyj élni csak egy lelket is;
Mózes V. 23/20
Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyujtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
Mózes V. 28/10
És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.
Mózes V. 14/21
"Semmi holttestet meg ne egyetek; a jövevénynek, a ki a te kapuidon belől van, adjad azt, hogy egye meg azt, vagy add el az idegennek, mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek. Ne főzd a gödölyét az ő anyja tejében."
Mózes V. 7/6
"Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén."
EZSDRÁS KÖNYVE 9/12
"Annakokáért leányaitokat ne adjátok az ő fiaiknak és az ő leányaikat ne vegyétek fiaitoknak, és nem keressétek barátságukat, sem javokat soha, hogy megerősödjetek és éljetek e föld javaival, és örökségképen adhassátok azt fiaitoknak mindörökké."
Mózes V. 7 /1 és 2 és 3 és 4 és 5
"1. Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyre te bemenendő vagy, hogy bírjad azt; és sok népet kiűz te előled a Khitteust, a Girgazeust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a Khivveust, és a Jebuzeust: hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket;
2. És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket: mindenestől veszítsd ki őket; ne köss velök szövetséget, és ne könyörülj rajtok.
3. Sógorságot se szerezz ő velök, a leányodat se adjad az ő fioknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak;
4. Mert elpártoltatja a te fiadat én tőlem, és idegen isteneknek szolgálnak; és felgerjed az Úrnak haragja reátok, és hamar kipusztít titeket.
5. Hanem így cselekedjetek velök: Oltáraikat rontsátok le, oszlopaikat törjétek össze, berkeiket vágjátok ki, faragott képeiket pedig tűzzel égessétek meg."

Általánosságban a zsidó vallás,  más népek, más vallások tagjainak kiirtását parancsolja, a szegényeikkel, a jövevényeikkel, az árváikkal, és az özvegyeit együtt.
Így elsőre elég ellentmondásosnak tűnik, hogy van pár rész, ahol szegényeket, jövevényeket, árvákat, özvegyeket védeni parancsol. A zsidók a vallásukból másoknak ezeket a részeket idézik:

Mózes II. 22:21
"A jövevényen ne hatalmaskodjál, és ne nyomorgasd azt, mert jövevények voltatok Égyiptom földén."

Ezt nem nehéz betartaniuk a zsidóknak, mivel mindig ők a jövevények, és mivel ők a jövevények, ezért amikor ezt a részt idézik, akkor is a maguk érdekéből teszik.

Mózes II 22:22
"Egy özvegyet vagy árvát se nyomorítsatok meg."

Mózes V 24:14
"A szegény és szűkölködő napszámoson ne erőszakoskodjál, akár atyádfiai, akár a te jövevényeid azok, a kik a te földeden a te kapuid között vannak."
(Atyádfia alatt másik zsidót kell érteni, a te jövevényeid alatt meg a te munkásaidat. )


 A zsidó vallásból hiányzik, énem célja az alábbi etikai szabály:
"Minden ember szabadsága csak a másik szabadságáig terjedhet! "
A zsidó vallás lényege, a célja az, hogy nem tűri a multikultit, és nem tűr meg más vallásokat, népeket. A zsidó vallás arról szól, hogy a többieket rabszolgává kell tenni, majd ki kell irtani, a földjeiket pedig el kell venni!
AMIKOR  KÉT UTASÍTÁS VAN, amely látszólag ellentmond egymásnak, akkor azt kell megnézni, hogy melyik csupán az eszköz, és melyik inkább a cél, és ennek alapján kell ezeket alkalmazni, hol ezt, hol azt. (Lámpás-fény) Ez az alapja a híres zsidó kettős mércének!
http://zsido.com/fejezetek/zsido-filozofia-miert-nem-valtozhat-a-tora/
http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/a-halalbuntetes-es-az-elet-vedelme
http://zsido.com/fejezetek/zsido-filozofia-abszolut-erkolcs/#_ftn21
 Ha egy jövevényt egyből egyszerűen kinyírnának, akkor más népek tömegeinek nyilvánvaló lenne, hogy kik a zsidók, és mit akarnak. Ha pedig a más népekből való napszámosokat sanyargatnák, akkor nem lenne a következő évben munkásuk. 
Tehát a jövevény védelme eszköz arra, hogy később a cél érdekében ki lehessen irtani az egész csoportot!
A zsidó vallásnak a célja nem ez emberek boldogsága, hanem a zsidók istenének, és a zsidók érvényesülése!
Minden további rendelkezés csak ezeknek az eszköze. A cél pedig felülírja az eszközt! A logika az, hogy ne ölj, de öld meg, aki vétkezik a Tóra ellen!Ebből adódik, hogy szeresd a felebarátodat (a másik zsidót), de öld meg az ellenségedet!

 Mózes II. 23/ ...
Mert az én Angyalom te előtted megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khitteusok, Perizeusok, Kananeusok, Khivveusok és Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.
Az én rettentésemet bocsátom el előtted, és minden népet megrettentek, a mely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamtatom előtted.
Darazsat is bocsátok el előtted és kiűzi előled a Khivveust, Kananeust és Khitteust.
De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.
Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.
És határodat a veres tengertől a Filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a folyóvízig; mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat előled.
Ne köss szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel.
5 Móz. 7,2.
Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem: mert ha az ő isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.

Soviniszta zsidó szekták:
https://kuruc.info/r/9/152389/

A tiszaeszlári bűnper:
http://mtdaportal.extra.hu/books/a_tiszaeszlari_bunper.pdf

Zsidók egyoldalú, és hazug történelmi alapjai és vádjai:
Mint tudjuk a történelmet a nyertesek írják és a nyertesek propagandája válik hivatalossá, az igazság helyett.

"Emberekről volt szó akik semmi olyat nem tettek amivel kiérdemelték hazájuk hatóságainak készséges segítségét a halálba küldésért." 
Mi pedig rasszista, antiszemita, nácik vagyunk!


Evvel szemben az igazság az, hogy a zsidóság is ugyanolyan nép, mint a többi és ezért pontosan ugyanúgy kell megítélni őket.
 Pontosan azok a rasszisták (bár nem tiszta ezen szitokszó alatt mit értenek), akik a szerint ítélnek, és állnak hozzá az etikához is, mely népről van szó! Szerintük gyújtóbombát dobni német, vagy palesztin gyerekekre nem gond, zsidók pedig nem lehetnek bűnösök, bármit is követnek el, mert ők zsidók!
 Bár csak 1948-tól van hivatalosan államuk, de a zsidóságnak már az első világháború előtt kialakult a határozott vezető elitje, ráadásul ez a világ legjelentősebb gazdasági és politikai elitje volt, és azóta is az. Itt érdemes utánanézni a Rothschild-család és a vezető zsidó elit többi tagjának a tevékenységének is (mi ma egyébként a bilderberg-csoportban csúcsosodik ki).
http://csakhogyeztistudd.blog.hu/2011/05/11/kinek_fizetjuk_az_allamadossagot
http://munka-hely.blogspot.com/2014/06/hatterhatalom.html
Így a zsidóság tevékenysége alakította és alakítja leginkább a történelmet! Ha közvetlen katonaságuk pedig még nem is volt, a zsidók más nemzetek katonaságát felhasználva (sokszor ma is ezt teszik) háborúztak, illetve harcoltak a szövetségesek hadseregeiben, és partizánként is.
 Óriási hazugság az, hogy a zsidó népet az első és második világháborúban is, csak mint egy passzívan szenvedő nemzetiségként említik meg! Ha a zsidóságot felsoroljuk a háborúzó nemzetek között a megfelelő oldalon, akkor a történelmet könnyebben felismerhetjük a maga valójában! A zsidók a németek és a magyarok ellenségei voltak,
PL: https://www.szombat.org/archivum/kommunistak-es-cionistak-1944-ben
ezért semmi meglepő nincs benne, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentettek, és néhányukat esetleg ezért kivégezték! A zsidóság nem passzív, ártatlan elszenvedő kisebbsége volt a történelemnek, de az első és második világháborúnak se, mint ahogy most sem az, hanem pont fordítva, a magyarságnál sokkal inkább felelős résztvevője, alakítója!  A teljesség igénye nélkül, a zsidóság ellenséges tevékenysége a németek ellen:
Először is, kísérlet, etnikai alapon az elit leváltására, a társadalom összes területén.
Első világháború kitört, mert Németország túlzottan megerősödött, és ezt a már kifejlett gyarmatbirodalommal rendelkező angolok, franciák és az oroszok nem nézték jó szemmel. Közben pedig a háttérhatalom, a bolsevikok finanszírozásával, a velük szövetséget kötni nem hajlandó arisztokrácia megsemmisítésével, és a háborús szarkeveréssel erősítik magukat.
A zsidóknak pedig Palesztinára fájt a foguk, de az török fennhatóság alatt állt, akik a németekkel voltak szövetségben, de tőlük nem kaphatták meg! Ellenben, miközben a németek az angolokkal harcolnak, a zsidók megállapodnak az angolokkal, ha azok megszerzik Palesztina felett a fennhatóságot, akkor a zsidók megteremthetik az államukat rajta! Az amerikai zsidók, akik eddig Németország pártján álltak, beléptetik az USA-t az első világháborúba! Amerikai zsidó bankárok pénzén a bolsevikok legyőzik a cárt Oroszországban. Németországot zsidó bolsevikok gyengítik meg belülről, a német cár lemond, Németország elveszíti az első világháborút!
Aláírják a versaillesi békediktátumokat, a győztesek oldalán a németek nagy megrökönyödésére megjelenik 117 zsidó küldött, lengetve a Balfour nyilatkozatot, és kérik Palesztinát! Az első világháborút lezáró békediktátumban kifosztják Németországot (és persze a teljesen ártatlan Magyarországot)! A lengyelek folyamatosan egyre nagyobb területeket csatolnak el a németektől, és megnyílnak az első koncentrációs táborok Lengyelországban, amiben németek vannak! Az amerikai zsidó bankárok kölcsönöket adnak Németországnak, majd akkora jóvátételre kötelezik, amely miatt a nyomor elképesztő szintet ér el! Ezrek halnak éhen, milliók lesznek hajléktalanok. A franciák és belgák csapatokat küldenek Németországba! Az amerikai zsidók fillérekért felvásárolnak mindent, a megnyomorított és eladósított németektől. A bolsevikok és a nemzeti szocialisták harcolnak az irányításért, de az utóbbiak nyernek!
Aztán a zsidók bojkottja Németország ellen:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Júdea_hadat_üzen_Németországnak
1936 németországi bolsevik zsidók ezrei mennek harcolni a spanyol fasiszták és az odaküldött német katonák ellen! Tehát a németországi zsidók, ténylegesen fegyvert fognak, és lövik a német katonákat már a második világháború kitörése előtt!
Chaim Weizman a Cionista Világszervezet elnöke 1939. szeptemben 2-án egy levelet írt Neville Chamberlain angol miniszterelnöknek, amely így szólt. "a súlyos válság ezen órájában ... a zsidók Nagy-Britannia mellett állnak és a demokrácia oldalán fognak harcolni."
Tehát a zsidók egy része bár Németországban lakott, de a németekkel szembeni erőkhöz tartozott!
 Ugyanez a helyzet állt elő közben az USA-ban! Pearl Harbour után, 1942-ben, az USA nyugati partján élő japánokat, aggastyántól a csecsemőig, koncentrációs táborokba zárták!
http://www.mult-kor.hu/20120530_a_japanamerikaiak_internalasa_a_masodik_vilaghaboruban
http://www.hir24.hu/idogep/2010/03/23/koncentracios-taborok-amerikaban-1942/

Mégpedig úgy, hogy ellentétben a zsidókkal, soha nem derült ki egy japán származású amerikairól se, hogy tett volna valamit Amerika ellen, mivel ők maximálisan lojálisak voltak az USA-hoz! Vajon mi a legjobb megoldás erre a helyzetre?

Hitler háborúja? A második világháború kitörése előtt az angolok, és a franciák célja Németország gyakorlati MEGSEMMISÍTÉSE volt! Tehát nem békét akartak, ezért nem fogadták el soha a németek számtalan békeajánlatát. Az oroszok célja a komcsi rendszerük terjesztése volt. A stratégiájuk szerint segítik az európai országok egymás közti háborúját, és amikor azok kivéreznek, akkor lerohanják őket. Tehát a céljuk Európa elfoglalása volt (ami fele részt sikerült is nekik), azaz a háború. A háttérhatalom, és a fajtársi segítséget nyújtó zsidók célja szintén a németek megsemmisítése volt, mivel Hitler keresztbe tett nekik, tehát háborút akartak. A németek célja a túlélés volt, az igazságtalan békediktátumtól való felszabadulás, és egy új, szociális állam kialakítása, a zsidó bankárok háttérhatalmával szemben. Őket a háborúra rákényszerítették!
https://www.youtube.com/watch?v=RqKK_YSZIuw
https://www.youtube.com/watch?v=SV_ZsUlw35g


Hitlerék bűne:
Hitlerék ideológiai tévedése, hogy átvették a zsidóktól azt, hogy uralkodni akartak a többiek felett.
A legnagyobb bűne pedig az volt, hogy bár az eredeti terv szerint Hitlerék a cionistákat támogatva, és együttműködve velük (Haavara-egyezmény),  át akarták Palesztinába telepíteni a zsidókat, végül nem elkergette a zsidóságot, hanem rabszolgakén dolgoztatta. És ez akkor is etikátlan, ha tudjuk, hogy óriási szükség volt a munkaerőre, és tudjuk, hogy a zsidók ellenségek voltak. Határon belüli ellenségek! És tudjuk azt is, hogy az amerikaiak is koncentrációs táborba zárták akkoriban a nyugati parti japánokat, mivel Japánnal háborúban álltak. A kollektív bűnösség elve az, amikor az egész csoportot megbüntetjük, miközben el lehetne különíteni az ártatlanokat és a bűnösöket. Ha pedig elkülöníteni nem tudjuk, akkor olyan arányos védekezési formát kell választanunk, amely a legkevésbé érinti negatívan a csoport ártatlan tagjait. Hitlerék használták a kollektív bűnösség elvét is, és azt a formát választották amely nem volt arányos. Mint ahogy Hitleréknek ez bűnük volt, úgy az Izraelieknek is bűnük ez. Ezen nem besértődni kell, hanem el kell fogadni! Pontosan azok a rasszisták, akik a szerint ítélnek, és állnak hozzá az etikához is, mely népről van szó! Szerintük gyújtóbombát dobni német, vagy palesztin gyerekekre nem gond, zsidók pedig nem lehetnek bűnösök, bármit is követnek el, mert ők zsidók!

Viszont mint rámutattam, a zsidók történelmi szemlélete nem csak egyoldalú, de hamis is, a rasszista, antiszemita dumával együtt is.
Vajon ki az antiszemitább, a magyarok, vagy a zsidók? Igen, a zsidók, akik leginkább kazár, és nem szemita eredetűek,
http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20130116-genetikai-kutatas-az-europai-zsidosag-eredete-es-a-kaukazusi-nepek.html
ellentétben a palesztinokkal, és ki a rasszistább, a magyarok vagy a zsidók, függetlenül attól, hogy mit értesz ezen szitokszók alatt? Hiszen, ha valakit, valamit jelzővel látunk el, akkor hasonlítunk... Tehát hasonlítsunk!


Mi volt eredetileg a németek terve a zsidókkal?
Madagaszkárra akarták kitelepíteni őket, de ezt az angolok megakadályozták. Hitler a  zsidókérdés megoldását a háború vége utánra halasztotta (Dr. Bühler vallomása 46. apr 23-án , IMT XII kötet , S. 79, idézte U. Walendy, megj. 8, 21.oldal )
http://mult-kor.hu/igy-ertelmeztek-a-nacik-a-nagylelkuseget-a-madagaszkar-terv-20150605

Végső megoldás alatt mit értettek? Értelmezze mindenki maga: 
A Göring által aláírt végső megoldás ez volt:
"A már 1939. I. 24-én kiadott rendelkezésben kiadott feladat kiegészítéseként , a zsidó kérdéshez a kivándorlás vagy evakuálás formáiban való , az idő körülményeinek megfelelő megoldást keresni , ezennel megbízom Önt azzal, hogy mind szervezési, mind dologi és materiális szempontból készítse elő a zsidó kérdés átfogó megoldását Európa német befolyás alatt álló területén.

Amennyiben más központi szervek illetékességét érinti ez, ezeknek részt kell venniük.

Továbbá megbízom Önt, nyújtsa be nekem mielőbb a szervezési, dologi és materiális megelőző intézkedéseknek egy átfogó vázlatát, mely az elérendő végső megoldáshoz szolgál a zsidó kérdésben.

Aláírás: Hermann Göring
Berlin, 1941. július "


 Akkor viszonyítsunk, kik voltak a gonoszabbak! 

Vajon az angolok, franciák, amerikaiak, oroszok, vagy a zsidók voltak a gonoszabbak, vagy a németek, esetleg a magyarok?

Az USA, és Irán összehasonlítása, de azóta az USA listája újabb országokkal bővült, például Szíria, Ukrajna, stb.

Vajon a német nacionalizmusnak, sovinizmusnak, vagy a magyar nacionalizmusnak van több áldozata, vagy a  kommunizmusnak,  liberalizmusnak (=vadkapitalizmus), esetleg a cionizmusnak?
Leginkább ez a két nemzet, az osztrákokat pedig valami rejtélyes ok miatt egyáltalán nem emlegetik, legalábbis itt Magyarországon, és a többi tengelyhatalmak oldalán lévő országot sem, mint például Szlovákiát, Romániát sem.
Akkor nézzük meg a vezető szövetséges országokat, népeket:
Egyesült Királyság, Franciaország, majd 41-től a Szovjetunió, az USA, és a zsidóság (Izrael), ők a főbb győztesek, akik állítólag közel nem olyan gonoszak, mint a magyarok és németek. Pedig ezek az országok, népek, a legfőbb gyarmatosítok, más országokat meghódítók, kifosztók, tönkretevők, más népeket, népségeket rabszolgásítók, kirablók! Ők lennének a jobbak, különbek?
 A cionista befolyás alatt lévő USA,  az ENSZ Emberjogi Bizottságának hatáskörét kikerülve kubai felségterületen büntetőtáborba hurcolta mindazokat, akiket bírói ítélet és jogorvoslati lehetőség nélkül önkényesen terroristagyanúsnak nyilvánítottak és ott dokumentáltan megkínoztak és kivégeztek.
Sőt évente több száz ártatlan (pl.: 2010.09-2011.09 között 265-öt biztosan) embert merényelnek meg határaiktól távol, a föld másik felén drónjaikkal!
http://hir.ma/18-2/kipakol-a-volt-dronoperator-akinek-meg-ma-is-remalmai-vannak-video/192394
http://internetfigyelo.wordpress.com/2014/04/20/cselekvesi-hullam-indult-az-amerikai-egyesult-vallalatok-korrupt-rendszere-ellen-truthseeker/
http://benswann.com/u-s-drone-strikes-in-pakistan-mainly-hit-homes-and-schools/
http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=76262
Itt olvashatsz Ukrajnai tevékenységükről:
http://munka-hely.blogspot.hu/2014/06/ukrajna.html
A többiekről, a zsidókról is lehetne írni annyit, hogy a google egész tárhelye nem lenne hozzá elég! Egy frászt!
De azért itt is megemlítek példát:
A világ legrasszistább állama- Izrael (videó). Pontosabb etikátlanabb és sovinisztább, ezeket ne keverjük a rasszizmussal: https://www.youtube.com/watch?v=Xbk6yRFNkn0&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1532240877024125&set=a.1517892645125615.1073741828.100007146818944&type=1
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&kat=2330&n=hunjano&blog_kategoria=A%20zsid%F3%20n%E9p%20b%FBnei%20I.%20r%E9sz
http://betiltva.com/files/luzsenszky_zsido_nep_bunei1.php
http://hu.metapedia.org/wiki/A_vil%C3%A1g_legnagyobb_zsid%C3%B3b%C5%B1n%C3%B6z%C5%91i
http://www.freepress-freespeech.com/holhome/konyvek/jewcrimm.htm

és persze azért ezt sem tudom kihagyni:

KI VITTE A RABSZOLGÁKAT AMERIKÁBA? A következő információ Elizabeth Donnan 4 kötetes dokumentációjából származik, amely az amerikai rabszolgakereskedelmet írja le. Megtalálhatók a National Libraryban Washington, D.C-ben és a Carnegie Institute of Technology Library-ban, Pittsburgh, PA.
Hajó neve, és a hajó tulajdonosa: --- Abigail és Aaron Lopez, Moses Levy and Jacob --- Franks, és Crown Isaac Levy and Nathan Simpson --- Nassau, és Moses Levy --- Four Sisters, és Moses Levy --- Anne and Eliza, és Justus Bosch and John Adams --- Prudent Betty, és Henry Cruger and Jacob --- Phoenix Hester, és Mordecai and David Gomez --- Elizabeth, és Mordecai and David Gomez --- Antigua, és Natham Marston and Abram Lyell --- Betsy, és Wm De Woolf --- Polly, és James De Woolf --- White Horse, és Jan de Sweevts --- Expedition, és John and Jacob Roosevelt --- Charlotte, és Moses and Sam Levy, Jacob Franks -- Caracoa, és Moses and Sam Levy

-Azt állítják, hogy háborús és emberiségellenes bűnöket csak a magyarok, és a németek követtek el.
Csak példaképpen, az angolok civilek elleni terrorbombázása, az orosz vérengzések (pl. Majakovszkoje), az USA atombombái, a délvidéki népirtás, háború utáni millió megölt német hadifogoly, az orosz katonák által elkövetett nemi erőszakterror, az, hogy lelőtték a hadifoglyokat vagy az amerikai katonák által elkövetett mészárlások, a háború előtt és után (!) elkövetett német-és magyarellenes bűnök, cselekedetek, kiesik a látókörükből, hát még a folyamatosan emberiségellenes és háborús bűnöket elkövető Izrael!
folyt. köv.

-Azt mondják, a németek, és a magyarok kezdték a háborút, ill. ők felelősek érte.

A második világháború ráadásul erőteljesen az első folytatása volt, ha meg akarjuk érteni, akkor innen kell kezdenünk. Az első világháború kitörésénél Magyarország osztrák megszállás alatt volt! Az Osztrák–Magyar Monarchia nem volt más, mint megszállás! Semmi érdekünk és közünk nem volt az első világháborúhoz, mégis minket büntettek meg a legjobban, még az Osztrákok is elloptak tőlünk. A megszállt Magyarországot semmiféle felelősség nem terheli az első világháború kitörésééért, de Németország sem volt gonoszabb, mint ellenfelei, mint például a jelentős gyarmatbirodalommal rendelkező angolok akik nem nézték jó szemmel, egyetlen állam erősödését sem a kontinensen, így Németországnak sem engedhették Afrika felé terjesszék gazdasági befolyásukat, ill. hogy tovább erősödjenek. Első világháború után a németeket és a magyarokat nem csak a "béke"diktátum, a gazdasági válság, hanem a  zsidóságnak a befogadók elleni harca is sújtotta, ami még a jelenben is folytatódik!Alább részletesebben kifejtve...

-Azt állítják, hogy a németek és a magyarok pusztán származásuk miatt üldözték a zsidókat.
Valójában mind a két nép sajnos túlzottan is befogadónak bizonyult a történelem folyamán.  Németország az első világháború előtt a  zsidóság központja volt, ide menekültek más országokból is, ahol üldözték őket. Virágzott a kultúrájuk, gazdaságilag erősek voltak, nőt a politikai befolyásuk!Magyarországra is igen sok bevándorló özönlött az évszázadok alatt, zsidóból is, egymillió, sőt még a második világháború alatt is ide menekültek!

A németek miért utálták meg a zsidókat?
Azt szokták mondani, hogy bűnbakot kerestek a válság miatt, miközben elfelejtik,  hogy Hitler a második világháború kitörése előtt, már kivezette Németországot a válságból, sőt, a világ legerősebb országává tette, mégpedig úgy, hogy kilépett Rothschildék pénzrendszeréből!, másrészt állítólat az eltérő vallásuk miatt,  az amúgy első világháború előtt a Németországban is zavartalanul virágzó zsidóságot találták meg.
Fentebb már volt szó arról, hogy milyen tevékenységet végzett a zsidóság a németek ellen. Kiegészítésként, nézzünk utána, mit gondoltak a kor tanúi :
Freedman beszéde Nem így tanultuk a történelmet. Freedman, mint szemtanú kongresszusi beszédében meséli el, a második világháború előzményeit, ahogy ő látta...

Hitlert is vehetjük autentikus forrásnak, olvassuk el, mit gondolt:
Tehát megvizsgálva Hitler szavait, összefoglalva úgy tűnik, hogy Hitler nem az eltérő vallásuk miatt utálta meg a zsidókat, sőt, saját bevallása szerint, mikor még azt hitte, mások ezért bántják őket, zsidópárti volt, és éppenséggel az antiszemiták taszították. Amikor azonban úgy gondolta, rájött, hogy a zsidó egy külön nép, és egymást teszik pozícióba, saját identitásukat őrizve, saját fajtájukat rejtve segítve elfoglalják a média, a kultúra, a gazdasági és politikai élet kulcspozícióit, és innen rombolják a németséget, annak identitását, és erkölcseit, akkor utálta meg őket.
Ugyanilyen okokról beszél Henry Ford, a híres autógyáros. Igen színvonalas tanulmányát innen töltheted le:
A nemzetközi zsidó http://mkh.valosag.net/index.php/ford
Itt pedig egy zsidó, Manny Friedman ír a zsidóságról:
http://www.antalffy-tibor.hu/?p=7198
http://blogs.timesofisrael.com/jews-do-control-the-media/ )


Kárpótlás, és elítélés:
 A zsidók állandóan kárpótlást követelnek!  A kollektív bűnösség elve az, amikor a bűnösöket, bár el lehet különíteni a csoportból, mégsem teszik, hanem az egész csoportot büntetik! Tudtommal az  elkövetőket  elítélték, az ország élére új kormányt helyeztek, az országot pedig nagyon súlyosan, és igazságtalanul megbüntették a háborút lezáró békediktátumban, a zsidók pedig olyan kárpótlásban részesültek, amelyekben semelyik más nép nem. A bocsánatkérést én nem tartom olyan fontosnak, mert az állam az nem más, mint az emberek, akik alkotják. A ma élők meg nem bűnösek a nagyszüleik tetteiért. Halkan jegyzem meg, tudomásom szerint a nagyszüleim sem öltek zsidókat....  Azonban az igazságtalanságot el kell ismerni, és orvosolni kell, amennyire lehet. Az igazságtalanságot, hogy ártatlan zsidók haltak meg, vagy a bűnükhöz képest aránytalanul, ezt mindenki elismeri, de felhívom a zsidóság figyelmét, hogy a háborúban több tízmillió nem zsidó is meghalt, leginkább ugyanúgy ártatlanul, vagy a bűnökhöz képest aránytalanul.  Orvosolni az igazságtalanságot pedig nem lehet durván egyoldalúan, és részlehajlóan, mert az is igazságtalanság! Ezért kell a zsidó kárpótlásoknak , stb. befejeződniük! De azért én linkelek néhány bocsánatkérést, meg felelősségvállalást is, és kérem, cserébe te is linkeljen valaki olyat, amikor valaki a magyaroktól kért bocsánatot, vagy egy olyat, ahol a zsidók:
http://infopoly.info/h-2014/2014/01/23/mti-a-magyar-ensz-nagykvet-bocsnatot-krt-a-holokausztrt/  , http://index.hu/belfold/bocs0505o/ , http://mek.oszk.hu/11500/11506/html/haromoldal/Braham1312.htm , http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AT_EBESZ/hu/Hirek/Holokauszt_emlekbiz.htm?printable=true , https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=53_6MY1dqrc,, https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HrN7jnLSXKM ,
Kárpótlás:
1974. júniusig 21.300 „élő személy”, és 28.500 örökös kapott kártérítést, valamint 18.000 esetben anyagi károkért összesen 850 millió forintot. Később fejenként még 7500 Ft kártérítés-kiegészítésben részesültek a Magyarországon élő közvetlen károsultak.
A rendszerváltás után a Horn-kormány vállalta, de csak a Gyurcsány-kormány teljesítette, hogy öt év alatt 21 millió dollárnak megfelelő összeget fizet előlegként. Az első három évre szóló 12,6 millió dollárnak megfelelő 2,3 milliárd forint 2008 decemberben megérkezett a zsidó kárpótlási vagyont kezelő Mazsöknek a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára. Ezek nem érintik a kormányok által kifizetett különböző támogatásokat, külföldről érkező kárpótlásokat.
A zsidók szerint a ő esetükben nincs elévülés. Vajon nekünk is érdemes lenne beperelni a mongolokat, a törököket, az osztrákokat, az amcsikat pl. a szegedi szőnyegbombázásért, a cigányokat a sok gyilkosságért, a zsidókat a tanácsköztársaságért, vagy perelni kellene Trianonért, a délvidéki mészárlásért, ők meg a hideg napokért? Lenne esélyünk a bíróságon? Aligha! Hány zsidó háborús bűnöst ítéltek el? Elítélték Shlomo Morelt, Jacob Bermant, vagy hogy újabbat említsek Netanjahút, vagy egyszerűen a győzteseket, Obama, Bush, stb. még mindig büntetlenül élnek, mint hal a vízben, sőt, díjakat kapnak. Ezeknek áldozatai, mikor kapnak kártérítést? Fizettek valaha a sabrai és shatilai, Mỹ Lai-i, stb. stb. stb. mészárlásokért? Ez az egész elítélés, és kárpótlás olyan szinten részrehajló, hogy az már elviselhetetlen! Ráadásul a zsidók elítélősdije, és kárpótlás követelése már ott tart, hogy péket ültetnek a vádlottak padjára, mert kenyeret sütött a náciknak, vagy a MAV-ot perlik.. A következő a diósgyőri vasgyár lesz, mert ők gyártották a síneket? A MAV-nak meg pert kellene indítani,  mert a zsidók nem fizették ki a jegy árát? Ilyen módon, mint ahogy most megy ez, nem mehet tovább!

Zsidóság Magyarországon:
A 17. század közepén a török kori Buda zsidóságát az egyik legjelentősebb európai zsidó közösségként tartották számon." -Wiki. Valójában néhány tucat emberről beszélünk, ezért a pontos adatot törölték azóta... További, az általuk szerkesztett wikis adatok:
A 17 század végére, szerintük is, nem volt zsidó az országban! A 18. században német nyelvű askenázi zsidók vándoroltak be. 1769-ben mintegy 20 000, 1787-ben már kb. 80 000 fő. 19. század második felében vált tömeges méretűvé a bevándorlásuk. 1891-ben 612 803 fő, 1910-ben Horvátország nélkül 911,227 fő! A kereskedők 61%-a, a nyomdászok 58%-a, az orvosok 48,5%-a, a kocsmárosok 42%-a zsidó 1910-ben! 1913-ban a budapesti Pázmány Egyetem diákjainak 34,1%-a és a Műegyetem diákjainak 31,9%-a volt izraelita. (1920-as adat szerint a kisebb ország újságróinak 34%-a, zenei előadóművészeinek 24,5%-a, színészeinek 23%-a, festőinek és szobrászainak 17%-a volt zsidó. Ugyancsak 1920-as adat, hogy a gyárak tulajdonosainak 40,5%-a, és az 1000 holdnál nagyobb birtokok tulajdonosainak 19,6%-a volt zsidó.) Később Budapest lakosságának majd 25%-a zsidó. Ráadásul pl. az újságíróknál is, azt is kell nézni, hogy a vezető szerepet betöltő újságírók között milyen az arány, és biztosak lehetünk benne, hogy még magasabb számokat találunk, a helyi, senki által nem olvasottak közé szorultak a nem zsidók. Természetesen az igazgatóknál, bankároknál és politikusoknál a durva felülreprezentáltságot már nem merik kiírni a wikin! Mindezt úgy, hogy a Magyar Királyság lakossága ekkor Horvátországgal együtt 20 836 681 fő. A zsidó diaszpóra tehát a társadalom csak 4,47%-át jelentette, akkor is, ha majd 1 millió zsidó volt! Ez azt jelentette, hogy megszerezték a vezető pozíciókat, tehát idegen nép szerezte meg a magyarság felett a vezetést! Erős zsidó identitásuk miatt egymást segítették és tették pozícióba származási alapon! 1919-ben, a patkányforradalom kitörésével a régi, nem cionista elitet fizikailag is elkezdik kiiktatni! 

A bevándorlók manapság is, mindenhol negyedekbe, gettókba tömörülnek, mert olyan "rasszisták", hogy társaik között és saját kulturális környezetükben érzik jól magukat! Ha elég sokan vannak, akkor már nem akarnak asszimilálódni, csak az emancipációt (jogaikat) követelik maguknak, majd megkezdik harcukat a bennszülött nép ellen. Ugyanis két domináns, eltérő kultúrájú vagy/és vallású nép nem fér meg egy országban, hanem harcolni fognak egymás ellen! A zsidó bevándorlás története bizonyítja a legjobban a multikulti életképtelenségét! A multikulti tragédiához vezet!
A zsidóság ma is harcol a magyarság ellen!

 B. K. Attila
"V. kerületi zsidók nonkonformista, frusztrált hányadával igen nagy baj van! Erőszakosan, arrogánsan, kioktató módon olyan politikai és szellemi környezetet próbálnak teremteni maguknak, maguk körül, amelyben minden részlet sajátos zsidó gondolkodásukból ered, s ezért megfelel sajátos ízlésüknek is.
Igen ám, de ez az értékrend nem a magyar emberek értékrendje!
Ezen nem lehet csodálkozni és nem is szabad.
Hiszen a zsidóság és a magyarság is egy egészen más etnikai, vallási, és történelmi eredet és sorsközösséget alkot.
Egészen mások az etnogenetikai és kultúrtörténeti gyökereik.
Egészen más a nemzeti szellemük.
A feszültség abból ered, hogy a zsidó etnikum, mint az egyik magyarországi népességhányad, csak ott érzi magát kiteljesedve, ahol dominálhat. Viszont ott hozhatja létre zsidó etnikumára, történelmi eredet és sorsközösségére jellemző nemzeti szellemet, ahol Ő AZ ÚR (!) Ennek elérése érdekében fokozatosan megpróbál környezetéből kiemelkedve úrrá válni és a magyar etnikumok fölé kerekedni.
Ha ebben a törekvésében kudarcot vall, akkor előhúzza az antiszemita kártyát, vagy mint a megriasztott rózsabogár bűzös folyadék gyanánt locsolja környezetére az igaztalan vádak tömegét.
Ezáltal önmaga gerjeszti az antiszemitizmust saját maga ellen."

Ma cionista érdekek mentén vezetik az országot, holott ez Magyarország, nem Izrael, a magyar érdek és cionista érdek nem fedik egymást, sőt! Magyarország a magyaroké! Közben a cionizmus, vagyis a zsidók soviniszta ordas eszméje támogatandó, a magyar nacionalizmus, vagyis a hazaszeretet és nemzetcsaládban való gondolkodás üldözendő! Mindent megtesznek azért, hogy a magyar nemzeti öntudatot, vagyis a magyar családot rombolják! Támogatják a különféle kisebbségeket, a további bevándorlást erőltetik, a devianciákat reklámozzák, megosztanak, és bűntudatot keltenek, hogy az ellenállásunkat letörjék stb.

(A bevándoroltatás és a kisebbségek pozitív diszkriminációja valóban rasszista filozófia , ám a nemzeti önvédelem e filozófia ellen nem filozófia, hanem a természet-követelte megmaradási TÖRVÉNY! A magyaroknak joguk van egyedi népként létezni!

 Ha megnézzük a balliberális oldalt, levonjuk a konzumidióta választókat, és azok maradnak, akik aktívan politizálnak, nem találunk másokat, mint cionistákat! Beszélünk Magyarország kettészakadásáról, de a fórumokon szinte kivétel nélkül cionistákkal, kriptozsidókkal vitatkozom! Tehát a szakadék valójában a zsidóság és a magyarság között van (a zsidóság 99%-a balliberális)! A zsidók iránti ellenszenv esetében így nem bűnbakképzésről kell beszélnünk, hanem valós konfliktusról!

A cionizmus mára tényleg semmi más, mint Rothschild cionizmus. A demokratikus, liberális, vadkapitalista rendszer, minden szinten, a népek szintjén is működik. Azaz a világ vezető elitje, vagyis Rothschildék, a zsidó népnek vezető szerepet szánnak a diktatúrájukban, cserébe pedig a zsidó nép, támogatja Rothschildékat a törekvéseikben. Azonban a zsidó népet is, nemcsak felhasználják, de akár feláldozzák is, ha kell, de mivel a zsidó nép jelenleg nyertes pozícióban van, addig ez nem téma náluk...

Nézzük meg, mit gondolt Vass Albert : Patkányok honfoglalása című műve!
http://www.youtube.com/watch?v=BkSX7l_sAKo

A zsidók világhatalma:

Marschalkó Lajos: Világhódítók:
http://mek.oszk.hu/10300/10377/10377.htm
A  politikában:
https://kuruc.info/r/9/159040/
https://kuruc.info/r/4/178044/
A zsidók uralma Amerikában:
https://youtu.be/8incXKJC-no
https://kuruc.info/r/9/183053/
Például Angliában:
Gilad Atzmon, a londoni neves jazzmuzsikus és író:
"Ha eddig valaki nem vette volna észre a zsidó hatalom és zsidó politikai lobbizás korrozív hatását, az immár a felszínen látható. A zsidó lobbinak és zsidó támogatóknak köszönhetően a Munkáspárt nem egy szabad hely. Intoleráns, elnyomó, egy megszállt terület. Csak az emberek egy csoportja érdekli, és ezek az emberek nem a dolgozók. Ők, tulajdonképpen, egy rakás zsidó oligarcha, messze a legkiváltságosabb emberek a földön."
http://www.gilad.co.uk/writings/2016/4/29/labour-has-a-jewish-problem-it-is-dominated-by-zionist-oligarchs
A The Jewish Chronicle zsidó lap egy 2006-os cikkében nem szégyenlősködik és kimondja: „A zsidó közösség jelentős tagjai nagy szerepet játszanak David Cameron hatalomra jutásának finanszírozásában”
http://website.thejc.com/home.aspx?AId=46698&ATypeId=1&search=true2&srchstr=++%22big+jewish+backers+%22&srchtxt=0&srchhead=1&srchauthor=0&srchsandp=0&scsrch=0
Ez azóta megtörtént, jelenleg ő a miniszterelnök. A cikk megnevezi ezeket a személyeket: Lord Steinberg, Stanley Fink, Dame Vivien Duffield, Trevor Pears, Poju Zabludowicz, Simon Wolfson, Oliver Letwin, Michael Green és Andrew Feldman, majd hozzáteszi:
 „A finanszírozókon túl zsidó konzervatív hivatalnokok és politikusok egy kicsi, de befolyásos csoportja szintén kulcsfontosságú szerepet játszott Cameron hatalomszerzésre irányuló kampányában.”
Szintén a The Jewish Chronicle egy adománygyűjtőt is idézve írja:
https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/britain/jews_in_charge.htm
"Minden miniszterelnök úgy tűnik, hogy rendelkezik egy zsidó társsal, aki a fülébe súg. Valamilyen zsidó személy a hatalom központjához közel lesz."
 A Zsidó Vezető Tanács egyik tagja, Sir Ronald Cohen például Gordon Brown kancellárhoz áll közel, ugyanakkor Brown nagy tisztelője Sir Jonathan Sacks főrabbinak. David Cameron a párt vezetésére irányuló kampányának egyik finanszírozója Andrew Feldman üzletember.
A részben zsidó származású és magát cionistának valló David Cameron (aki szerint Izrael támogatása „a párt DNS-ében van”) mellett az imént említett barátja, és immár a párt elnöke, Andrew Feldman is zsidó (s olyannyira „konzervatív”, hogy támogatja a homoszexuálisok „házasságát”).
http://www.haaretz.com/news/tory-leader-calls-himself-zionist-u-k-jews-campaign-against-boycott-1.223009
Mellette a társelnök éveken át Grant Shapps volt, szintén zsidó (és a B'nai B'rith Ifjúsági Szervezet egykori vezetője). A párt parlamenti képviselőinek 80 százaléka a cionista Izrael Konzervatív Barátai (CFI) csoport tagja, saját bevallásuk szerint.
http://powerbase.info/index.php/Conservative_Friends_of_Israel#People

 A Channel 4 egyik riportjában idézi Michael Mates konzervatív képviselőt, aki szerint „Az Izrael-lobbi a leghatalmasabb politikai lobbi. Semmi sem ér fel hozzájuk.” A riport megemlíti azt is, hogy William Hague, akkori külügyminisztert azzal fenyegette meg Stanley Kalms, egy pártfinanszírozó, és a CFI tagja, hogy megvonja támogatását, miután Hague Izrael 2006-os Libanoni támadását „túlzottnak” nevezte, számol be róla a The Guardian.
http://www.theguardian.com/politics/2009/nov/16/pro-israel-lobby-conservatives-channel4-dispatches

 A zsidó befolyás korábban is hasonló volt. Ahogy arról a The Sunday Times egyik 1996-os
(https://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/britain/blairs_secret_donors_exposed.htm)
cikke beszámol, Blair legnagyobb anyagi támogatói, Sir Trevor Chinn, Sir Emmanuel Kaye, Alex Bernstein és Bob Gavron mind zsidók. A párt mögötti további pénzemberek, Michael Levy (az iraki háború egyik nagy támogatója Blair mögött, aki izraeli vezető politikusokkal is jóban van), Alan Sugar, Michael Foster és Greville Janner szintén zsidók. A Middle East Monitor
(https://www.middleeastmonitor.com/20141020-how-money-from-pro-israel-donors-controls-westminster/)
tanulmánya hosszasan részletezi ezt, és ki is kijelenti: „Egyetlen másik külföldi nemzet sincs annyira jelen a brit választások kampányainak finanszírozásában, mint Izrael.”

Lehetne még sorolni adatokat, neveket, idézeteket ezt alátámasztandó. A lista hosszú, a helyzet világos: a zsidók messze felülreprezentáltan, súlyosan befolyásolják az ország sorsát, azt saját törzsi igényeikhez igazítva. Ez a zsidó faji aktivizmus azonban nem merül ki a politika manipulálásában, politikusok megvételében: a társadalmat, a nemzetet is át igyekszenek formálni, annak egységét gyengíteni.
https://kuruc.info/r/9/159040/
----------------------------------------------


http://birkakvagytok.hu/egyenlok-es-egyenlobbek-a-szemitizmus-szervezett-maganhatalom-2014/
A jogalkotásban:
https://kuruc.info/r/39/140039/
A társadalomban:
http://hvg.hu/vilag/20130524_Obama_alelnoke_a_zsidoknak_koszonhetjuk_a
Amerika legnagyobb médiavállalatainak listája és az igazgatói posztot betöltők származása:
1. Comcast Corporation (Brian L. Roberts - zsidó)
2. The Walt Disney Company (Robert Iger - zsidó)
3. New Corp/Twenty-first Century Fox (Rupert Murdoch - nem zsidó) [3]
4. Viacom/CBS (Sumner M. Redstone - zsidó, Leslie Roy Moonves, aki Izrael első miniszterelnökének David Ben-Gurion unokaöccse)
5. Sony Pictures Entertainment (Michael Lynton - zsidó)
6. Warner Bros. Entertainment (Kevin Tsujihara japán származású, 2013-ban váltotta le a zsidó származású Barry Meyer-t)
7. Metro-Goldwyn-Mayer Studios (Gary Barber – nem zsidó, 2010-ben váltotta a zsidó származású Harry Sloan-t)

8. Tribune Media Company (Bruce Karsh - zsidó)
http://articles.latimes.com/2008/dec/19/opinion/oe-stein19
http://www.theglobeandmail.com/arts/film/who-controls-hollywood/article19670867/
http://www.algemeiner.com/2011/07/20/israel-without-rupert-murdoch/Magyarország zsidó megszállása a jelenben:
A hazai média megszállása:
"A rádióban, televízióban általában én mindig a kisebbséghez tartoztam, aki nem zsidó. És azt vettem észre, hogy ők viszont, a zsidók marhára számon tartják egymás közt, közben meg mindig kikérik…” – mondta Havas Henrik a saját műsorában, zsidó barátai között az ATV csatornán"
http://www.youtube.com/watch?v=vXeYOPMcoRI
Havas ebben a videóban zsidó barátai között ismét utal rá, hogy a rádióban mindenki zsidó:
https://www.youtube.com/watch?v=YFoZiQn1U6M
Példa:
http://naptv.hu/naptv/naptv.news.page?nodeid=41
Tehát ez a műsor közel 20 évig ( a "magyar" közszolgálati média vezető műsora volt. A felsorolt 26 műsorvezető közül egy nem zsidó, de az is cionista. Vajon hogyan lehet ez, miért a zsidóknak kell "Magyarországon" "hitelesen" tükrözni a valóságot? Hogyan lehet egy 1-2%-os kisebbség 100%-ban egy ilyen fontos tv műsorban, ha nem etnikai alapon?
Miért hirdetik a zsidók, hogy mi ne nézzük ki a zsidó, miközben ők etnikai alapon teszik magukat kiválasztottá? Mi evvel a céljuk?

A hazai politika megszállása:
https://kuruc.info/r/7/180268/
http://hu.metapedia.org/wiki/Zsid%C3%B3k_a_Fideszben
A zsidók saját tanulmánya szerint, csak ezren szavaznak a Fideszre, mégis a kézivezérlésük alatt tartják:
http://hvg.hu/itthon/201827__zsidosag__identitas__antiszemitizmus__ajve
Persze ha az az ezer mind a Fidesz...

Az oktatás megszállása:
http://www.szombat.org/politika/tajkep-tankonyvvitak-kozben

A tudomány megszállása:
Cikk arról, hogy az MTA jellemzően nem magyar liberálisokkal van tele. Nevekkel, fényképekkel:
https://figyelo.hu/v/bevandorlas-homoszexualisok-jogai-es-gendertudomany--ezek-foglalkoztatjak-leginkabb-az-mta-munkatarsait--/
Elismerést és pozíciót csak úgy szerezhetsz a tudomány világába is, ha zsidó vagy, vagy minimum cionista!

Példa: Glatz Ferenc 1996. május Az MTA ("Magyar" Tudományos Akadémia) elnökévé választják, történész, Magyar Zsidó Kultúráért-díj, a Freedom kulturális-tudományos Nagydíj (adományozó: Zsidó Világkongresszus),  Interfaith Gold Medaillon-díj (adományozó: Zsidók és Keresztények Nemzetközi Tanácsa), és egyéb hasonlók kitüntetettje...
 Részlet A magyarok krónikája című "művéből" (1996).
“A magyar embernek évszázadnyi időbe tellett, amíg a lovaglástól elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtartást, és leszokott arról, hogy gyönyörűségét lelje az asszonyok és a gyermekek lemészárlásában.”
További magyarellenes tevékenysége:
http://tortenelemportal.hu/2012/02/glatz-ferenc-nagyapam-nem-foglalta-vissza-delvideket/
http://www.valtozast.hu/web/index.php?option=com_content&task=view&id=100
http://karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3511:glatz-bilderberg-ferenc-mveibl-idezetek-rovasirassal-is-&catid=86:dr-kollar-lajos-budapest&Itemid=72

Tanulmány a  Nobel-díj zsidó részrehajlásáról:
Mivel a zsidók ezt is próbálják eltüntettni a netről, mentsétek le, és tegyéte elérhetővé:
https://drive.google.com/file/d/0B6pno-EE64URZVFGZ1BScEs2MEE/view?usp=sharing

A művészet, kultúra megszállása:
https://kuruc.info/r/9/157888/

A gazdaság megszállása: 
A zsidók hatalmának legfőbb bizonyítéka az óriási kettős mérce!
Például:
http://mno.hu/migr_1834/izrael-nem-adja-ki-a-kommunista-tomeggyilkost-587939
https://www.facebook.com/titkolthirek/photos/a.283013548459093.63092.167654416661674/786596651434111/?type=1


A zsidóság felforgató tevékenysége:
Bomlasztás:
https://kuruc.info/r/9/169028/
https://kuruc.info/r/9/175105/
https://kuruc.info/r/9/185383/

A feminizmus:
https://kuruc.info/r/9/154610/
https://kuruc.info/r/9/154720/
kommunizmus:
https://daviddukeonline-eu.com/product/the-secret-behind-communism/
liberalizmus:
kapitalizmus:
globalizmus:
http://mek.niif.hu/01500/01560/html/05.htm
anarchizmus:
Homoszexuálisok felhasználása a felforgatásra:
https://kuruc.info/r/9/160787/
https://kuruc.info/r/9/160826/
bevándorlás:
https://kuruc.info/r/9/172467/
Fehérellenesség:
https://kuruc.info/r/9/188940/

Jill Soloway (a homoszexuális propagandát művelő médiazsidó):
„A zsidók újraalkotják a kultúrát, hogy megvédjék magukat a holokauszt után.”
http://estherkustanowitz.typepad.com/myurbankvetch2005/2009/04/jenji-kohan-jill-soloway-and-the-hebrew-mamita-inside-the-jewish-%20%20noggin.html

Ismert zsidó író Charles Silberman könyvében írja:
Az amerikai zsidók elkötelezettek a kulturális tolerancia mellett, mert hitük szerint – mely hit a történelemben gyökeredzik – a zsidók csak akkor vannak biztonságban, ha a társadalom amiben élnek elfogad sokféle viselkedésformát és sokféle vallási, etnikai csoportot. Ez a hit, és nem a homoszexualitás elfogadása az, ami miatt az amerikai zsidók nagy többsége kiáll a 'homoszexuális jogokért', és amiért a legtöbb szociális kérdésben liberális álláspontot foglal el.
https://www.amazon.com/Certain-People-American-Their-Lives/dp/0671447610/184-2035491-2448517

https://kuruc.info/r/9/160826/
Az amerikai zsidók elkötelezettek a kulturális tolerancia mellett, mert hitük szerint – mely hit a történelemben gyökeredzik – a zsidók csak akkor vannak biztonságban, ha a társadalom amiben élnek elfogad sokféle viselkedésformát és sokféle vallási, etnikai csoportot. Ez a hit, és nem a homoszexualitás elfogadása az, ami miatt az amerikai zsidók nagy többsége kiáll a 'homoszexuális jogokért', és amiért a legtöbb szociális kérdésben liberális álláspontot foglal el.
genderelmélet:
https://kuruc.info/r/9/176360/
https://kuruc.info/r/9/156054/
zsidó-néger koalíció, a fehérek ellen:
https://kuruc.info/r/9/161910/

Első körben a magyarság, és a fehér ember, majd a többiek kiirtása:

A zsidók a világ legnacionalistább népsége, miközben minden elkövetnek, hogy másokat lebeszéljenek a nacionalizmusról. Vajon miért csinálják ezt? Mert a zsidók a világ legsovinisztább népe is, amelynek minden rezdülése mások pusztításáról szól! A sovinizmus az, amikor valaki kisebbrendűségi vagy felsőbbrendűségi érzésből fokadóan, vagy csak egyszerűen azért, mert az a stratégiája, le akarja győzni a többieket. A természetben csak kétféle stratégia van, amely érvényes a növényekre, állatokra, emberekre, emberek csoportjára, és a népségekre, vallásokra is. Az etikus, amely abban hisz, hogy lehet egymás mellett, vagy egymással békében élni. A másik az etikátlan, amely abban hisz, hogy az egyik, az erősebb, okosabb, furfangosabb legyőzi a másikat, ő tovább virágzik, míg a legyőzött pusztul. Azonban ő is a békés egymás mellett élést fogja neked hirdetni, mivel a háborúja a megtévesztés művészete. A zsidósággal a probléma az, hogy ők a nem etikus stratégiát képviselik. Ez a vallásukból ered, ami az identitásuk, és a kultúrájuk alapja! Antiszemita az, aki evvel szembesíti őket. Az úgynevezett náci pedig az, aki ellenáll nekik. A zsidó az, aki nem a természet részének, hanem urának, és céljának tekinti önmagát. Ha a zsidóság győz, és megsemmisíti a többieket, akkor a zsidóság is megsemmisül! A zsidóság egy identitás. Valami csak úgy jöhet létre, ha megkülönböztetjük a többitől. Egy identitás is. Tehát ha a többi identitás megsemmisül, akkor a zsidó identitás is meg fog semmisülni... A zsidóság a megsemmisülését csak úgy tudná elkerülni, ha identitásának új alapot adna. Ha a zsidó az lenne, amely rögös útján felismerte, hogy magát csak a természet részének, és a sok népség egyikének tekintheti, különben elpusztul. A zsidó messiás az, aki ezt meg fogja tudni értetni velük! Az alma pedig nem a tudás, hanem az uralom jelképe...
Bővebben, és hogy mi lehet a lehetséges cél, itt:
http://munka-hely.blogspot.hu/2014/05/a-magyarsag-es-feher-ember-kiirtasa.html

A multikulti nem tévedés, és nem természetes, hanem tudatos népirtás! A természetes globalizáció által, egy nyugodt világban, sok-sok száz év múlva, valószínűleg valóban összekeverednének az emberek, rasszok, és talán a népek is, és csak egy lenne ezekből. A mostani folyamatok azonban nem erről szólnak. Itt nem keveredés van, és nem természetes folyamat, hanem sunyi, rafinált kiirtás, vagyis valakik a humanizmus köpönyegével lefedve le akarják győzni a többieket...

Az EU kitalálójának a terve! A fehér embert ki akarta irtani, hogy a zsidók uralkodhassanak:
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi

Itt lehet letölteni az elmebeteg könyvét:
http://www.mediafire.com/download/wwyl5p4stattbqm/richard-coudenhove-kalergi-praktischer-idealismus.zip
Vagy itt olvasható:
https://www.questia.com/read/9071759/practical-idealism
Bővebben:
http://balder.org/judea/Richard-Coudenhove-Kalergi-Practical-Idealism-Vienna-1925.php
A multikulti nem tévedés, hanem tudatos népirtás!

Svédország egyik legismertebb (zsidó) újságírója, Göran Rosenberg egy, a Zsidó Irányelv Kutatóintézet és az Európai Politika és Társadalomtanulmányok Központja által az izraeli Beér-Sevában szervezett 2008. december 18-án tartott A zsidók jövője a multikulturális Európában című értekezleten így beszélt erről: "Történelmileg a zsidók mindig virágoztak azokban a nemzetekben és birodalmakban melyek multikulturálisak, sokszínűek és toleránsak voltak, míg rosszul jártak erős vagy nacionalista társadalmakban. Az európai zsidók mindig is a jelképes idegenek, avagy "a mások" voltak. Így tehát, konkrétan, az a társadalom ahol az idegen szívesen látott, jó a zsidóknak, bár ők nem mindig méltányolták ezt a kapcsolatot [...] Az európai zsidóság jövője függ attól, hogy mennyire multikulturális, sokszínű és sokféle társadalmat sikerül formálnunk." https://kuruc.info/r/9/150529/

The European Institute for Jewish Studies in Sweden alapítója és igazgatója, Barbara Lerner Spectre:
"„Azt hiszem, hogy az antiszemitizmus újjáéledt, mert jelen korunkban Európa még nem tanulta meg, hogy hogyan legyen multikulturális. És azt hiszem, hogy mi részesei leszünk ennek a fájdalommal járó átváltozásnak, aminek be kell következnie. Európa többé nem lesz az az egyszínű társadalmak összessége, mint amilyen egykoron, a múlt században volt. A zsidók lesznek ennek (az átváltozásnak) a középpontjában. Európa számára ez egy hatalmas átváltozás, aminek meg kell történnie. (Az európaiak) most mennek át egy multikulturális módba; ránk, zsidók pedig neheztelni fognak a vezető szerepünk miatt (valószínűleg azt akarhatta mondani, hogy a zsidókra fognak emiatt neheztelni - a szerk.). Azonban ez a (zsidók általi) vezető szerep, valamint az az átváltozás nélkül Európa nem fog fennmaradni.”
videón itt meg lehet nézni a sátáni beszédét:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4QoJGvEVogI

A HIAS vezetője, Mark Hetfield  a The Forward zsidó lapban, konkrétan úgy fogalmazott, hogy nekik, a zsidóknak a bevándorlás támogatása „stratégiai érdek”.
http://forward.com/news/179296/jews-unite-behind-push-for-immigration-reform/
"A zsidó történelmi emlékezetben semmi sem olyan borzalmas, mint egy homogén, nemzeti öntudattal rendelkező, összetartó fehér Európa."

Egyesült Királyság 2000 utáni történelmének egyik legkártékonyabb bevándorlást erőltető figurája . Barbara Roche a „sokszínűség” imádójaként zsidósága kapcsán így nyilatkozott a The Independentnek:
„Zsidóságom teljesen felvilágosít, megszabja politikai nézeteim. Megértem az etnikai csoportok másságát.”
Roche elmondása szerint ugyanakkor „imádja London sokszínűségét”, mert „kényelmesen érzi magát benne”
http://www.theguardian.com/global/2011/mar/02/hideously-diverse-britain-floodgate-conspiracy

Larry Auster amerikai zsidó író maga is hasonlóan vélekedik erről:
(http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=12534)
"Nem meglepő, hogy ezek a zsidók a harmadik világbeli és muszlim bevándorlásra nem rájuk esetlegesen veszélyes dologként tekintenek, hanem mint biztonságuk abszolút garanciájára, abban bízva, hogy egy fajilag kevert és elkereszténytelenedett Amerikában, a sorvadó többségi kultúra nem rendelkezik majd azzal az erővel, még akkor sem, ha esetleg rendelkezik a vággyal, hogy a zsidók ellen lépjen fel."

Menachem Margolin rabbi korábban azt kérte,
https://kuruc.info/r/9/148277/
hogy a zsidók (és csak a zsidók) tarthassanak maguknál fegyvereket, hogy szükség esetén meg tudják magukat védeni egyes bevándorlók antiszemita támadásaitól, illetve kérte zsidó intézmények külön védelmét is. (Kaptak is védelmet; http://www.theguardian.com/uk-news/2015/jan/17/soldiers-guard-belgian-jewish-sites-europol-further-attacks katonák őrzik a zsidó intézményeket - a belgákat közben azért lehet robbantgatni.) Ennek ellenére ő maga is támogatja a bevándorlást - mármint Belgiumba és Európába. Olyannyira, hogy látogatásokkal és anyagi támogatással segíti őket, és erre szólít fel más közösségi vezetőket is.
http://eajc.org/page32/news52630.html

Az izraeli szervezet, az IsraAID például szintén aktívan kiveszi részét Európa elárasztásában, azokkal a tömegekkel, melyeket maga Izrael nem hajlandó befogadni: tavaly nyáron emeltek kerítést konkrétan a Szíriából jövő emberek kívül tartására. Az Egyesült Királyságban a Brit Zsidó Képviselőház Igazgatótanácsa hozott létre honlapot Support Refugees címen, melyen összpontosítják a megszállók segítését, s melyet szinte minden zsidó szervezet támogat az országban. Szerintük 20 ezer bevándorló befogadása nem elég. Oldalukon így írnak magukról:
http://www.supportrefugees.org.uk/about-2/about/

"2015. szeptember 7-én David Cameron bejelentette, hogy az Egyesült Királyság befogad 20 ezer szír menekültet az elkövetkező 5 éven belül. Van azonban igény rá, hogy többet tegyen ennél. Sokan az országban többet akarnak ennél tenni. A Support Refugees több módot is ajánl, amiken keresztül gyakorlati segítséget nyújthat a menekülteknek az országban vagy külföldön, adományokon, lobbizáson vagy önkéntességen keresztül. Ez az oldal a britanniai zsidó közösségnek készült útmutatóul, magunk is menekültek, vagy menekültek leszármazottai lévén, hogy mobilizálja a sok jóakaratot és támogatást. Az oldal eszköz mindenki számára, de konkrétan a zsidó szervezetekre koncentrál. "

A több mint 700 európai zsidó vallási vezetőt tömörítő Conference of European Rabbis nevű szövetség elnöke, Pinchas Goldschmidt rabbi az alábbi, a közelmúltban készített interjúban beszél a hagyományos Európa elleni küzdelmükről, mely cél elérésére a muszlimokat használják fel jelenleg. A „régi Európáról” beszél, mely hagyományos és nem multikulturális, s minden civilizációs önvédelem megnyilvánulása így a „régi Európa” velejárója. Ezzel szemben helyezkednek el ők, a zsidók „muszlim testvéreikkel”, akik csak egy „szabad Európát” akarnak és akik (a muszlimok) a zsidóság „természetes szövetségesei" ebben a „régi Európa” elleni küzdelemben.
https://www.youtube.com/watch?v=vsJYGoRHA-U

American Jewish Committee (AJC) egykori igazgatója Stephen Steinlight (mely szervezet, így ő maga is, mindig támogatta a nem fehér tömeges bevándorlást Amerikába) egyik 2001-es írásában, melyben a fehér népesség mexikói bevándorlás miatti csökkenő arányára ilyen stratégiai módon tekint, egyszersmind rámutatva az AJC bevándorláspolitikájának valódi okára: Még talán egy újabb generáció erejéig, egy optimista jóslat ez, a zsidó közösség tehát abban a pozícióban lesz, hogy képes legyen megosztani és uralkodni, majd pedig szelektív koalíciókba lép, melyek a mi érdekeinket segítik.
http://cis.org/articles/2001/back1301.html

Egy rajzfilm cinikus, de az igazságra rámutató rövid rajzfilm, amit érdemes megnézni. A szivárvány gyermekeiről:
Ez egy friss cikk, pont most olvastam: https://kuruc.info/r/20/146070/

Persze Izraelbe eszük ágában nincs bevezetni a multikultit, sőt népirtást és etnikai tisztogatást követnek el!
Izrael deportálja a bevándorlókat:
http://www.hirolvaso.com/izrael-deportalja-az-afrikai-menekulteket-1427879167/
https://kuruc.info/r/4/153207/
Izrael közvetlen számlájára írható 5 millió palesztin menekült, sok tízezer halott rengeteg halott, és több millió megnyomorított élet. Azonban ilyenkor nem jogvédők és humanisták...
Ez is bizonyítja, hogy zsidóság másokra kényszerített multikultija nem tévedés, hanem tudatos népirtás!
Pedig a zsidókérdésre a legjobb megoldás az lenne, ha a zsidóság átmenne egy multikulturális módba, de csak másoknak hirdetik, magukra nem tartják érvényesnek:
http://oi58.tinypic.com/m9nebn.jpg Amíg más népek kiirtásán fáradoznak, közben azt állítják rájuk más szabályok vonatkoznak, hiszen a zsidóság, és Izrael valamiféle üdvtörténeti jelentőséggel bírnak, vagy mi.
http://hetek.hu/velemeny/200202/mi_is_a_nacionalizmus
"A cionizmus és a modern Izrael kérdéskörét idekeverni (mármint a nacionalizmushoz- a szerk.) semmiképpen nem szerencsés, hiszen teljesen specifikus helyzeténél fogva abszolút nem alkalmas az általános következtetések levonására. A bibliai és a modern Izrael története mindig is elsősorban üdvtörténeti jelentőséggel bír, mozgalmai hagyományos politikaelméleti fogalmakkal nem leírhatók.
Végezetül újra hangsúlyozom írásom fő tételét: a nacionalizmust és az újabban vele szövetkező katolicizmust egyaránt fejlődésellenes, a társadalmi és politikai modernizációt gátló, ennélfogva káros ideológiáknak tartom.
Erdei L. Tamás (Hetek "2002. 02. 08. (VI/6)
Persze, az csak a véletlen műve, hogy a zsidók, a cionisták hoznak olyan szabályozást, amely eredményeképpen kihal a fehér ember, kihal a magyarság, és csak véletlenül ők terjesztik azokat az eszméket, hogy ezek nem képviselnek értéket, nem is kell a folyamatok ellen semmit tenni, mert ez a fejlődés (?) természetes velejárója, és a fehér ember feloldódik a négerekben, punktum, ez van. Persze még csak nem is feloldódik, hanem eltűnik...

Zsidó képmutatás a sajtóban: Menachem Rosensaft New York-i ügyvéd, a végtelen számú holokausztszervezetek egyikének elnöke és tekintélyes lapok publicistája szerint a nemzeti karaktert védelmező fehér nacionalizmus egy „veszedelem”, de Izrael zsidó esszenciája megkérdőjelezhetetlen:
https://kuruc.info/galeriaN/2012/istoczygy161107_03.jpg

Martin Schulz:
„Számomra az új Németország csak azért létezik, hogy Izrael állam és a zsidó nép létezését biztosítsa.”
2014-es Háárec-cikkből: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Schulz#Relations_with_Israel

Így akarják a zsidók elárasztani Európát a színesekkel:
https://kuruc.info/r/4/156117/

Svédországi zsidók akadályozzák a bevándorlásellenes tüntetést:
https://kuruc.info/r/4/177280/

Nagy-Britannia elárasztása idegenekkel:
1948-ban a Brit Birodalom roskadozott, '47-ben India függetlenséget szerzett, s az akkoriban megfáradt Britannia elkezdte gyarmati csapatainak hazaszállítását. Az Empire Windrush utasszállító óceánjáró lett főleg erre a célra használva. A hajó működtetője azonban nem a brit kormány volt, hanem az Új-Zélandi Hajózási Társaság, melynek alapítói
(http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11503-new-zealand)
a zsidó Isaacs fivérek voltak, Edward és Henry. További jelentős résztulajdonosok voltak a szintén zsidó Nathan fivérek, Laurence és Alfred. Közben ezekben az években a brit honvédelmi miniszter, a zsidó Emanuel Shinwell volt. (Nem túl meglepő módon 1947 novemberében kiderült róla, hogy a britekkel ellenséges palesztinai zsidó terrorista Irgunnak továbbított brit titkosított adatokat.) 1948 májusában a Brit Közlekedési Minisztérium utasítást adott a hajó zsidó irányítóinak, hogy a hasznot növelve Jamaicában álljon meg az és vegyen fel fizető utasokat (a hazaszállítandó szerződéses csoportok mellé), mielőtt Britanniába érne. Ez a döntés később negatív visszhangot keltett, így feltehetően nem előzte meg alapos tanácskozás. Mindenesetre a közlekedési miniszter ekkor Harry Louis Nathan volt, szintén zsidó. Három héttel a jamaicai érkezés előtt újsághirdetésekben reklámozták az olcsó utazás lehetőségét, a Londonban rájuk váró szép új életet. Stephen Pollard Tíz nap, mely megváltoztatta a nemzetet: A modern Britannia megteremtése című könyvében így ír erről: „A reakció szinte azonnali volt. Sorok képződtek a jegyirodák előtt és a jegyek mindenhol elfogytak.” Daniel Lawrence Fekete migránsok, fehér őslakosok című könyvében idéz egy négert: „Elhagytam Jamaicát, mert láttam a reklámokat a The Gleanerben. [...] Eljöttem, hogy jobbá tegyem a helyzetem. Ez volt a fő ok.” A The Gleaner a Gleaner Társaság része volt, mely Jamaicában monopolhelyzetben volt, 1834-ben a zsidó De Cordova fivérek alapították, Jacob és Joshua. A hirdetések megjelenésekor a leszármazott Michael De Cordova volt a lap vezérigazgatója. A zsidó összjáték eredményeként végül a Windrush hajó közel 500 jamaicai négerrel ért partot 1948. június 22-én, s ezzel kezdetét vette egy rohamosan növekvő fekete beáramlás az országba. Rájuk máig úgy hivatkoznak, hogy a Windrush-generáció, június 22-ét pedig országszerte ünneplik bizonyos szervezetek, a dátumot Britannia multikulturálissá válásának napjaként tartják számon.
1948 és 1952 között kb. 2000 fekete szállt partra, 1957-re ez a szám már 42 ezer volt. 1961-re már 172 ezer nem fehér élt az országban. A kormány vizsgálván ennek az új csoportnak a munkavállalását arra a megállapításra jutott, hogy az nem megfelelő. Egy 1953 decemberi vizsgálatban köztisztviselők szerint az alacsony foglalkoztatásuk oka az „alacsony teljesítmény, felelőtlenség, civakodás és a fegyelem hiánya” volt. A fekete nők „mentálisan lassúak” a férfiak pedig „a fehéreknél temperamentumosabbak, hajlamosabbak az erőszakra, nincs állóképességük”, így „nem felelnek meg a brit munkaadók elvárásainak”. (Kathleen Paul: Whitewashing Britain: Race and Citizenship in the Postwar Era, 1997) A sokszínűség áldásának egy a mai tömeges gyerekfuttatásokban tragikusan megmutatkozó eleme is már akkor megjelent: 1954-ben David Maxwell Fyfe belügyminiszter egy jelentést készített, melyben feketék általi prostituáltként futtatott fehér nőkről ír: „A fővárosi rendőrségtől szerzett adatok azt mutatják, hogy a színes bőrű férfiak, akiket ezért [futtatásért] ítéltek el, messze felülreprezentáltak a londoni lakosok közti arányszámukhoz képest.” Későbbi jelentésében szintén visszatér erre: „Színes bőrű férfiak nagy száma segélyen él, vagy fehér nők erkölcstelen keresetéből tartja el magát.” (James Procter: Writing Black Britain, 1948-1998, 2000) Ennek a beilleszthetetlen és kriminális néger viselkedésnek az eredménye volt sok etnikai konfliktus, melyek a híres 1958-as Notting Hill-i faji zavargásokban kicsúcsosodva váltak a történelem részévé. A pattanásig feszült hangulatban az utolsó szikrát egy incidens szolgáltatta, melyben egy svéd nő és az őt futtató fekete férfi között alakult ki veszekedés. Ennek hatására a néger és barátai, illetve a jelenlévő fehérek között verekedés tört ki, melyet hat nap intenzív faji harc követett az utcákon több száz fehér és néger résztevővel mindkét oldalon. 72 fehér férfit és 36 négert ítéltek el testi sértésért, zavargásért, kilenc fehér ember pedig öt év börtönt kapott. Az Európa-idegen bevándorlók azóta se tudtak beilleszkedni, mint azt a napi hírek is mutatják. Itt ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy befolyásos zsidók nemcsak az idegenek bevándoroltatásában játszottak főszerepet, hanem törvényi védelmükben is, a fajvédő törvények megalkotása és kilobbizása útján, így a fehérek nyakára hozott bevándorlók érinthetetlensége tovább növelte azok arcátlanságát, s ezzel egy időben a „gyűlölettörvények” a zsidóknak is speciális védelmet biztosítottak, a ma tapasztalható kritizálhatatlanságukig.
Ezt a folyamatot hosszasabban mutattam be egy korábbi írásomban.
https://kuruc.info/r/9/148277/
Ha mindez nem lett volna elég, a nem olyan távoli múltban is zsidókat találunk az idegen beáramlás elősegítőinek főszerepében. A Blair-kormány 2000-ben a zsidó Jonathan Portest, a Miniszterelnöki Hivatal vezető közgazdászát kérte fel egy tanulmány elkészítésére, amivel a bevándorlást érintő változtatásaikat alapozhatják meg. Portes letette az asztalra a tömeges nem fehér bevándorlást gazdasági alapon lehetővé tevő tanulmányt, s erre alapozta fajtársa, Barbara Roche menedékjogi és bevándorlási államminiszter az addig viszonylag kevésbé nyitva lévő kapuk teljes széttárását, utat engedve az azóta jól ismert tömeges afrikai és közel-keleti beáramlásnak. Portes azóta is aktív támogatója az Egyesült Királyság idegenek általi bomlasztásának, a The Guardian oldalain, vagy a BBC-n bukkan fel megpróbálva gazdaságilag hasznosnak beállítani a primitív harmadik világbeli migránsokat, azokat „energikus, erősen motivált (és gyakran képzett, iskolázott)” embereknek nevezve.
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/aug/01/calais-illegal-immigrant-uk-facts
A bevándorlási reformok hatására a bevándorlók és menedékkérők teljes mértékű segélyeket, egészségügyi ellátást és szállást kaptak, ezzel is vonzóbbá téve az országot a migránsok előtt. Tom Bower, egy nemzetközileg elismert oknyomozó újságíró a közelmúltban megjelent könyvében (Broken Vows) a Blair-kormány titkolt tervét mutatja be, a tervet, mely az Egyesült Királyság végérvényes etnikai átformálását célozta a szent multikulturalizmus nevében. Bower közel 200 meghatározó politikussal, hivatalnokkal folytatott beszélgetései, kutatásai alapján jól dokumentáltan egyértelművé teszi: a Munkáspárt, s annak (zsidók által pénzelt: lásd fentebb) vezetője, a pszichopata politikai prostituált mintapéldánya, Tony Blair, illetve Portes és Roche, mint a két hóhér, szándékosan, ideológiai okokból, de a társadalom elől a valós helyzetet eltitkolva árasztotta el az országot idegenekkel, a sok európai munkavállaló mellett elképesztő mértékű nem fehér tömegekkel. Blair szabad kezet adott Roche-nak, egyetlen kikötése az volt, hogy a nem valós „menekülteket” ne engedje be. Roche nem nagyon foglalkozott még ezzel sem, elmondása szerint:
(http://www.dailymail.co.uk/news/article-3466485/How-Blair-cynically-let-two-million-migrants-Explosive-biography-reveals-PM-s-conspiracy-silence-immigration-debate.html):
„a menekülteknek meg kellene engedni, hogy maradhassanak Britanniában. A kitoloncolásuk túl hosszas folyamat és érzelmes dolog is.” Így is lett, a hamis menedékkérőket munkavállalókká nyilvánították, munkavállalási és tartózkodási engedéllyel (és persze segélyekkel) ellátva.

Magyarországon:
Zsidók így érveltek a kettős állampolgárság bevezetése ellen, vagyis hogy azok a magyarok akik gúnyhatárainkon kívül rekedtek is kaphassanak állampolgárságot 2004-ben:
http://3.bp.blogspot.com/-RQWkLnz6gHI/VWH4RqJJrxI/AAAAAAAABpw/s212LFjD0hc/s320/mgjbcy76i5tosgagyjyb.jpg
 Majd így érveltek azért, hogy idegenek is adjunk állampolgárságot, nem csak menekülőknek, hanem bevándorlóknak is:
http://1.bp.blogspot.com/-NkLyfXrVdnk/VWH9PR6-ZnI/AAAAAAAABqA/HrHdfBaQHkI/s320/migszol.jpg
Zsidók tüntetnek az ellen, hogy a magyarok felhívják a figyelmet arra, hogy kihal a magyarság:
https://youtu.be/JkpjmkgIyfE

A zsidók a világ háborúi mögött, több tízmillió áldozat:
Hillary Clinton akinek a kampányának 7 legfőbb anyagi támogatója mind zsidó levele:
http://davidduke.com/hillarys-sleezy-seven-top-donors-hillarys-superpacs-jewish/)
https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/18328#efmADMAFf
"Irán nukleáris programja és Szíria polgárháborúja nem tűnik úgy, mintha összetartozna, pedig összetartozik. Ami miatt izraeli katonai vezetők aggódnak - de nem beszélhetnek róla - az a nukleáris monopóliumuk elvesztése. Egy iráni nukleáris fegyver nem csak véget vetne Izrael nukleáris monopóliumának, de más kihívásokat is jelentene, mint Szaúd-Arábia és Egyiptom nukleárissá válása. Az eredmény egy bizonytalan nukleáris egyensúly lenne, melyben Izrael nem tudna a provokációkra hagyományos katonai csapásokkal reagálni Szíriában és Libanonban, mint ahogy azt ma megteheti. Ha Irán egy nukleáris hatalom szintjét elérné, Teheránnak sokkal könnyebb lenne a szövetséges Szíria és Hezbollah segítségét kérni Izrael támadásában, tudván, hogy atomarzenálja elrettentően hatna Izraelre Irán ellen. Az Aszad-rezsim bukása véget vetne ennek a veszélyes szövetségnek. Izrael vezetése jól tudja, miért érdeke most Aszad megbuktatása. Aszad megbuktatása nemcsak Izrael biztonságának lenne nagyon jó, de enyhítené Izrael attól való érthető félelmét, hogy elveszti nukleáris monopóliumát. Ekkor Izrael és az Egyesült Államok kidolgozhat egy közös pontot, hogy mikor lesz az iráni program annyira veszélyes, hogy katonai beavatkozásra van szükség."

Mint láthatjuk, a kisebb-nagyobb Izrael számára nem kívánatos országok és vezetők egymás utáni kiiktatása volt a cél már a kezdetektől: nem olajszerzés, nem pénz. Cionista fanatikusok izraeli és zsidó érdekek mentén döntenek romba országokat, okoznak háborúkat, mert a zsidók fanatizmusa rendkívül vérszomjas és kíméletlen (láthattuk ezt már a bolsevizmus alatt is). Aki ezt megérti, megérti az utolsó bekezdést is: miután a kisebb hatalmakat kiiktatták a cionisták (és Szíriában évek óta ezt kísérlik meg), akkor majd az amúgy nagy falat Irán is következhet, mert így már nem lesznek szövetségesei. Clinton így folytatja levelét:

" Röviden, a Fehér Ház megszüntetheti a feszültséget, amely kialakult Izraelben Irán miatt azáltal, hogy a helyes dolgot teszi Szíriában. Saját és családjának élete lévén veszélyben, csak az erő használatának veszélye veheti rá a szír diktátor Bassár el-Aszadot, hogy meggondolja magát."

Madeleine Albright, az USA egykori zsidó némber külügyminisztere, aki szerint félmillió iraki gyerek halála „megérte” a beavatkozásokat
https://www.youtube.com/watch?v=omnskeu-puE

Holokauszt:
Először is, a holokauszt tagadók valójában revizionistáknak nevezik magukat, amely azt jelenti, hogy a felmerülő újabb bizonyítékok, dokumentumok, leletek, elméletek, stb. miatt, szükségesnek tartják az elavulttá vált tézisek felülvizsgálatát!

Ma a történelmi tényeket a cionisták akarják megmondani, pedig hagyni kéne a történészeket szabadon dolgozni és vitatkozni. Nem hagyják! Aki olyan, akárcsak tudományos eredményre jut, amely bizonyos körök érdekeit sérti, holokauszt tagadóvá válik, meghurcolják, a munkáját elveszíti és börtönbe kerül!

A Blois-i történész konferencia mottója:“Ha a történelemről nem szabad vitatkozni, és abban nem szabad kételkedni, akkor az nem történelmi tény, hanem dogma lesz, amely a mitológia birodalmába tartozik.” Ezt 900 európai történész merte aláírni...
Miért nem történelmi esemény a zsidó holokauszt, szemben például a délvidéki magyarok ellen elkövetett népirtással, vagy az indiánok kiirtásával?
Miért van az, hogy ezzel nem csak a történelemkönyvekben találkozunk,  hanem még mindig napi politikai téma, és mérgezi a közéletet?
Sokan állítják azért, mert a cionisták a holokausztot gazdasági és leginkább politikai fegyverként használják!
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10959298_10202438143635338_2908244726067484077_n.jpg?oh=d5062156b25af4b7c15afdf9313f42a3&oe=5556570F&__gda__=1431231834_3d87a1d6f493622e1cd8bc06b6eda020
Ha a cionistákat kritika éri vagy előjogokat követelnek vagy bűnöket követnek el, akkor megvádolják ellenfeleiket avval, hogy náciként újabb holokausztot akarnak ellenük elkövetni vagy arra hivatkoznak, hogy ők nem lehetnek rosszak, mert ők holokauszt túlélők leszármazottai.
Videó: Zsidó telepes Palesztin földet lop Sousiaban, Hebron közelében.
Iskolapéldája annak mikor és mire használják a náci (antiszemita) kártyát.
http://www.youtube.com/watch?v=3K_t60lMhsE

Sokan azt állítják, a zsidó holokausztot úgy tudják hatásosan gazdasági és politikai fegyverként használni, ha a világon a legnagyobb, legtragikusabb, leggonoszabb, legnagyobb népirtásként, tragédiaként állítják be,
http://hvg.hu/itthon/20120415_elet_menete_westerberg
http://index.hu/belfold/2013/10/02/martonyi_a_holokauszt_a_legnagyobb_nemzeti_trauma/
 és minden népirtás fölé helyezik!
A zsidók holokausztja  jelentős volt, de valójában, ami igazán megkülönbözteti a többi nép holokausztjától, az a gázkamrák...
A tolerancia bajnokai,  mivel a törvényben nem definiálták mit értenek holokauszt alatt, és milyen történelmi nézetet nem lehet felülvizsgálni, az időközben napvilágra került újabb tudományos adatokkal, így már törvénnyel tiltják a gázkamrák tudományos vizsgálatát is, és azt, hogy a holokausztot jelentéktelen színben tüntessék fel nem mintha az utóbbit bárki is akarná.

„Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, büntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Egyébként vajon mit jelent az, hogy jelentéktelen színben feltüntetni?

Ha megemlítem, hogy nem csak zsidók haltak meg a második világháborúban, hanem
mondjuk több mint
20 millió kínai,
21 millió orosz,
7 millió német,
380 ezer magyar,  legalábbis a wikipedia szerint
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA#Vesztes.C3.A9gek
akkor ügye ettől nem lesz a 200 ezres magyarországi holokauszt (szintén a linkelt wiki adat)  jelentéktelen? Szerintem egyébként nem!
Vagy ha megemlékezünk más népirtásokról is? Azt ügye még szabad?
 pl.:
A kommunizmus fekete könyve szerint a kommunizmus számlájára mintegy 100 millió áldozat írható (s ezek csak a halálos áldozatok!!!):
Szovjetunió: 20 millió áldozat;
Kína: 65 millió;
Vietnam: 1 millió;
Észak-Korea: 2 millió;
Kambodzsa: 2 millió;
Kelet-Európa: 1 millió;
Latin-Amerika: 150 000;
Afrika: 1,7 millió;
Afganisztán: 1,5 millió;
Vagy ha megemlítjük az indiánok (95%) kiirtását), amelynek áldozati száma több mint 100 millió
vagy a holodomort
vagy a milliós ruandai népirtást, amit nemrég egész csendben szemlélt a világ.

Esetleg a palesztin népirtást, akiket jelenleg valamiért nem akarnak megmenteni azok, akik számon kérik a magyarokat a zsidó holokausztért...
vagy az örmény népírtást
vagy a délvidéki vérengzést
vagy a kongói népirtás
vagy a vagy a második kínai–japán háborúban ( a több mint 20 milliós kínai áldozattal)
a 731-es alakulatot,
vagy a nankingi mészárlást
vagy a Tatárjárást 
stb.

Viszont a wiki vajon tagadja a 200 vagy 400 ezres honi holokauszt számmal a holokausztot, vagy jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azok hazudnak, akik 600 ezer áldozatról beszélnek
http://www.atv.hu/belfold/20120416_600_ezer_magyar_zsido_aldozat_emleke_elott_tisztelegtek_hetfon?source=hirkereso
http://hvg.hu/itthon/20120415_elet_menete_westerberg
Dohány utcai zsinagóga területén két tábla, az egyiken 600 ezer, a másikon 400 ezer áldozat van feltüntetve...
http://kuruc.info/galeriaN/egyeb/zsnagyl1.jpg
http://kuruc.info/galeriaN/egyeb/zsnagyl2.jpg
és ezt oktatják a gyerekeknek az iskolában is?
Az ORTT szerint egyébként az utóbbiak...
http://kuruc.info/r/27/24517/
Karsai szerint csak 1 millió áldozat volt Auschwitzban és nem tudják kik ők:
https://kuruc.info/r/6/138517/
Akkor most ki a holokauszt tagadó is mi a valódi adat?

A törvény ugyanakkor azt sem részletezi, hogy pontosan mit értenek holokauszton és hogy mely állítást nem szabad tagadni! Ami nem kis bizonytalanságot okoz, ugyanis a holokauszt állandóan változik. Erről a változásról itt is olvashatsz:
http://www.radioislam.org/hu.htm#2
Itt pedig az auschwitzi táborlakókról készült feljegyzések 1940 májusa és 1944 decembere között jelenleg az orosz Központi Archívumban található "Glücks teljes koncentrációs tábor" mikrofilm alapján készültek (Richard Glücks a koncentrációs táborok adatait archiválta 1945-ig).
http://hu.metapedia.org/wiki/Auschwitzi_statisztika?honnan=Nemzeti_Hirhalo
De csak egy kis ízelítő:
Korabeli filmhíradó az Auschwitz-Birkenau áldozatainak számát 300 000-re teszi:
http://www.youtube.com/watch?v=qKG2Hxa94bw&feature=player_embedded
a tábor emlékművén 1990-ig négymilliós szám:
http://www.radioislam.org/hungary2-filer/asw_de.jpeg
Majd 1,5 millióra csökkentették:
http://kuruc.info/galeriaN/egyeb/wjobbikholok3.jpg
http://www.valtozast.hu/web/images/stories/2009/auschwitz_uj.jpg
http://kuruc.info/galeriaN/egyeb/auschwitztablak.jpg
Közben pedig maradt a hatmilliós áldozatszám...
Akkor melyik a valós adat, és ki a holokauszt tagadó?

Érdekes dokumentumok, amely szerint már a háború előtt hatmilliós áldozata volt a zsidósának:
https://www.youtube.com/watch?v=HX79E3B0_I4&feature=youtu.be
A német halálgyár és szappan történet már az első világháborúban (Hugh Pollard, stb.):
https://kuruc.info/r/4/169529/
A New York-i zsidóközpont pedig a következő adatokat tette közzé:
Zsidók a VILÁGBAN:
1938-ban: 15 748 091
1948-ban: 15 753 638
5.547 fővel emelkedett a számuk..
Zsidók EURÓPÁBAN: Jews In Europe
1938-ban: 8,039,608
1948-ban: 9,372,668
1.333.060 fővel emelkedett a számuk...
A Nemzetközi Vöröskereszt hivatalos adatai szerint a táborok  halottainak összes száma  271.301


Ezek után szerintem joggal teheti  fel a kérdést szegény emberfia, hogy mi a valós adat, és nem hiszem, hogy ezért börtönnel kéne bárkit is fenyegetni!

A gázkamrákkal kapcsolatban is, rengeteg régi és új információ és kérdés merült fel!
http://www.radioislam.org/hu.htm
A tettesek beismerő vallomása, valamint szemtanúk állításai alapján 15 éven keresztül bizonyítottnak tekintették, hogy többek között Buchenwaldban, Bergen-Belsenben, Dachauban, Mauthausenben, Ravensbrückben is voltak gázkamrák.
Aztán 1960.8.19-én a „Die Zeit” c. lapban Martin Broszat, a Müncheni Jelenkortörténeti Intézet munkatársa (későbbi igazgatójának) kinyilvánította:
"sem Dachauban, sem Bergen-Belsenben, sem Buchenwaldban nem gázosítottak el zsidókat vagy más foglyokat"
Azóta senki nem is állítja, hogy ezekben a táborokban elgázosítottak volna. A Dachau-ban bemutatott gázkamrára is az van kiírva, hogy nem volt üzemben!
Kérdés!  Ez nem holokauszttagadás vagy a holokauszt állítók hazudtak 15 éven át? Hogyan lehetséges ez?
Itt egy cikk arról, hogyan verték át Károly herceget egy kamu gázkamrával:
http://kuruc.info/r/56/129463/

Azt híresztelik, hogy a holokausztjuk a világ legjobban dokumentált eseménye.
Ebből a cikkből azonban úgy tűnik, még mindig keresik a gázkamrát, és a bizonyítékokat:
"A német szövetségi archívum illetékes igazgatója a Bildnek nyilatkozva "rendkívüli jelentőségű" dokumentumleletről beszélt. Hans-Dieter Kreikamp szerint a tervrajzok "az európai zsidók ellen tervezett szisztematikus népirtás" hiteles bizonyítékát jelentik."
http://nol.hu/kulfold/tervrajz_bizonyitja__hogy_auschwitz_epitoi_tudtak_az__iparszeru__nepirtasrol-308136
Ebből pedig az derül ki, hogy ezek a hiteles dokumentumok mégsem annyira hiteles bizonyítékok...
https://kuruc.info/r/40/30630/

A Leuchter-jelentés
Leuchtert egy holokauszt (pontosabban gázkamra) tagadási perben kérte fel szakértőnek a védelem.
Leuchter nem politizált, nem foglalkozott a holokauszttal,  hitt a gázkamrák létezésében, addig, amíg nem kezdte el a vizsgálatait! Nemcsak a falak ciántartalmát vizsgálta, mivel a Zyklon-B , a rovarölő (tetű) halálos gáz, amit a táborokban a tífuszjárvány ellen is használtak, a falakon kék réteget képez, de kétségkívül ez volt a legfontosabb. Néhol hibát vétett a vizsgálat során, de a kontrollmintához képest, ahol kevesebb gázt alkalmaztak (tetvetlenítés), mint a gázkamrában, arra az eredményre jutott, hogy nem volt gázkamra a gázkamra.
Már utaltam rá, hogy a cionisták, általában nem az állításokat tagadják, amennyiben azt nem tudják, hanem az ellenségük személyét! Így van ez Leuchterrel is..  http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=176%3Aa-leuchter-jelentes&catid=19
Leuchter-nek (ha jól tudom fél zsidó) valóban nem volt meg a diplomája, de gázkamrákat tervezett és mivel ebből élt, az bizonyítja, hogy értett is hozzájuk. Elismert szakember volt! Nemcsak ő építette az USA-ban az összes gázkamrát, hanem a karbantartásukért is felelős volt!
Leuchter a „professional engineer” [hivatásos mérnök] címet viselte. Amikor jelentését az auschwitzi  kivégző gázkamrákról leadta a torontói bírósághoz, a cionista lobby megtámadta és azzal vádolta, hogy címét jogtalanul viseli, mert nincs főiskolai, egyetemi diplomája. Massachusetts állam mérnöki kamarája viszont tanúsította, hogy jogosan viseli a címet, mert ha valaki 10 éven át a szakmában dolgozik megfelelő szinten, az egyenértékű a főiskolai végzettséggel.
Utána persze a cionisták kicsinálták, 90-ben le is tartóztatták Németországban holotagadás miatt, mint a követőit is, de szakmailag nem készült olyan eredmény, ami megcáfolta volna, azt, hogy a gázkamráknak a falán nincs elegendő cián nyom!
A krakkói szakértői vélemény
Válaszul a Leuchter-jelentésre a Krakkói Igazságügyi Orvostani Intézet is csinált egy vizsgálatot. A krakkóiak azonban szándékosan egy olyan analízismódszert alkalmaztak, amellyel csak a vízoldható cianidokat lehet kimutatni. A vízoldhatatlan, hosszú ideig stabil vas-cianidvegyületeket, melyeket Dr. James Roth kimutatott, a Krakkói Intézet egyszerűen figyelmen kívül hagyta.
Mivel a krakkói módszerrel az auschwitzi gázkamrák falazatában nem lehet megállapítást tenni a cianidtartalomról, ennek a tanulmánynak az eredményei nem alkalmasak a Leuchter-jelentés cáfolatára. Ha a krakkói tudósok nem ismerik a különbséget a tartósan stabil és vízoldható cianidtartalom között, durva szakmai hiba vádjával kell szembenézniük. Ha a különbség a Krakói igazságügyi Orvostani Intézetnél is ismert, akkor a Krakkói tanulmányt egy szimpla félrevezetési kísérletnek kell tekintenünk.
 A Rudolf-tanulmány
A különböző épületek falazatai cianidtartalmának összehasonlítása tudományosan kifogástalan módszer a Zyklon B-vel történő tömeggyilkosság igazolására vagy cáfolására. Ezen a nyomon indult el Germar Rudolf vegyész 1993-ban doktori disszertációja keretében szervetlen kémia szakterületen a Müncheni Max-Planck Társaságnál.
A mentora által kezdetben nagyon megdicsért munkában Rudolf ugyanarra az eredményre jut, mint Fred Leuchter: Magas cianidkoncentrációk a ruhafertőtlenítő-kamrákban és csak nyomokban kimutatható cianid a gázkamrákban, ahol emberek millióit mérgezték meg hidrogén-cianiddal.  A tanulmány emellett igen részletesen vizsgálja a bedobónyílások kérdését és arra a megállapításra jut, hogy ezeket a bedobónyílásokat a háború után készítették. Rudolf kitér tanulmányában a Zyklon B cianidgáz-leadási összefüggéseire is, és azt a végkövetkeztetést vonja le, hogy vagy a gázosítás idejére vonatkozó tanúvallomások nem igazak, vagy az nem, hogy ezután a különleges kommandó gázálarc és védőfelszerelés nélkül ment be a gázkamrába.
De ekkor valami furcsa dolog történt a fiatal, túlságosan kíváncsi Germar Rudolf esetében: A Németországi Zsidók Központi Tanácsának panaszára a Max-Planck Társaság vezetőjénél azonnali hatállyal felmondanak az elismert szaktekintélyű doktorandusznak, aki nem volt büntetett előéletű, és semmiféle politikai aktivitással nem tűnt ki.
Nem sokkal ezután Germar Rudolfot közösség elleni izgatás (Volksverhetzung) miatt 14 havi feltétel nélküli(!) börtönbüntetésre ítélték, mert metodikailag helyes tudományos munkájából hibás következtetéseket vont le. Evvel Germar Rudolf okleveles vegyész az első tudós a háború után, akit büntetőjogilag felelősségre vontak egy állítólagosan hibás doktori disszertáció miatt. A bírósági tárgyaláson Rudolf azt kérte, egy független szakértő ismételje meg az ő vizsgálatait, hogy bebizonyítsák a neki felrótt tévedést. Ezt a bizonyítási kérést a holokauszt nyilvánvalóságára történő hivatkozással visszautasították. (A német jogrend lehetővé teszi a bizonyítási eljárás kérésének megtagadását, ha nyilvánvaló dolgok bizonyítását kéri az egyik fél. Ennek oka, hogy ne használják a bizonyítási eljárásokat a perek idejének elhúzására a végtelenségig, ha közismert, nyilvánvaló tények bizonyítását kéri az egyik fél. Nem hivatkozhat azonban a bíróság a nyilvánvalóságra, ha új, eddig nem közismert állítások merültek fel - függetlenül azok valóságtartalmától. Tehát a német bíróság jogellenesen utasította Rudolf védelmének erre irányuló kérését.) De a Rudolf-tanulmány megállapításait a mai napig senki nem cáfolta meg!!!!!!!
Pedig Rudolf kérte, hogy ismételjék meg a méréseit, de erre nem hajlandóak! Vajon miért nem?

Természetesen nem állítok a holokauszttal kapcsolatban semmit! Kérdéseket tettem fel, amikre nem tudom a válaszokat! 
További kérdéseket láthatsz ebben a megdöbbentő dokumentum filmben:
http://www.youtube.com/watch?v=3dZ34oeZMGo
David Cole-ra a film készítőjére és családjára a zsidó védelmi liga (JDL- amely egyébként terrorista szervezet) halálos fenyegetést tartalmazó levelet adott ki az internetre. Emiatt kényszerből visszavonta nézeteit az internet nyilvánossága előtt egy nem túl meggyőző nyilatkozatban.  Ezt az esetet még a wikipedia is elismeri:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://www.codoh.com/cole/traitor_amer.html
http://www.geniebusters.org/915/04h_Cole.html
Ez a film pedig rengeteg újabb kérdést generál:
https://www.youtube.com/watch?v=I9Rbz_EjNnQ
David Cole leginkább csak kérdez! Vajon, hogy  lehet és miért kell visszavonni kérdéseket?

A zsidócenzúra áldozatai!
Emberek, akiknek a zsidók az életét tönkretették, akiket bebörtönöztek, a véleményükért:
Gerd Honsik:
https://kuruc.info/r/56/185940/
Ursula Haverbeck:
https://kuruc.info/r/56/188651/
Horst Mahler,
Bobby Fisher,
Ernst  Zündel,
Jürgen Graf,
Fred Arthur Leuchter, Jr.
Robert Faurisson,

Germar Rudolf,
David Irving,
David Duke,
stb., stb.

Rengetegen vannak, ahogy lesz időm, úgy szerkesztem majd...

Cionisták vitatechnikája, és taktikája:

A cionisták általában tisztába vannak avval, hogy nincs igazuk. Az internetes fórumokon (is), ezért az a feladatuk, hogy az igazság keresését, felszínre kerülését, illetve az igazságkereső (racionális) vita kialakulását megakadályozzák. Evvel a legtöbb anticionista is, már tisztában van. Ezért az ilyen fórumokon, és vitákban nem egymást akarják a felek meggyőzni, hanem az olvasókat. Ha valódi, igazságkereső vita alakulna ki, ahol a cél az igazság keresése, az nagy veszteséget jelentene a cionistáknak, így törvényi tiltássokkal, az úgynevezett hasbarázással, illetve a rájuk jellemző kommunikációs technikával, és taktikával  akadályozzák azt.

Módszereik:

Az ellenfelet hülyének, butának, sikertelennek, stb. állítják be, megbélyegzik (náci, fasiszta, rasszista, antiszemita) olyan fogalmakkal, szitokszavakkal, amelyekről az olvasó csak annyit tud, hogy negatív. Ezekkel a bélyegekkel próbálnak cáfolni, és hitelteleníteni. Magukat ellenben pozitívan címkézik, azt állítják magukról, hogy ők demokratikusak, toleránsak, haladó gondolkodásúak, emberiségellenes tetteiket pedig humanista csomagolásba rejtik (minden háború a megtévesztésen alapszik). Sértegetnek, megaláznak, hogy anyázásba térítsék a beszélgetést, vitát. Jellemző, hogy avval támadnak, hogy nem az igazi nevedet használod, miközben tudják, hogy azt csak a zsidók engedhetik meg maguknak, és hogy ez sem cáfolat az állításodra.  Hibbantnak, elmebetegnek állítanak be, gyakori hamis érv a konkrét cáfolat helyett az is, hogy nincs önálló gondolatod, vagy a sikertelenséged miatt a zsidókat hibáztatod. Sokszor a helyesírásodba próbálnak belekötni, az érdemi vita helyett nyelvészkednek. Ha mégis megpróbálnak cáfolni, azt nem konkrétumokkal teszik, hogy konkrétan melyik állításodnál miért nincs igazad, hanem általánossággal, és szitkozódással "cáfolnak". Nem ritka, hogy avval kezdenek vádolni, amit ők csinálnak. Természeti ökölszabály, hogy amikkel a zsidók megvádolnak, az rájuk sokkal inkább jellemző, vagy ők követték el! Előszeretettel keverik a fogalmakat, ha nem direkt, hát butaságból, de inkább szándékosan, vagy mindig mást értenek alatta. A vitát velük sokszor a fogalom definíciójával érdemes kezdeni, de vigyázat, mert jó néhány fogalom wikioldalát is ők szerkesztik. Nem a témáról beszélnek, és nem ahhoz szólnak hozzá, hanem az ellenfél személyét, és gondolatait illetik jelzőkkel és sértegetnek, amellyel anyázásba fullaszthatják, és térítik el az igazságkeresést. Az érvekre egyszerűen nem válaszolnak, elkerülik annak elemzését, amikor megcáfolod őket, új dologgal támadnak, új témát nyitnak, az adott téma kitárgyalatlan marad. Az ember sokkal inkább érzelmi, mint értelmi lény, sőt, mivel az olvasók sokszor az adott témában nem járatosak, nem is tudják értelmezni a sorokat, így az érzelmeikre akarnak hatni, nem az értelműkre. Az állandó támadással védekező pozícióba kényszerítik az ellenfelet, az olvasók érzelmei szerint annak lesz igaza, aki támad, és az veszíti el a vitát, aki védekezésbe kényszerül. Tudatosan használják az érvelési hibákat: http://a.te.ervelesi.hibad.hu/, és szándékosan nem tartják be a racionális (igazságkereső) vita szabályait:
http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html
http://kutatokozpont.hu/hu/wp-content/uploads/2011/08/racionlis_erveles.pdf
Amikor figyelmezteted, őket, hogy ne használjanak érvelési hibákat, és tartsák be a racionális vita szabályait, és szembesítve a viselkedésükkel ezeket linkeled is, akkor azt válaszolják, hogy nem érdekli őket az internetes hülyeségeid. Nagyon ritkán használnak logikai stukatúrát, de ha mégis többszörös felszólításra rákényszerülnek, akkor hamis premisszákat állítanak fel, és abból hozzák létre a hamis konklúziót. Hiába cáfolod meg az állításukat, újra és újra képesek felhozni, mintha a cáfolat nem történt volna meg. Amikor rájön, hogy nem vagy hülye, akkor  megjátszva a sértődötted, kijelenti, hogy veled nem vitázik, és letilt.
Ősi zsidó módszer, a provokálás! A provokálás mindig hangnemet, stílust jelent, nem témát! A hasbara nem adat, nem téma, nem érv, és nem logikai struktúra. Nem az a hasbarázó troll, aki olyan adatot, véleményt hoz fel, ami számodra nem tetszik, hanem az, amely az igazság felszínre jutását akarja akadályozni! A hasbara egy kommunikációs technikai, és taktikai csokor, amellyel megakadályozzák az igazságkereső vitát. Nem az az ellenség, akinek más a véleménye, vagy másképpen látja! Az, hogy emberek nem értenek egyet valamiben, teljesen természetes dolog. A zsidó (mint jelző), a náci, a sátán, vagy hívjuk akárhogy, nem származás, hanem viselkedés. A természetben csak kétféle stratégia, ha úgy tetszik izmus létezik. Az egyik, az etikus, amely a békés együtt vagy egymás mellett élésben, és a racionális (igazságkereső) vitában hisz. A másik, az etikátlan, aki abban hisz, hogy az erősebb uralja, pusztítja a gyengébbet, és hasbarázik, mert őt nem érdekli az igazság. Ha bizonyos témákból, adatokból, logikai struktúrákból tabukat állítunk fel, avval a racionális vitát (az igazságkeresést) akadályozzuk, vagyis pont hogy hasbarázunk. Mindig az hasbarázik, aki nem akar racionális vitát, igazságkeresést, mivel ennek az akadályozása a hasbara célja.

Beépülés:
Nem ritka, hogy a zsidók beépülnek a hazafiak közé, magyar hazafinak beállítva magukat. 
Ennek több haszna is lehet a számukra. Például olyan dolgokat írnak, amivel lejáratják, vagy támadhatóvá teszik a hazafiakat. (http://alfahir.hu/zsido_trollok_tamadasaA zsidóknak szükségük van arra is, hogy gyűlöljék őket, mert evvel saját identitásukat, és összetartásukat erősítik. A beépült emberek, hogy álcázzák magukat, általában túljátsszák a szerepüket, például gyakran ők a legradikálisabbak, primitív módon zsidóznak, vagy a leginkább ők "magyarkodnak" (ruhaviselet, stb.). A hasbarázás arra is jó, hogy véleményvezér pozíciót harcoljanak ki maguknak, ezzel pedig irányítani is képesek lesznek a csoportban. Aki nem ért egyet velük, azt lezsidózzák. 
Ne feledd! Mindig az a zsidó, aki nem akar racionális vitát, és aki helyette a hasbarát, illetve a zsidó taktikát használja!  Ha pedig származása mégse az lenne, a viselkedése teszi azzá. Zsidó az, aki zsidóként viselkedik, főleg zsidó, ha zsidó érdekeket szolgál. A hasbarázás használata, terjesztése zsidó érdek! Aki hasbarázik, az zsidó! Őket fel kell ismerni, és fel kell ellenük lépni, akkor is, ha téged fognak zsidózni! 

Miért nem jó az antihasbara:
Egy kicsit bugyuta példa, és sarkított, de csak az érthetőség kedvéért, meg nem vagyok író...
Képzeld el, hogy valaki megtalálja az izraeliek által elrejtett, a magyarokra specifikus biológiai bombát, amely visszaszámol. Egyedül nem tudja hatástalanítani, mert humán végzettsége van, nem tudja melyik színű drótot kell elvágnia, így feldobja a dolgot egy fórumon, ahol többen értenek hozzá, és így együtt könnyen vennék az akadályt. A ellenséges izraeli hasbarázó trollok aktivizálják magukat. A magyar fórumozók közül sokan úgy gondolták, hogy a hasbara hatékony, ezért átvették a viselkedést, megfertőződtek a vírussal, és így ők is elzsidósodtak. Az ellenség ezért többségbe került. Több hozzáértő racionálisan akar érvelni, de a zsidók lezsidózzák, így hiteltelenítik őket. A hasbarázás miatt nem a hatástalanításról megy egy racionális vita, hanem az egész anyázásba fordul, az idő közben vészesen fogy. 

Ebből a helyzetből csak egy kiút van! A hasbarázókat, azokat, akik a zsidó taktikát használják, ki kell zárni! A normális emberek az igazságot keresik, a zsidók csak győzni akarnak. A hasbara zsidó érdek. Zsidó az, aki úgy viselkedik! Amikor egyértelműen kiderül valakiről, hogy az etikátlanság stratégiájában hisz, ezért tudatosan hasbarázik, és ezért így semmiképpen nem is téríthető el tőle, tehát tudatosan harcol ellenünk, akkor azt le kell győzni! De, hogy? Aki nem a racionális vitát választja, vagyis zsidó, náci, gonosz, hívjuk bárhogy, az a háborút választja. Azokat pedig le kell győzni! De, hogyan?

A megoldás az lenne, ha a hasbarázókat az admin féken tartaná, illetve kizárná, és ha az emberek felismernék ezt a viselkedést, azt, amikor valaki nem az igazságot keresi, és olyan mértékben elutasítanák, hogy nem lehetne eredménnyel használni. Ez azonban még messze nincs így! Addig, mit lehet csinálni velük?

A racionális vita, és az érvelési hibák kiszűrése olyan fontos, hogy már az általános iskolában oktatni kellene. Nem véletlenül nem teszik, mert akkor egészen más lenne a világ!

Kényszerítsünk ki ügydöntő népszavazást arról, hogy a gyermekeinknek már az általános iskolában oktassák! Kétszázezer lájkra van szükség, amellyel jelzed, hogy hajlandó vagy aláírásoddal, esetleg társadalmi munkában majd az aláírásgyűjtésben is segíteni! Ha ezt elérnénk, már nagyot lépnénk előre! 

Kényszerítsük ki, hogy az adminok fellépjenek a hasbarázó trollok ellen! Ha nem teszik, az azt jelenti, hogy támogatják őketEgyenlőre a tapasztalat az, hogy a profi hasbarázó ellen egyedül csak annyit tudsz tenni, hogy ezt az írást bemásolod, vagy linkeled. A rossz sokkal erősebb, mint a jó, ezért egyedül nem tudod legyőzni! 
Ma már szinte minden pártnak van hasbara csoportja, amely összehangolt támadást indít a közösségi fórumokon az igazság ellen. 

Hasbara Handbook-ot (cionisták vitatechnikai kézikönyve)
az izraeli  internetes hadviselési projektnek
 a keretében állították össze. Ebben a projektben már átlagembereknek vagy/és nem zsidóknak álcázott, de valójában cionista (részben fizetett) ügynökök írják át a wikipediát, avatkoznak be az internetes fórumokon,  és egyéb helyeken az internet világában, sőt, azon kívül, a közéletben és a médiákban is. A zsidó diaszpóra fiatalságát tömegesen képzik a Hasbarára:

Idézetek a Hasbara kézikönyvből:
-Bizonyos esetekben szükség lehet az őszinteségre egy-két szó erejéig a cél érdekében, hogy eltereljük a dolgot valami még fontosabbról.
"A pontszerző kommunikációnak azt a benyomást kell keltenie, mintha racionális eszmecsere folyna, miközben elkerüli a valódi vitát. (...) A pontszerzés azért működik, mert a közönség túlnyomó része nem tudja értelmezni azt, amit hall. "
"Ha az emberek valamit elég sokszor hallanak, hinni fognak benne."
"Sokkal könnyebb a diákokat falafellel etetni egy partin, mint megmagyarázni, hogy a cionizmus miért nem rasszista, olyan tanulóknak, akik nem is tudják, mit jelent a nemzeti önrendelkezés."
"A kritikától mentes közönség azt hiszi el, amit először és gyakran hall."
"A proaktivitás segít, hogy a közvélemény a megfelelő témákkal foglalkozzon, úgy, ahogy azt az Izrael-aktivisták velük láttatni akarják."
"Az emberek azt hiszik el, amit először hallanak."

Egy alcím: Hogyan szerezzünk pontokat, elkerülve a valódi vitát?

Az anticionisták körében korábban vita volt, hogy mit kell tenni a cionisták gusztustalan módszerei ellen. Sokan azt tartják, hogy saját gusztustalan módszereiket kell ellenük fordítani, ez az anti-hasbara: https://kuruc.info/r/6/105928/ azonban ne feledd, a zsidó az, aki zsidó módon viselkedik, főleg, ha a zsidó érdekek mentén tevékenykedik. A hasbara használata, elterjesztése zsidó érdek!

Mi, magyar hazafiak, az igazságot keressük, így azokat a módszereket kell kidolgoznunk, és használnunk, amelyek a valódi, racionális (igazságkereső) vita kialakulásával, az igazság megtalálásában segítenek!

Egyéb:
1500 fős angol hasbara hadsereg: https://kuruc.info/r/6/139236/

https://www.sott.net/signs/hasbara.pdf
https://www.transcend.org/tms/wp-content/uploads/2014/07/sf-israel-projects-2009-global-language-dictionary.pdf
http://www.richardsilverstein.com/2009/07/10/the-israel-projects-secret-hasbara-handbook-exposed/
https://revolution-news.com/israel-hasbara-handbook-persuadable/
https://wikispooks.com/wiki/Hasbara_(2009_manual)
http://www.albawaba.com/news/israel-hasbara-handbook-how-to-influence-media--593101
https://whitewraithe.wordpress.com/a-guide-to-hasbara-trolls/

A zsidóság a világ legnacionalistább népe!

  Amikor valakit jellemzünk, akkor összehasonlítást teszünk. Összehasonlítva a zsidóságot más népségekkel: Letűnt népekről, akkor beszélhetünk, ha utódai más népektől elkülönülve már nem képeznek politikai, kulturális és nyelvi egységet. A zsidóság mégis extrém hosszú ideig tudta más népek között megtartani az identitását. Hány ilyen népről tudunk még, vajon ebben nem a zsidók a világbajnokok? Híres az is, hogy milyen mértékben segítik egymást etnikai alapon! Két példa rá a média világából: "A rádióban, televízióban általában én mindig a kisebbséghez tartoztam, aki nem zsidó. És azt vettem észre, hogy ők viszont, a zsidók marhára számon tartják egymás közt, közben meg mindig kikérik…” – mondta Havas Henrik a saját műsorában, zsidó barátai között az ATV csatornán"
http://www.youtube.com/watch?v=vXeYOPMcoRI
2.Példa:
http://naptv.hu/naptv/naptv.news.page?nodeid=41
Ez a műsor közel 20 évig ( a "magyar" közszolgálati média vezető műsora volt. A felsorolt 26 műsorvezető közül egy nem zsidó, de az is cionista. Vajon hogyan lehet ez, miért a zsidóknak kell "Magyarországon" "hitelesen" tükrözni a valóságot? Hogyan lehet egy 1-2%-os kisebbség 100%-ban egy ilyen fontos tv műsorban, ha nem etnikai alapon?
Az is bizonyítja, hogy mennyire vigyáznak az identitásukra, hogy ők nem árasztják el magukat Izraelben bevándorlókkal (http://orientalista.hu/izrael-a-sivatagba-deportalja-az.../) Sőt, etnikai tisztogatást rendeznek, amit avval a hamis "Te is" érveléssel védenek, hogy éppen honfoglalnak, és mások is ezt tették.


Küzdelmük az asszimiláció ellen:
A magyarság példáján láthatjuk, hogy ahol magyarellenesség van, azokban az országokban a magyarság ellenáll, és jobban őrzi az identitását, mint például Ausztriában, ahol a burgenlandi magyarok nagyjából eltűntek, mert békén hagyták őket. Azonban a magyarság erőszakos asszimilációja is működik, ha lassabban is.
A cionista vezetők valószínűleg felismerték ezt a törvényszerűséget, és gerjesztik is az üldözöttség érzését a zsidóságban, mivel erősítik az identitásukat (miközben a miénket rombolják) hogy így védekeznek az asszimilációjuk ellen. Néha még műnyilasokat is bevetnek, mint (talán) Szabó Albert és Bácsfi Diána! 
Legújabban pedig rájöttek, hogy a holokausztozást nemcsak gazdasági és politikai fegyverként, hanem sorsközösségbe kovácsoló és identitáserősítő, az asszimiláció ellen is be lehet vetni. Nyomják is, éjjel-nappal!

A cionizmus a sunyisággal, a megbújással, a megtévesztéssel, a hazugsággal, és egyéb gerinctelen módszereivel a legundorítóbb ordas mozgalom! A cionizmus nem összeegyeztethető a magyar hazafisággal, aki cionista, az nem lehet magyar hazafi!

Magyargyűlölő zsidók:
„Cionista zsidók a magyarságról:"Mi sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket."(Kornis Mihály drámaíró, Beszélő, 1993. december 21.)
"Én bátran kimondom - mert én nem egy lehorgasztott fejű, gyáva, szar zsidó vagyok, nekem van vér a pucámban - hogy én úgy utálom a magyar népet, hogy azt csak egy költő tudná megfelelően szavakba foglalni." (Regös Péter, a Magyar Zsidók Világszövetségének elnöke levele Lipták Bélához, az Amerikai Magyar Lobby egyik vezéralakjához, 2002. július.)
2003-ban szenteste rendezett keresztényellenes gyűlöletorgiát a Tilos Rádió három zsidó megmondóembere, Bencsik Gyula, Vranik Krisztián és a magát "Barangónak" nevező HVG-munkatárs, Bajtai Zoltán. Utóbbi meglepően őszinte kijelentésre ragadtatta magát, egészen pontosan ezt mondta: "Kiirtanám az összes keresztényt!"
Tom Lantos, magyar gyűlölő amerikai szenátor mondta: "Mindenki antiszemita, és mindenki Izraelnek az ellensége, aki Izraelnek a politikáját és a cionista politikát nem támogatja."
"Ha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit a magyar kultúrában, amit ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bőgatya és a fütyülős barack." (Landeszmann György főrabbi a Heti Magyarország 1993. február 26-i számában megjelent Zsidók és magyarok című interjúban.)
Glatz Ferencz a MTA volt elnökének véleménye a magyarságról: "A magyar embernek évszázadnyi időbe tellett, amíg a lovaglástól elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtartást és leszokott arról, hogy gyönyörűségét lelje az asszonyok és gyermekek lemészárlásában." 
További:
https://kuruc.info/r/26/168226/

Rothschild cionizmus:
A természetben kétféle életszemlélet, életstratégia van. Az egyik abban hisz, úgy él, hogy lehetne egymás mellett békésen élni, a másik, hogy az egyik legyőzi a másikat, azonban ő is a békés egymás mellett élést hirdeti! Ez a két stratégia megjelenik az emberi társadalomban is, minden szinten, az egyének, az országok és népségek szintjén is. 
A vadkapitalisták és a zsidók a második életszemlélettel rendelkeznek. 

A vadkapitalizmus lényege, hogy az erősebb kizsákmányolja, elpusztítja a gyengébbet! A  vadkapitalista rendszer (más neveken liberalizmus, képviseleti demokrácia, stb.), minden szinten, a népek szintjén is működik. Amíg ebben a rendszerben valaki a nyertesek közé tartozik, addig támogatja azt. A világ vezető elitje, vagyis a zsidó Rothschildék, a zsidó népnek vezető, nyertes szerepet szánnak a diktatúrájukban, cserébe pedig a zsidó nép támogatja Rothschildékat a törekvéseikben. Azonban a zsidó népet is, nemcsak felhasználják, de akár feláldozzák is, ha kell, de mivel a zsidó nép jelenleg nyertes pozícióban van, addig ez nem téma náluk, mert nem az etika, hanem a rövidtávú érdekeik mentén mozognak! A cionizmus mára tényleg semmi más, mint Rothschild cionizmus. 

A zsidók többsége egyáltalán nem vallásos, sőt, nem is igazán hisznek istenbe se. Mégis, Izrael mellett avval érvelnek, hogy azt Isten nekik szánta! A többségük persze ezt nem gondolja komolyan. A kisebbség, aki ezt komolyan gondolja, az viszont
vallási fanatikus! Minden, ami írva vagy prédikálva van, embertől származik! Ezért, ha Istent keresed, akkor is az igazságot keresd, szeretetet, igazságosságot, arányosságot, és etikát gyakorold, és a józan észre törekedj, mert ezek az alapértékek a legfontosabbak, ha van Isten, ha nincs!
A biblia is embertől származik! Innentől pedig tök felesleges belemenni a részleteibe! Ha én írok valamit és kijelentem, hogy azt isteni sugallatra teszem, elhiszitek? És ha kijelentem mellé, hogy minden vallás hamis, csak az igaz, amit én írtam le, azt elhiszitek? Esetleg David Copperfieldnek? Kinek hiszitek el és miért?
A megtévesztés ellenszerei a negatív érzelmektől mentes józan ész, és az igazságosság!
Elsősorban érzelmi ember vagy, és csak utána értelmi, ezért az utóbbira kell törekedned!
A vallási vezetők mindig arra ösztönöznek, hogy ne a józan eszedre hallgassál, hanem az érzelmeidre!
Ezért a vallást remekül fel lehet használni arra, hogy tömegeken uralkodhassanak, hogy tömegeket irányítsanak, a katonáikat pedig fanatizálják! Ezért a legtöbb vallás veszélyes!
Leginkább az érzelmeiden keresztül akarnak átverni, és félelemkeltéssel akarnak irányítani!
A hit és a vallás két különböző dolog!
A vallás és az etika két különböző dolog. Etika létezik vallás és istenhit nélkül is!
A szeretet és isten is két különböző dolog, szeretet létezik még vallás, és istenhit nélkül is!
A többi alapértékre is ez vonatkozik!
Az alapértékek fontosabbak istennél is! Az alapértékeknél egy isten sem tekintheti magát fontosabbnak, mert isten a mai fogalmaink szerint nem lehet hitványabb az embernél. Amennyibe isten, vagy a biblia az alapértékeket felülírja, avval saját magát, ill istent tagadja!
Tehát isten nem fontos az alapértékekhez képest!
Ezért nem istent kell dicsőíteni és nem istenre kell koncentrálni, hanem az alapértékekre!
Mert miközben vallásos emberek tömegei gyilkolásznak, az alapértékek hiánya miatt pokol a világ!
Ne az alapján ítélj meg egy vallást, hogy benne van az is, hogy "Ne öld meg felebarátodat", hanem, hogy mire tudják ill. mire használják, és mi az eredménye!


Összefoglalva:
A bevándorlók manapság is, mindenhol negyedekbe, gettókba tömörülnek, mert olyan "rasszisták", hogy társaik között és saját kulturális környezetükben érzik jól magukat! Ha elég sokan vannak, akkor már nem akarnak asszimilálódni, csak az emancipációt (jogaikat) követelik maguknak, majd megkezdik harcukat a bennszülött nép ellen. Ugyanis két domináns, eltérő kultúrájú vagy/és vallású nép nem fér meg egy országban, hanem harcolni fognak egymás ellen! A zsidó bevándorlás története bizonyítja a legjobban a multikulti életképtelenségét! A multikulti tragédiához vezet!
A zsidóság ma is harcol a magyarság ellen! 

Mi várható:
4 lehetősége van a zsidóságnak:
1 Asszimilálódik
2 Elhagyja az országot
3 Önkritikát gyakorol, újrafogalmazza magát, elveti vallását, és új identitássá lesz. Nem ura, és legyőzője akar lenni a népségeknek, hanem csak egynek gondolja magát a többiekből...
4 Továbbra is harcol a magyarság ellen, ami ismét tragikusan elmérgesedik, de ezúttal remélem a magyarok fognak nyerni!

Izrael:
Palesztina a zsidók előtt:
http://lovingenergies.net/pt/Palestine-Old-Photos-Expose-Old-Lying/blog.htm

0. Izrael hamis indokkal erősítette fel a népirtást és etnikai tisztogatást, mivel kiderült,  a két telepes tinédzsert, és az egy katonát nem a Hamasz rabolta el, és ölte meg!

1. Izrael mindig arra hivatkozik, hogy ők csak válaszolnak, azonban a jelen történések kapcsán is hazugság ez, ugyanis közvetlenül a 3 zsidó telepes elrablása és megölése előtt, a hadseregük számos gyilkosságot hajtott végre civilek ellen. Megöltek egy mentálisan beteg nőt, két tüntetőt egy 16 és 17 évest 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5Zo_kdIufA
és több földművest, hogy a többit és a sebesülteket meg se említsük...
http://kuruc.info/r/7/130829/
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20140625-israel-fin-amere-plus-longue-greve-faim-prisonniers-palestiniens/
http://www.hirado.hu/2014/06/05/1500-lakast-epit-izrael-a-megszallt-teruleteken/
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/05/21/les-israeliens-accuses-d-avoir-execute-deux-adolescents-palestiniens_4422551_3218.html

2. Izrael arra is hivatkozik, hogy a Hamasz rakétákra válaszul kezdett a katonai akciókba, miközben fordítva volt, mert a három telepes zsidó halála után is a hadseregük tovább folytatva több palesztint ölt meg, a telepeseik pedig egy gyermeket élve elégettek, ezután kezdtek rakétázásba a palesztinok. A zsidók úgy állítják be, hogy ezektől a rakétáktól ők rettegnek jobban, de a valóság ez,
Így rettegnek a zsidók, a Hamasz rakétáktól.:
"Az izraeli légierő folyamatosan csapásokat mér a gázai övezetre. Az izraeli hadsereg már 40 ezer főt mozgósított és szárazföldi hadművelet is várható. Az aljas palesztin terroristák vérével fogjuk vörösre festeni Izrael földjét és a tenger vizét... Hiszen aki Izraelre támad, az Istenre támad!"-dr. Dániel Péter 
Igen, ők azok, akik azt kérik számon, hogy miért nem mentettük meg életünk kockázásával a szegény ártatlan zsidókat a 70 évvel ezelőtt, a munkatáboroktól.. Közben pedig így rettegnek az arab terroristáktól: 
"Ezek a degenerált arab terroristák még a tegnap esti brazil-német focimeccs alatt is rakétáztak. De nem lett belőle baj, mert levittem a laptopot az óvóhelyre, így aztán egy gólról sem maradtunk le. A meccs után pedig a tengerparti lakásunkból hallgattam, ahogyan a haditengerészetünk szorgalmasan lőtte a palesztin terroristákat. Remek, megnyugtató "altatódal" volt... Shalom!"
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/l/t1.0-9/p403x403/10464218_10203452101294440_262165365886068919_n.jpg
https://www.facebook.com/IsraelWC/photos/a.333013306789497.74117.333012743456220/663774227046735/?type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=776746429060000&set=a.668882139846430.1073741860.217514361649879&type=1
https://www.facebook.com/lasextanoticias/photos/a.10150220885323755.353930.75653858754/10152642714008755/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152549411881678&set=a.10150294029661678.381794.775051677&type=1&relevant_count=1
http://kuruc.info/r/6/130444/#ixzz37YV9C8BO
Hamasz rakéta és Izraeli rakéta:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=539871422806489&set=a.536102953183336.1073741828.536027959857502&type=1&relevant_count=1
Íme a palesztin Kasszám rakéta "rombolása":
http://www.giwersworld.org/antisem/GAZA-pics/GAZA-2/qassam02.jpg?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201407
És a zsidóé: http://kep.index.hu/1/0/352/3523/35236/3523626_0875d1e27788e477e9dc1b35c21f3214_wm.jpg?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201407
és a következménye:
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/p526x296/10330496_575104689272950_5339465670551775089_n.jpg

2. Önvédelem az, ha a védekezésnek mindig a legenyhébb formáját alkalmazzuk. Ha a védekezés nem arányos, nem beszélhetünk védekezésről, mert az támadás! Ezért sem védekezik Izrael, hanem ő támad!
https://www.youtube.com/watch?v=yeXUnHqE4pI&feature=youtu.be
Legújabban avval érvelnek, hogy bár elismerik, hogy a két oldal veszteségei durván nem azonosak, de azt hazudják, hogy a fenyegetés, amit a palesztinok okoznak azonos, ezért arányos a támadásuk. Természetesen ez is hamis érvelés, hiszen akkor lenne azonos a fenyegetés, ha azonos lenne az erőviszony is. Ha engem megtámad egy 6 éves gyermek, még akkor sem belezhetem ki, ha késsel teszi, hiszen annyival erősebb vagyok, hogy játszva veszem ki a kést a kezéből. A bíróság nem mentene fel, köznevetség tárgya lennék, ha erre hivatkozva beleznék ki egy hatéves gyermeket!

3. Az önvédelem nem a megszállók, vagy a támadók joga, hanem a megszállottaké! Izrael nem hivatkozhat rá, mert ő a megszálló! 
http://szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Teheran%20NAM%20csucs/palesztina%20annektalasa.jpg

4. A kollektív bűnösség elvének használata, háborús és emberiségellenes tevékenység!
(A kollektív bűnösség elve az, amikor az egész csoportot megbüntetjük, miközben el lehetne különíteni az ártatlanokat és a bűnösöket. ) Az ENSZ emberi jogi főbiztosa:" ha egy jottányi kétely felmerül" azt illetően, hogy egy adott épület katonai vagy polgári célpontnak számít-e, már nem jogszerű megtámadni azt."
A konkrét esetben a 2 fiatalkorú, és az egy katona zsidó telepesek feltételezett elkövetőt letartoztatták, tehát itt vége is kellett volna lennie a történetnek. A Hamasz pedig a mai napig nem ismeri el ezt a gyilkosságot, sőt a zsidókat vádolják  vele! Frissítés: Az izraeli rendőrfőnök bevallotta, nem a Hamasz ölte meg a zsidókat! (http://index.hu/kulfold/2014/07/26/nem_a_hamasz_rabolta_el_az_izraeli_tinedzsereket/ )
 http://www.dailymotion.com/video/x224g06_le-false-flag-des-3-israeliens-supposement-tues-par-le-hamas_news
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/250714/pretexte-au-declenchement-des-operations-de-represailleshttp://croah.fr/corbeau-dechaine/les-trois-ados-israeliens-auraient-ete-assassines-par-un-autre-israelien/
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/07/25/les-trois-ados-israeliens-decedes-a-lorigine-de-lattaque-de-gaza-la-preuve-dun-false-flag/
http://www.mondialisation.ca/vengeance-justifiee-le-pretexte-pour-bombarder-gaza-le-gouvernement-netanyahou-est-il-derriere-les-meurtres-des-trois-adolescents-israeliens/5391864

5. Az elmúlt évtizedek alatt, több, mint ötmillió palesztin menekült el szülőföldjéről. Ez is bizonyítja, az etnikai tisztogatást, ami emberiségellenes és háborús bűn!

6. Az Izraeliek olyan haditechnikákat és taktikákat használnak, amely háborús, és emberiségellenes bűncselekménynek számítanak!
http://kuruc.info/r/39/130672/#ixzz38AgqpSLc
http://kuruc.info/r/6/130732/#ixzz38HdBVuFF
http://kuruc.info/r/4/130802/#ixzz38PHR3IGr
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israel-using-flechette-shells-in-gaza
Kopogtató bomba:
 Ez pedig csak az etnikai tisztogatásra bizonyíték! Mostanában a kopogtató bombázással reklámozzák magukat, csak éppen az ilyen bombák elől az állítólagos Hamaszos rakétaindító tud a legjobban elfutni, míg néhány másodperc alatt, a gyermekeit összefogdosni kényszerülő ártatlan civil a legkevésbé! 
http://index.hu/kulfold/2014/07/26/ha_bekopog_a_raketa_rohanjon/
Tehát nem a Hamaszos rakétaindítót lövik, hanem házakat és infrastruktúrát rombolnak. Nem ölhetnek még ők sem millió embert, ezért csak annyit ölnek, amennyit a nemzetközi közösség elnéz nekik, de minden fronton próbálják elűzni a palesztinokat a szülőföldjükről. Ha élhetetlenné teszik a létfeltételeiket, akkor külföldre kényszeríthetik őket, 5 milliót már sikerült...
Foszforbomba: 

7. Az izraeliek mindig konfliktusról vagy háborúról beszélnek, miközben a palesztinoknak nincsenek tankjaik, vadászgépeik, atombombáik, rasszspecifikus biológiai fegyvereik, stb., tehát nem két egyenrangú félről van szó, akiknek a veszteségei éppen így nem összehasonlíthatóak. 
Amikor a második világháborúban a németek gettóba, vagy munkatáborba zárták  a zsidókat és azok lázattak ellenük, akkor sem beszélt senki háborúról a németek és a gettólakók között, mert a gettólakók német megszállás alatt, azok rabjai voltak! 
http://www.ifamericansknew.org/

8. A zsidók avval védekeznek, hogy a Hamasz pajzsként használja a civileket és ezért van sok gyermek áldozatok (az áldozatok több mint 70%-a civil). Igen ez, előfordul az araboknál, náluk azonban rendszeresítve volt a gyerekek támadása, és civilek felhasználása pajzsként: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_shield#Israel 17-szer figyelmeztették  a zsidókat, hogy az iskolában gyermekek vannak, mégis lebombázták:
http://valasz.hu/vilag/gazai-ovezet-102671
Pajzsként használják a palesztinokat a zsidók: http://www.palestineremembered.com/images/dailymail_humanshield.jpg
http://files.abovetopsecret.com/uploads/ats64806_human_s.jpg
http://palestinesolidarityproject.org/multimedia/human-shield-04_16_10.jpg
És így hamisítanak:
https://www.youtube.com/watch?v=Yu54aSM6QOE 
és az eredeti, ami több mint 5 hónapja készült Szíriában:
https://www.youtube.com/watch?v=nH3a87_29Lo

9. A zsidók szerint a palesztinok nem akarnak békét:
Egy videó felvétel a YouTube-on egy zsidó konferenciáról, amelyet egy elegáns szállodában tartottak. Arról beszéltek a zsidó rabbi-küldöttek, hogy meg lehet-e törvényesen ölni, illetve szükséges-e megölni nem zsidó kis gyerekeket bizonyos vallási és egyéb zsidó célok érdekében. A zsidó küldöttek többsége azon a véleményen volt, hogy IGEN, minden további nélkül...(egy ember a hallgatóság soraiból ellenvéleményének adott látványosan hangot, de őt a biztonságiak elvezették). 
https://www.youtube.com/watch?v=iHXuCB18HHY

A népirtás megengedhető Times of Izrael:
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/q71/s720x720/1928396_677066985711088_6326655092233817052_n.jpg

Izrael népe, a felsőbbrendű zsidóság:
https://www.youtube.com/watch?v=92QDSsAEbn0

Meg kell ölni a palesztint,az anyákat is,  a Zsidó Otthon nevű izraeli párt szerint (vajon mekkora nemzetközi cirkusz lett volna, ha Magyar Gárda vagy bárki kijelentette volna ezt a zsidókra vonatkoztatva?) http://www.presstv.ir/detail/2014/07/16/371556/israel-must-kill-all-palestinian-mothers/

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10421971_671669186248558_4113861119832801539_n.jpg?oh=16bf5d0585f195f4f06347782aaa1275&oe=54548DD1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810447318989978&set=a.648447278523317.1073741828.648272658540779&type=1

Gázában nincsenek ártatlan gyerekek, hirdeti a molinó:
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/p180x540/10462901_10154434129715444_1890200315953229261_n.jpg?oh=ebf9fafcf1c323ecc6ac056f72e5c47a&oe=54527043&__gda__=1414189242_f2de4f9f2bab02ff2baa615506a2c938

Palesztina megszállása:
https://www.youtube.com/watch?v=mydbK35Bmns&feature=youtu.be

Dávidból lett Góliát:
https://www.youtube.com/watch?v=mBV76USP6XE&app=desktop

Augusztus 2.-a 7500 palesztin épület lerombolva. Vajon van a Hamasznak ennyi rakétája lenne, hogy csak ennyi épületben fér el?
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10580081_627860517332973_7329420820234359548_n.jpg?oh=55469210217ade7eb95f8c640cf78a35&oe=543FAEF8

"Békés" zsidó:
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10544384_737301016346802_151748025750187513_n.jpg

10. A szakértők szerint Izrael célja a civil lakosság terrorizálása, háborús bűnt követnek el (csak a politikusok nem ismerik el)!
http://kuruc.info/r/4/130953/
http://kuruc.info/r/4/130757/
http://kuruc.info/r/4/131219/#ixzz39Lsi2HGs

11. A zsidó befolyás alatt álló média egyoldalú tálalása:
http://kuruc.info/r/4/131177/

http://vilagterkep.atlatszo.hu/2014/07/21/izrael-palesztina-egy-aszimmetrikus-konfliktus-visszhangja-a-francia-mediaban/

https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/q71/s720x720/68914_670200503070774_3347110197480063325_n.jpg

Képek a cionisták munkájából:
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/p526x296/10404900_620899454689816_1735966928038508706_n.jpg

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10269398_612243715555390_2049501209744076520_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10401973_325202770980579_1735654380140891850_n.jpg

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153035593075760&set=pcb.10153035593705760&type=1

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10553392_10153035593195760_6135718031910578266_n.jpg

https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/q71/s720x720/10497233_801131466595942_9149171518093576644_o.jpg

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10487229_801246923251063_1601747471850343527_n.jpg?oh=e734b96861039f68f9ac03dca1431bc4&oe=5451C1D8

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/p480x480/10568955_10152151937372382_5613461664281411237_n.jpg?oh=07178a813320644468f0e33ca196e4b5&oe=544C4F0F

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10489820_672100166198481_6477635961839704583_n.jpg

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RrTmxiPG-oA

Elképesztő pusztítás, tízemeletes hátakat robbantanak fel:
http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2014/08/gaza-911-e-tobb-mint-3000-halottal.html

Gáza 2014 előtt és az izraeli terrortámadás után (videó):

Néhány karikatúra:
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10505597_345608452261774_283786068003954128_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/q71/s720x720/14897_10152128085927382_8284355051233922768_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10526040_658935547530603_554202822552093407_n.jpg?oh=c475d867a1bb5e12e09db28bfa9d9ffd&oe=5458EA28&__gda__=1413867105_04a64e6028bb9671b5579cbc8319b2e6

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/q71/s720x720/1907381_10152574731841926_1125983768113376083_n.jpg?oh=fd32c86bb3fcae2a629ed5b5a549de7b&oe=5448ADD5

Lásd még Ukrajnát:
http://munka-hely.blogspot.hu/2014/06/ukrajna.html
Szíriát és a többi cionista vérengzést!

A zsidók között is van néhány igaz ember!
Csak ők nem kitüntetéseket és elismerést kapnak, hanem inkább büntetést...
https://www.facebook.com/elismerjuk.palesztinat/photos/a.373473722734774.89194.373462382735908/688621254553351/?type=1
itt egy másik:
https://www.facebook.com/photo.php?v=678652138892277


Az oldal folyamatos szerkesztés alatt van!
Ha  nem értesz egyet valamivel, akkor tudsz üzenetet küldeni oldalt, a kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy írhatsz a fórumba: 
http://kozvetlendemokracia.blogspot.hu/p/forum.html
vagy a face oldalra:
https://www.facebook.com/MozgalomAMunkanelkulisegEltorleseert
Elfogadom az érvedet, ha a logikai struktúrádban nem találok hibát, ellentmondást, ha nem tudom megcáfolni, és ha elég nagy a valószínűsége (vagy Occam borotváját használva), vagy több lehetséges magyarázatot is elfogadva!