2014. május 10., szombat

cigányság

Cigányságról:
Az alábbi szerzője nem ismert:
A magyar nép a cigányságot soha nem hívta be Magyarországra.
Soha nem volt szándékában tervszerűen letelepíteni.
A cigányság magától és önszántából jött erre a vidékre.
Önszántából kéredzkedett be a magyarság közé.

A cigány népséget a magyarság jó szándékkal befogadta, azzal, hogy a nemzetbe beintegrálódva a magyar társadalom hasznos, építő, értéket teremtő tagjaivá váljanak.

A magyarság soha nem vállalta, hogy a cigányságot eltartja. Ezt alátámasztandó semmiféle történelmi forrás nem áll rendelkezésre.

A magyarság azt sem vállalta, hogy olyan egykoron jó szándékkal befogadott etnikumokat megtűr, eltűr maga mellet, akik miután befogadást nyertek, -akár több generáció elmúltával is- ellenségesen fognak viszonyulni egykori befogadóihoz a magyarsághoz.

A magyarság nem kötelezhető senki által arra, hogy egykoron befogadott, de napjainkban ellenségeskedő, a magyarságnak anyagi és erkölcsi kárt okozó etnikummal együtt éljen.

A magyarok – az angolokkal és franciákkal ellentétben – soha nem gyarmatosították a cigányság eredeti hazáját, földrajzi területeit (Punjab és Uttar Pradesh államokat, ahol jelenleg is 15 millió cigány él). A magyarság, a magyar állam ezen a távoli vidéken területszerzés által anyagi és egyéb haszonra soha nem tett szert. Az ottani népet nem hurcolta el, szolgaságba nem vetette Ezen területek megszerzéséért imperialista háborút nem viselt. Az ott élő indiai etnikumokat soha nem zsákmányolták ki. Ezért semmi sem indokolja hazánkban az elmúlt évszázadban, de különösen az elmúlt időben exponenciálisan megnövekedő, de integrálódni képtelen cigány népességhányad jelenlétét, itt tartózkodását.

Általánosítani csak az általánosból lehet, és kell, nem a kisebbségből!
Ezért népséggel kapcsolatban általában utóítéletről, vagyis tapasztalatról van szó, az egyénnel szemben lehet általában előítélet, amikor még nem ismerjük.

Egy tény:
A cigánygyilkosságok felderítésénél a nyomozók 1300 olyan bűncselekmény aktáját nézték át, amelyeket cigányok követtek el, az áldozatok pedig megrokkantak vagy meghaltak, így bennük vagy hozzátatozóikban bosszúvágy gerjedhetett. Még egyszer! Két év alatt az ország egyik részén, 1300 ilyen esemény!

Manapság a betelepítéseket az elit (Bilderberg-csoport) erőlteti, hogy megosszon és uralkodjon!
A cigányság és a zsidóság betelepítése is a megosztottságot növelte, amit Habsburgok követtek el!

A "baloldal" és a Fidesz cigány politikája:
Integrációról beszélnek és a gyermekszegénység felszámolásáról!
 A baloldal úgy törölné el a gyermekszegénységet, hogy eltörlik a családi adókedvezményt, helyette pedig családi pótlékba nyomják a pénzt. Evvel ösztönözve az alacsonyan szocializáltakat (főleg cigányokat), mint ahogy tették 25 éven keresztül, hogy 10 alacsonyan szocializált gyerekkel örvendeztessék meg a társadalmat, akiknek majd szintén 10 ilyen gyerekük lesz., akik majd szintén a normális, dolgozó magyarok erőforrásaiból, a tőlük elvont pénzükön akarnak tovább szaporodni és élni. http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/343522_gyurcsany_hatalmas_vereseget_kell_kozosen_mernuk 
Azt hazudják, hogy ettől megszűnik a gyerekszegénység, valójában viszont terjed, és ezeknek a szavazatait később egy kiló almával meg lehet vásárolni!
Az ilyen szaporítás mellett természetesen az USA költségvetése nem lenne elég ezeknek az integrációjára. A normálisoktól, akik gyermeküket saját erőforrásból szeretnék felnevelni, nem kakukkmadárként másokéból, más kárára, ill. a magyaroktól pedig továbbra is elvonnák az erőforrásokat az alacsonyan szocializált cigányokhoz, amitől aztán a magyarok és a normálisok kihalnak. 
Amikor pedig a hat osztályt végzett Lakatos Romáriót kell a paksi atomerőmű vezérlőtermébe beültetni, akkor lesz kurvára modern az a "Magyarország", meg az Európai Egyesül Államok, ügye?! 
Az alábbi cikket ajánlom mindenkinek, akit a kérdés érdekel:
http://www.hir24.hu/nagyinterju/2014/07/14/ebben-a-pillanatban-300-ciganygyerek-gondolkodik-hogy-szerez-estere-drogra-valot/

A cigányság bevándorlása, és a mostani bevándorlás összehasonlítása:
https://kuruc.info/r/9/150295/

Videó:
https://youtu.be/lpEt4oVQzZ0