2014. május 10., szombat

ki a magyar

Hogy ki a magyar, a logika eldönti, mint ahogy azt is, mennyi 2+2 ! A magyar állampolgárság nem jelenti azt, hogy identitásában is magyar valaki, tehát attól, hogy valaki magyar állampolgár, még nem lesz magyar nemzetiségű! A magyar, az egy nemzetiség!
A magyarságnak is joga van egyedi népként léteznie, és meghatároznia magát!

Magyar az, akinek legnagyobbrészt magyar az identitása, 100% magyar az, akinek nincs más identitása! Ezenkívül tesz a magyarságért, de nem tesz ellene! Aki a leszármazottját magyarnak neveli! Ezek a magyarság kritériumai, bár kétségtelen, hogy mint csoport vannak genetikai jellemzői is! Ezért 100% magyar, például Petőfi! 

Nem magyar az, akinek nagyobb részt nem magyar, hanem más identitása van, aki identitását felvállalja, vagy aki nem vállalja fel, de egy kisebbség kulturális vagy nemzeti mozgalmának életében részt vesz, vagy/és egy kisebbségért rendszeresen tesz, vagy dolgozik, érvel, stb. 
Ezért cigány, vagy zsidó például Dopeman és Vadai Ágnes, hiszen nem is lehet őket semmiben megkülönböztetni a cigány ill., a zsidó származású cigányoktól, zsidóktól.

Vadkapitalista szintén nem lehet magyar, mert milyen nacionalista (tágabb család közösségében is gondolkozó) az, aki a saját nemzettársát (családtagját) szívatja?! Semmilyen! A szélsőséges individualisták sem gondolkoznak közösségben, így ők is kizárják magukat a magyarok nemzetcsaládjából. Az sem feltétlen magyar, akinek a nagyapja magyar volt, ellenben avval, akinek szándéka szerint az unokája magyar lesz!

Több, például kettő nemzeti identitása egy embernek csak akkor lehet, ha a másik identitása az adott országban súlytalan, mert abból az etnikumból kevés van, és társadalmilag nagyon gyenge, érdekeiket itt nem tudja a magyarokkal szemben érvényesíteni. Például lehet valakinek magyar és japán identitása, de magyar és zsidó nem! A magyar, és a zsidó érdek ugyanis különböző, a zsidók érdekképviselete itt erős, ezért döntenie kell, a kettő között. Tehát amikor egy zsidó arra hivatkozik, hogy ő magyar is, akkor hazudik, mert zsidóként kell rá tekinteni! Magyar csak az lehet, aki magyarként viselkedik!