2014. május 10., szombat

A magyarság és a fehér ember kiirtása:

Rövidebb fórumváltozat:

A helyzet a hivatalos statisztikáknál is rosszabb!
Magyarországon átlag 28 évesen szülik az első gyereket (régi adat, már romlott), a magyarok kb. 30 évesen, mert ebben a statban a cigányok is benne vannak! Evvel szemben átlagosan a cigány nők 20 évesen szülik első gyermeküket és harmaduk szüli meg 15-16, 10-15%-uk már 14 évesen! Átlagban tehát 10 évvel szülnek hamarabb a cigányok és háromszor annyi gyereket, mint a magyarok!
Az, hogy egy nép mennyire szapora, attól is függ, hogy mennyi időnek kell eltelnie egy generáció kitermeléséhez. Tehát nagyjából a cigányoknál 20 év, a magyaroknál 30.
Ha egy nép reprodukciós mutatója 2,1 alatt van, akkor azt szokták mondani elöregszik. A valóságban viszont azt jelenti, hogy ha nem tudja 2,1 fölé vinni, megfordítani, akkor kihal. Egyesek szerint a történelemben 1,3-as mutatóról még nem volt példa, hogy a rendelkezésre álló 80-100 év alatt sikerült volna megfordítani, így az ilyen mutatójú népek menthetetlenül kihaltak.
A magyarok mutatója 1,24 és 1,3 körül van, és ebbe bele vannak számolva a cigányok is.
A reprodukciós adatokban magyar állampolgárok vannak, nincs levonva belőle a cigányság, illetve az egyéb kisebbségek, bevándorlók se!
Ugyanis, mint ahogy Szlovákia esetében láthatjuk, ott már az jön ki statisztikailag, hogy a szlovákok mutatói javulnak, a valóságban a cigányság meghaladta azt a szintet, hogy a szaporodása, az egész ország szaporodási mutatóját felhúzza. Ha azonban a nemzetiségek arányát vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a szlovákság és a magyarság is fogy Szlovákiában!
A demográfiai előrejelzések így hazudnak, mert a népesség fogyását statisztikailag ellensúlyozza a bevándorlók tömege, és a cigányság szaporasága, ami azt eredményezi, hogy az összlakosság nem fog nagymértékben megfogyatkozni. Tehát a reprodukciós statisztikákban nem jelenik meg az, hogy egy nép, helyett cserél az őslakossággal, és a mutatók szerint egy idő után lassul, majd megáll a népességfogyás.
A valóságban a magyarság viszont rendkívül gyorsan kihal!
Az elöregedő őslakosok ráadásul nem csak egyszerűen kipusztulnak, hanem a bevándorlók fogják végül megölni őket, ezt láthatjuk számtalan példából azon helyeknél, falvakba, ahol ez a folyamat kicsiben már lejátszódott.

http://vastagbor.blog.hu/2010/02/27/es_hetesen_felsirt_az_utolso_magyar

https://youtu.be/hTL6PzOY5PM

A 2011-es népszámlálási adatokban a 9,8 millió állampolgárból csak 8,3 millió vallotta magát magyarnak. 1 millió nem mondta meg kicsoda! Persze attól, hogy valaki magyarnak vallja magát, nem lesz az, a valós szám ettől kevesebb lehet, de jelző értékű!
2040- re már csak 4 millióan lehetünk, de a területünk nem fog sokáig üresedni, kitöltik majd a színesek helyettünk. Ha rosszul alakulnak a dolgaink, akkor már 2040-re kisebbség lehetünk a jelenlegi határainkon belül! A helyzet viszont változik, de nem javul, hanem romlik. A statisztikák szerint a 30 éven aluliak 95, a 35 éven aluliak 90%-a egyedülálló! Tehát már nem csak gyerekük, de még párjuk sincs! (Érdekesség, hogy Japánban lassan már nemhogy egyedülállóak, hanem szüzek, leálltak a keféléssel is!)
Ha valami radikálisat nem változtatunk, akkor a magyarság 120 év múlva teljesen eltűnik, az utolsó, elöregedő generációk pedig nem békés öregkort fognak átélni, és nem természetes úton fognak meghalni, hanem kegyetlen erőszak által!

Minden olyan intézkedés, amely ugyan szükséges, de nem elégséges, csak porhintés az emberek szemébe, és átverés! Amely kormány nem tudja visszafordítani a kipusztításból a magyarságot, az nem is akarja!
NEMZETÁRULÓK!A magyarság, és a fehér ember kiirtása:

Milyen furcsa, értéknek tekintjük a hóvirágot, mert értékeljük hogy egyedi, meglátjuk benne a szépséget, és fontosnak gondoljuk a biodiverzitást, ami az élet záloga, feltétele!
A hóvirágra vigyázunk, védetté tettük, egy szál letépése 10 000 forint büntetés, 5 szál fölött bűncselekmény!

Ugyanezen okokból védjük a jegesmedvét, az esetleges kipusztulását nem fogadnánk el természetes folyamatnak, de a fejlődés természetes velejárójának sem:


Ugyanakkor népeket, nyelveket, kultúrákat a cionisták kettős gondolkodása révén nem tekintjük értéknek!
Kivéve persze a zsidóságot, mert rájuk más szabályok vonatkoznak, hiszen a zsidóság és Izrael valamiféle üdvtörténeti jelentőséggel bírnak, vagy mi.
http://hetek.hu/velemeny/200202/mi_is_a_nacionalizmus
Persze, az csak a véletlen műve, hogy a zsidók, a cionisták hoznak olyan szabályozást, amely eredményeképpen kihal a fehér ember, kihal a magyarság, és csak véletlenül ők terjesztik azokat az eszméket, hogy ezek nem képviselnek értéket, nem is kell a folyamatok ellen semmit tenni, mert ez a fejlődés (?)  természetes velejárója, és a fehér ember feloldódik a négerekben, punktum, ez van. Persze még csak nem is feloldódik, hanem eltűnik.....

Letűnt népekről is, akkor beszélhetünk, ha utódai más népektől elkülönülve már nem képeznek politikai, kulturális és nyelvi egységet.

A politikai külön egység eltörlése már nyílt program, amit bevallanak belőle, az az Európai Egyesült Államok.
Nemrég hallottam a zsidók kisebbségi rádiójában, a Klubrádióban, hogy a nyelveket is meg kellene szüntetni, mert az egy csomó pozitívummal járna. Nem akartam hinni a fülemnek...
A népek eltörlése pedig szintén program és cél, ha még nem is annyira nyílt, a nagyközönség számára.

Több száz népről (pl. abodriták, tangutok) népcsoportról, nyelvről tudunk, ami eltűnt, ez a könyv csak kétszázat említ:
http://www.libri.hu/konyv/harald_haarmann.letunt-nepek-lexikona.html
Itt egy film is erről:
https://www.youtube.com/watch?v=MOvPNulcFf0
Az EU választások tétje, a magyarság fizikai kiirtásának kérdése is!

A fehér ember, és a magyarság kiirtása! 

Ki kell mondani, a fehér rassz rövid időn belül el fog tűnni! Sokkal inkább veszélyeztetett, mint a jegesmedve, ezért védelem alá kell helyezni! Ez a kihalás azonban nem természetes folyamat, hanem tudatos kiirtásról van szó, amit a rothschild cionisták követnek el!

Mint ahogy a háborúk nagy részét is, ahol tudják, már nem fegyverekkel, hanem finomabb eszközökkel végzik, a magyarság kiirtását is sunyin hajtják végre.
 A szavazói által nem kontrollált bilderberges pártok (Összefogás, LMP, Fidesz) Nyugat-Európába telepíti be a bevándorlókat, Kelet-Európában pedig a cigányokat ösztönözte anyagilag a szaporodásra.
Néhány adat az Európai helyzetről:
http://youtu.be/gzM3NK6dq4s
És az adatokból levezetve ez Európa jövője:
http://www.youtube.com/watch?v=1TX7sCZp6H0

Nem szabad azt gondolni, hogy ezt véletlenül csinálták!
 A multikulti nem tévedés, hanem tudatos népirtás!
The European Institute for Jewish Studies in Sweden alapítója és igazgatója, Barbara Lerner Spectre:
"„Azt hiszem, hogy az antiszemitizmus újjáéledt, mert jelen korunkban Európa még nem tanulta meg, hogy hogyan legyen multikulturális. És azt hiszem, hogy mi részesei leszünk ennek a fájdalommal járó átváltozásnak, aminek be kell következnie. Európa többé nem lesz az az egyszínű társadalmak összessége, mint amilyen egykoron, a múlt században volt. A zsidók lesznek ennek (az átváltozásnak) a középpontjában. Európa számára ez egy hatalmas átváltozás, aminek meg kell történnie. (Az európaiak) most mennek át egy multikulturális módba; ránk, zsidók pedig neheztelni fognak a vezető szerepünk miatt (valószínűleg azt akarhatta mondani, hogy a zsidókra fognak emiatt neheztelni - a szerk.). Azonban ez a (zsidók általi) vezető szerep, valamint az az átváltozás nélkül Európa nem fog fennmaradni.”
videón itt meg leht nézni a sátáni beszédét:
https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ

Egy cinikus, de az igazságra rámutató rövid rajzfilm. Hitler antirasszistaként visszatér és baliberális multikulti módszerekkel irtja ki a zsidókat Izraelbe:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fqfbScLsFws

Rasszirtás:
https://www.youtube.com/watch?v=cKpOvObTUoU

https://youtu.be/DHCNa2NN-Uo

Az EU vezetői népirtást követnek el, amikor a népek eltörlésére törekszenek!

" 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 155. §, Népirtás :
"(1) Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges kiirtása céljábólb) a csoport tagjainak, a csoporthoz tartozása miatt súlyos" " lelki sérelmet okoz,"
"c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt pusztulással fenyegetik,"
"bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki népirtásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

Pl: Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke: aggodalmát fejezte ki "a nemzeti érzések veszélyes újjászületése" miatt.

Ha a nemzeti érzéseket fel akarja számolni, akkor az nem jelent mást, mint azt, hogy a nemzeteket akarja felszámolni. Az pedig népirtás, és nem természetes globalizáció !!! Junckert és társait bíróság elé kell állítani!

Európa lakossága növekszik, de nem a fehérek szaporodása, hanem a bevándorlás miatt!
Az, hogy a színesek segélyezését a családtervezéshez kössük, a bilderbergesek tiltása alatt áll. Vajon miért? "Az egész harmadik világ népességére nézve ez mintegy 4-4,5 milliárd ember halálát jelentheti majd, körülbelül 2040-ig bezárólag." https://hu.wikipedia.org/wiki/Olajhozamcs%C3%BAcs "Európában is 50%-os lesz az emberveszteség " "A legrosszabb forgatókönyv, ha a bevándorlás ellenőrizhetetlenné válik" http://www.magtudin.org/Hetesi%20Zsolt.pdf Ezekről a folyamatokról és a várható végkifejletről már több évtizede tudunk. Mégsem tesznek az ellen, hanem nagyon is csak érte! Vajon miért pont az ellenkezőjét teszik, mint amit kellene csinálni?

Ami erőforrást ráfordítunk a bevándorlókra, abból meg lehetne oldani a saját reprodukciónkat!
Miért fontosabbak a távolabbi rokonaink (színesek), mint a közelebbi testvéreink?


Kell a munkaerő?
Pont annyira okos dolog muzulmánokra alapozni a nyugiíjrendszert, mint a cigányokra. Amikor felborul az erőviszony, a etnikai arányok, a bevándorlók nem eltartják az őslakosokat, akikhez semmilyen módon nem kötődnek, hanem megkezdik a terrort ellenük. Ezt lehet megfigyelni a történelemben, és a jelenben. Menj le egy elcigányosodott faluba, és nézd meg hogy segítik a cigányok az öreg magyarokat át az úton...
https://www.youtube.com/watch?v=PwI_ohh66h8
Esseni Török Kutató Intézet 2004-es kutatása szerint a Németországi törökök egyre vallásosabbak lesznek és ez táptalaja az iszlám fundamentalisták gyökeret eresztésének, és nem keverednek másokkal. 2009-es adat szerint csak a 14% szerez közülük érettségit, 30% semmilyen iskolai papírral nem rendelkezik, a nők leginkább háztartásbeliek, a muzulmán nők között legendás a munkanélküliek száma. Jellemző a tanárverés, a második generáció nyelvtudása pedig omlott az elsőhöz képest, tehát egyre kevésbé beszélnek németül, 46% küzd komoly problémákkal a matematika terén, e szerint 2007 ben 20% volt a török munkanélküli arány, kétszerese a németnek, csakúgy mint a bűnözési ráta. http://elib.kkf.hu/edip/D_14965.pdf A következő doksiban Hollandiából adat, már 2009-es: "A két legnagyobb nem nyugati allochton csoport a leghátrányosabb társadalmi-gazdasági helyzetben van Hollandiában. Alacsony munkaerő-piaci részvétel, magas munkanélküli arány jellemzi őket, a legtöbbjük szociálisan eltartott. Iskolai végzettség terén a nem nyugati származású bevándorlók nagyon alulmaradnak a natív hollandokhoz képest. A török és marokkói tanulók sokkal nagyobb valószínűséggel esnek ki az iskolai rendszerből. Az alacsony iskolai végzettség pedig erősen befolyásolja foglalkoztatottsági helyzetüket. A marokkóiak egyharmada, a törökök fele rendelkezik munkahellyel. " http://otdk.zskf.hu/Dolgozatok/153.pdf Az alábbiban: " Németországban a bevándorlók gyermekeinek 35 %-a nem fejezi be az általános közismereti képzést nyújtó iskolákat sem" 2008 https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/Wetzel%20Tam%C3%A1s%20PhD.pdf ...

Anglia szociális rendszerén élősködő muszlimok. A muszlim férfiak 50% a muszlim nők 75% munkanélküli és segélyen él. Ingyen lakás, ingyenes orvosi ellátás, ingyen kaja. Mindezeket a javakat a bevándorlókat eszetlenül pártoló Konzervatív Munkáspártnak és a liberális demokratáknak köszönhetik.
http://www.liveleak.com/view?i=40f_1435801861

Hollandiában például az egykori "menekültként" befogadottak 50-70%-a segélyeken él
Forrás: https://muslimstatistics.wordpress.com/2015/08/02/netherlands-50-70-of-former-asylum-seekers-live-on-welfare/

Egy a Pew Reseach Center kutatóintézet által készített 2013-as világszintű felmérés azt vizsgálta, hogy milyen a muszlimok hozzáállása szociális, vallási, politikai dolgokhoz. A Dél-Szudánban, Észak-Afrika és a Közel-Kelet országaiban végzett kutatás szerint 22% egyetért azzal, hogy civilek megtámadása az iszlám védelmében indokolt lehet. 60%-uk támogatja a megkövezést mint a házasságtörés büntetését. 53% szerint halált érdemel, aki elhagyja az iszlámot, és 62% szerint egy női családtagot megölni indokolt lehet a család becsületének védelmében, ha az házasság előtt szexuálisan aktív, vagy házasságtörő.
Forrás: http://www.pewforum.org/files/2013/04/worlds-muslims-religion-politics-society-full-report.pdf

Szintén a Pew Reseach Center kutatóintézet 2006-os felméréséből azt láthatjuk, hogy a terrorizmus nagy támogatást élvez a muszlimok között Európában. Az Egyesült Királyságban 24% (tehát négyből egy) szerint erőszak civilek ellen elfogadható az iszlám védelmében. Franciaországban ez 35%, Németországban 13%, míg Spanyolországban 25%. Konkrét eseteket is nézhetünk: az 52 halálos áldozattal járó 2005. július 7-i londoni bombatámadások után a YouGov nemzetközi kutatóintézet felmérése szerint az Egyesült Királyság muszlimjainak 6%-a indokoltnak tartotta a terrorcselekményt, további 24% szimpatizált az elkövetők érzéseivel, motivációjával. Ez a 6% kb. 150 ezer muszlimot jelent, ők tehát mint indokoltnak tartották az őshonos brit civilek felrobbantását
Forrás: http://www.pewresearch.org/files/old-assets/pdf/muslim-americans.pdf
https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/today_uk_import/YG-Archives-pol-dTel-Muslims-050725.pdf

Egy 2007-es felmérés, melyet az angliai Policy Exchange készített, arra mutat rá, hogy a 16-24 év közötti muszlimok 13%-a felnézett olyan szervezetekre, mint az Al-Káida. Ez kb. nyolcból egy fiatal muszlim, akik terrorista szervezetekkel szimpatizálnak.
Forrás: http://www.policyexchange.org.uk/images/publications/living%20apart%20together%20-%20jan%2007.pdf

Egy újabb felmérés 2015. novemberéből, melyet a Felmérés és Politikatudományok Arab Központja készített, hét különböző arab országban kutatott, továbbá Libanonban, Jordánban és Törökországban 900 szír menedékkérőt kérdezett meg. A felmérés központjában a válaszadók Iszlám Államról és a térségben való fejleményekről való véleménye volt. A felmérés szerint a válaszadó szír menedékkérők 13%-a pozitív véleménnyel van az IÁ-ról. Ez tehát nyolcból egy, aki szimpatizál a terrorszervezettel, de mégis inkább a nyugat-európai liberalizmus kell nekik.

Forrás: http://english.dohainstitute.org/file/Get/40ebdf12-8960-4d18-8088-7c8a077e522eHazánkról:
  A cigány népesség száma egy 1941-ben készült népszámlálás szerint 27 ezer fő volt. 1949-ben 37 ezer, 1960-ban pedig 56 ezer. A népszámlási adatok azonban már akkor nem tükrözték a valós lélekszámot.
A cigányok létszámát így már a kutatók próbálták kideríteni, 1971-ben 320 ezer fő körülire 1993-ban 468 ezer körülire, 2003-ban pedig mintegy 570 ezerre becsülték.  2004-ben a hivatalosan elfogadott adatok szerint is, minden hatodik újszülött cigány származású volt. A cigányság aránya az össz. lakosságban 2001- és 2011 között 2%-ról 7%-ra emelkedett, tehát több mint megháromszorozódott! Számukat a 2010-es évekre becsléssel 650–700 ezer állapították meg (Kemény István). Ebben azonban tévesen lineáris függvényt használnak exponenciális helyett, hiszen számításukban minden évben ugyanannyival nő a cigányság létszáma, ami baromság.
Így a cigányság jelenlegi létszáma a hivatalos becslésnél valójában jóval nagyobb lehet, az egymillió fő jóval közelebb lehet az igazsághoz. Ne felejtsük el, hogy a 2011-es népszámláláskor, több, mint 1,5 millió volt azoknak a száma, akik nem voltak magyarok! Vajon kik voltak ők?
Ugyanakkor cigányok termékenységi mutatója is csökkent, míg 1990-93 között 3,3, addig 1999-2002 ben 3,0 volt. Jelenlegi adatokat azonban nem találtam.
Hipotézisek szerint a cigányok reprodukciós mutatója folyamatosan csökken és 2030-ban 2,2 lesz, ez azonban csak hipotézis!
Ha azonban igaz, ezért van szükség a bevándorlókra, mivel a magyarok ugyanolyan szegények, mint a cigányok, így nem lehet már felemelés címén elvonni tőlük. Az új felemelendő réteg a friss bevándorló lesz.
Magyarországon átlag 28 évesen szülik az első gyereket, a magyarok kb. 30 évesen, mert ebben a statban a cigányok is benne vannak! Evvel szemben átlagosan a cigány nők 20 évesen szülik első gyermeküket és harmaduk szüli meg 15-16, 10-15%-a már 14 évesen! Átlagban tehát 10 évvel szülnek hamarabb a cigányok és háromszor annyi gyereket, mint a magyarok!
Az hogy egy nép mennyire szapora attól is függ, hogy mennyi időnek kell eltelnie egy generáció kitermeléséhez, tehát nagyjából a cigányoknál 20 év, a magyaroknál 30.
Ez a videó erre mutat rá:
https://www.youtube.com/watch?v=SuzntD1peeE
 Ha egy nép reprodukciós mutatója 2,1 alatt van, akkor azt szokták mondani elöregszik. A valóságban viszont azt jelenti, hogy ha nem tudja 2,1 fölé vinni, megfordítani, akkor kihal. Egyesek szerint a történelemben pedig 1,3-as mutatóról még nem volt példa, hogy a rendelkezésre álló 80-100 év alatt sikerült volna megfordítani, az ilyen mutatójú népek menthetetlenül kihaltak.
A magyarok mutatója 1,24 és 1,3 körül van !!!! És ebben bele vannak számolva a cigányok is.
A reprodukciós adatokban azonban magyar állampolgárok vannak, nincs levonva belőle a cigányság, illetve az egyéb kisebbségek, bevándorlók se!
Ugyanis, mint ahogy Szlovákia esetében láthatjuk, ott már az jön ki statisztikailag, hogy a szlovákok szaporodnak, a valóságban a cigányság meghaladta azt a szintet, hogy a szaporodása, az egész ország szaporodási mutatóját felhúzza. Ha azonban a nemzetiségek arányát vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a szlovákság és a magyarság is fogy Szlovákiában!
A demográfiai előrejelzések így hazudnak, mert a népesség fogyását statisztikailag ellensúlyozza a bevándorlók tömege, és a cigányság szaporasága, ami azt eredményezi, hogy az összlakosság nem fog nagymértékben megfogyatkozni. Tehát a reprodukciós statisztikákban nem jelenik meg az, hogy egy nép, helyett cserél az őslakossággal, és a mutatók szerint egy idő után lassul, majd megáll a népességfogyás.
A valóságban a magyarság viszont rendkívül gyorsan kihal!
Az elöregedő őslakosok ráadásul nem csak egyszerűen kipusztulnak, hanem a bevándorlók fogják végül megölni őket, ezt láthatjuk számtalan példából azon helyeknél, falvakba, ahol ez a folyamat kicsiben már lejátszódott. http://vastagbor.blog.hu/2010/02/27/es_hetesen_felsirt_az_utolso_magyar

https://www.youtube.com/watch?v=hTL6PzOY5PM

Ha valami radikálisat nem változtatunk, akkor a magyarság 120-150 év múlva teljesen eltűnik, az utolsó, elöregedő generációk pedig nem békés öregkort fognak átélni, és nem természetes úton fognak meghalni, hanem kegyetlen erőszak által!

Európában már akkor munkaerőhiányra hivatkozva elkezdték betelepíteni a színeseket, amikor nőtt a népesség, és a reprodukciós mutatók is rendben voltak! Éppen a bevándorlást követően, és annak a hatására lépett a fehérember a kihalás útjára, majd most már ezt is érvként használják a betelepítésre, miközben folyamatosan növelik színesekkel Európa túlnépesedett lakosságát! Keleten pedig a cigányság szaporításával, amit a megélhetési gyerekcsinálás kialakításával értek el! 
A betelepítés teljes leállítása, és a színesek megélhetési gyerekcsinálásának a teljes eltörlésével még kijöhetnénk a gödörből!
Mindent meg kell tennünk ennek az érdekében!

Tehát ezek a fő tényezők:
-erőforrás >nem növekszik
-betelepítés, és színes szaporítás, avagy arőforrásokat a színeseknek > az erőforrások a színeseknek bővülnek, a fehéreknek csökkennek
-kilátások >színeseknek javul, fehéreknek romlik

> Eredmény, a fehérek eltűnnek!

Köszönjük nektek cionisták, és azoknak akik rájuk szavaznak, szavaztak, támogatták őket, vagy támogatják, vagy némán asszisztálnak, asszisztáltak!

A biodiverzitás csökkenésének második fő oka az invazív fajok.
Például a Harlekinkatica, törpeharcsa , néger, arab, stb.
http://greenfo.hu/uploads/szakdolgozatok/szakdolgozat-ivn-judit_20110721095001.pdf

A cionista "baloldal" és a Fidesz cigány politikája:
Integrációról beszélnek és a gyermekszegénység felszámolásáról!
 A baloldal úgy törölné el a gyermekszegénységet, hogy eltörlik a családi adókedvezményt, helyette pedig családi pótlékba nyomják a pénzt. Evvel ösztönözve az alacsonyan szocializáltakat (főleg cigányokat), mint ahogy tették 25 éven keresztül, hogy 10 alacsonyan szocializált gyerekkel örvendeztessék meg a társadalmat, akiknek majd szintén 10 ilyen gyerekük lesz., akik majd szintén a normális, dolgozó magyarok erőforrásaiból, a tőlük elvont pénzükön akarnak tovább szaporodni és élni.
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/343522_gyurcsany_hatalmas_vereseget_kell_kozosen_mernunk
Azt hazudják, hogy ettől megszűnik a gyerekszegénység, valójában viszont terjed, és ezeknek a szavazatait később egy kiló almával meg lehet vásárolni!
Az ilyen szaporítás mellett természetesen az USA költségvetése nem lenne elég ezeknek az integrációjára. A normálisoktól, akik gyermeküket saját erőforrásból szeretnék felnevelni, nem kakukkmadárként másokéból, más kárára, ill. a magyaroktól pedig továbbra is elvonnák az erőforrásokat az alacsonyan szocializált cigányokhoz, amitől aztán a magyarok és a normálisok kihalnak.
Amikor pedig a hat osztályt végzett Lakatos Romáriót kell a paksi atomerőmű vezérlőtermébe beültetni, akkor lesz kurvára modern az a "Magyarország", meg az Európai Egyesül Államok, ügye?!

Felmerül a kérdés, vajon mi a cél!? Miért akarnak minket kiirtani?

A cél, a cionista bilderberg csoport világdiktatúrának kiépítése! 

Ennek érdekében:
A közösségeket rombolják, a családot támadják. Ha az emberek nem tudnak nagyobb csoportba ellenállni, ha atomizálva vannak, akkor könnyebb rajtuk uralkodni! Ezért támadják a szűkebb családot felforgató módszerekkel, és hirdetik a tágabb család, a nemzetek megszüntetését is. Módszerek a teljesség igénye nélkül, például,
-elengedték a vadkapitalizmust,
-népszerűsítik a homoszexualitást,
-A lakhatást megoldását kivonták az állami feladatokból, helyette eladósították az embereket,
-A jövő generációi helyett a nyugdíjasokba öntötték a pénzt! (Még ma is, az átlag öregségi nyugdíj 120 000 forint, amit egy átlag diplomával nem rendelkező 170 óra /hó munkával képtelen megkeresni!Ráadásul a reprodukciós korban lévőnek nem csak magát, hanem a gyerekeit és áldott állapotban lévő feleségét is el kell tartania, plusz a lakhatását is meg kell oldania, mert ma már csak a cigányok kapnak önkormányzati lakást!)
-a valóság titkolása, helyette hazudozás
-feminizmus: franciaországi adat, a nők 70%-a diplomás, a férfiak 30%-a. A nők mint tudjuk, több ezeréves genetikai kóddal, nem fognak maguknál alacsonyabb státuszú férfivel összeállni. Csak ezen egy tételből adódóan, 40%-a a fiataloknak nem fog tartós párkapcsolatot kialakítani!
-A bevándorlók és a kisebbségek szaporításával növekszik a megosztottság. Ossz meg és uralkodj, mondja a római mondás, persze Rómának hasonlóan lett vége..
-A nemzetállamok megszüntetése (Európai Egyesült Államok), a nemzetek megszüntetését is jelenti, különösen, az őshonos nemzetek erőforrásain a bevándorlók és kisebbségek szaporításával.
Ezeket már húsz éve ugatjuk a politikusoknak, vajon még mindig tévedésben lennének? Vajon tévedésből állították a világot a feje tetejére, mindezt úgy, hogy a nemzetek teljes tudományos életének hátterével rendelkeznek, vagy nagyon is tudták mit csinálnak? Természetesen, ha egy biztonsági őr, kőműves, vagy bútorszállító már több, mint húsz éve ordítja mit csinálnak rosszul, és tudja mit kellene másként csinálni, akkor ne higgyük már el, hogy ezek csak állandóan tévedésben vannak!

Miért éppen a fehér ember a célpont, miért nem a szaporodó színesek?
A cionista bilderberges vezetők a zsidóságnak szánnak vezető szerepet, majd nekik gondolják a földet. Mindenki más célpont, a fehér ember az első. Ha két csoport szemben áll, akkor ha le akarja az egyik a másikat győzni, a csoportvezetőt kell elsőnek megsemmisítenie! Általában a csoportvezető a legokosabb, legagresszívabb és legerősebb, vagy legalábbis ezeknek olyan keveréke, amely alkalmassá teszi őt a vezetésre. A fehér ember az emberi népségek között a csoportvezető. Mivel mindkettő csoport vezetője  nem hülye, ezért nem akar verekedni, valamely más csicskáját próbálja a másikra küldeni. A fehér embert nem lehet nyíltan, hagyományos militarista módon kiirtani, ezért a liberalizmust vetették be ellene. Amikor már nem lesz fehér ember, akkor a színesek jönnek, a feketék, akikkel biológiai fegyverekkel végeznek. Izraelnek már most több etnikumra specifikus biológiai fegyvere van. Például: http://kuruc.info/r/4/102453/ Tehát járványok lesznek... Akiket meg akarnak hagyni azok az ázsiaiak, mivel ők nagyon intelligensek, tudják kezelni a számítógépeket, szorgalmasak, és szolgalelkűek. Ők teszik ki azt a néhány száz milliós rabszolganépséget majd, akikre szükségük lesz a mesterséges intelligencia kifejlesztésére, és arra, hogy a robotikát felvigyék arra a fejlettségi fokra, ahol teljesen önállóan tudják már reprodukálni magukat. Tehát a robotok fogják már előállítani a robotokat, és akkor az ázsiaiak is mennek majd a levesbe. A végén pedig csak egy nép fogja uralni a világot. Minden jel, adat, történés, információ, ha közvetlen bizonyíték nincs is, de erre mutat!
Tisztába vagyok vele, hogy ez a teória örült összeesküvés elméletnek  hangzik, de nem az az örült, aki erre felhívja a figyelmet, hanem azok, akik ezt megvalósítják! Örültek, deviánsok márpedig vannak, a hatalom pedig megőrjíti az embereket!
Itt egy érdekes film a vezetőinkről, ha nem hinnéd:
https://www.youtube.com/watch?v=LRYUrWPp2TA

Egy tanulmány arról, hogy az őslakos fehérek egyre rosszabbul élnek nyugaton is:
https://444.hu/2017/03/30/a-ketsegbeeses-gyilkolja-az-amerikai-fehereket

Egyéb:
A 30 éven aluliak 95%-a egyedülálló!
http://m.privatbankar.hu/cikk/kiderult-mennyien-vannak-az-egyedulallok-264632
http://mno.hu/interju/szinte-lehetetlen-megallitani-a-nepessegcsokkenest-1150292

Az adatok forrásai:
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/nemzetisegi_adatok_sb
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/gyemekvallalasneveles.pdf
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9323_file16_roma_hu_strategy_annex1_hu.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2012.pdf
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a672.pdf
http://www.nfft.hu/dynamic/NFFT_muhelytanulmanyok_1_KSH_NKI_demografia_2011.pdf

"A nagyon alacsony, illetve a nagyon magas jövedelműek körében nagyobb a
gyermekvállalási hajlandóság."


" A férfiaknál a jövedelem nagysága szintén jelentősen befolyásolja a
gyermekvállalást, de éppen ellenkező hatást vált ki: az alacsony jövedelemmel rendelkezőket a
kevésbé stabil anyagi helyzet elbizonytalanítja. "

"2010-ben a gyermeket vállaló anyák
több mint egyharmada rendelkezett felsőfokú végzettséggel. "


"Budapesten minden második szülő nő diplomás volt 2010-ben."

20-22. oldal:

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/szegedgyermekvallalas.pdf

"Pontosabb kutatások szerint inkább U-alakú az összefüggés a gyerekszám/termékenység és a jövedelmi helyzet között, azaz a legszegényebbeknél és a legesleggazdagabb családokban nagyobb a gyerekszám, míg a társadalom közepén egészen alacsony."
https://444.hu/2015/11/17/egyszeruen-nem-igaz-hogy-ez-a-kormany-mindent-megtenne-a-csaladokert

-----------------------
Remek cikk, hogy irtják ki a fehéreket a reklámokkal a zsidók:
https://kuruc.info/r/9/190208/