2014. május 11., vasárnap

Róma bukásának tanulságai

Róma bukása: 

A nacionalizmus az államot összetartó erő! 
Minden nem nemzetállam vagy birodalom vagy nemzetállammá válik, vagy szétesik, eltűnik!"Vagy ezer éven keresztül a római katonai technológia és szervezés annyira felsőbbrendű volt, és a római seregek olyan eltökéltek voltak, hogyha a faltörő kosaik megjelentek a városok védőfalai alatt, az már elég volt, hogy az ostrom alatt lévő városok megadják magukat. Habár a római seregek brutálisan leverték a felkeléseket, a római megszállás viszont azzal az előnnyel járt, hogy a Római Birodalmon belül a Pax Romana uralkodott, a törvény hatalma, ami lehetővé tette a kereskedelem és a kultúra felvirágzását. "
"Korábbi bevándorlók, mint pl. a gallok, letelepedtek, és beintegrálódtak Róma multikulturális és multivallásos olvasztótégelyébe, és néhányan sikerrel jártak. De a lehetőség, hogy egy szép napon ez a szivárgás egy kezelhetetlen áradattá váljon, amit a túloldali népességi nyomás váltott ki, és ami elöntötte Európa legrégebbi és legnagyszerűbb birodalmát, szinte felfoghatatlan volt a rómaiak számára."
"A bevándorolni akaró barbárokat csőcseléknek tekintették, de ugyanakkor a bevándorlást nem tekintették veszélynek. De amikor rájöttek hogy milyen veszélyekkel is jár ez, akkor már túl késő volt."
"Róma nem külső, hanem belső gyengeségek miatt bukott, amik között az elsők között kell megemlíteni a cél, identitás, és az akaraterő az ellenállásra (stand up), akár katonailag, elvesztését."
"Érdemes megjegyezni, hogy a behatoló barbár hadseregek kicsik voltak a népességhez képest. Egyszerűen jobban voltak motiválva."
"A Róma bukását követő világot igazából csak a "káoszként", és a "sötétség világaként" lehet leírni. A kereskedelem, valuta, és a tanulás szinte megszűnt. A városok elnéptelenedtek, és a várható élettartam lecsökkent. Róma városának a lakossága 100 ezerre csökkent a 6. században. Pár évszázaddal korábban elérte az egy milliót. Britanniában a lakosság 400 és 700 között a felére csökkent. Egyiptomban, Görögországban, és a Balkánon 1000 évre volt szükség, hogy elérjék a Római Birodalom alatti lakosság méretét. Britanniában a Római Birodalom bukását követő két évszázadban a pénzverés és a pénz használata teljesen megszűnt, és az összes kereskedelem barteren alapult. Valószínűleg nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy Róma bukása Európát 500 évvel vetette vissza"


Az idézetek innen:
http://cikkek.soti.ca/rome-and-the-barbarians.html