2014. június 4., szerda

Háttérhatalom

A Háttérhatalom története:
A 17.századig nagyjából mindenki számára egyértelmű volt, hogy kié a hatalom. A Rendszer csúcsán általában a királyok, uralkodók álltak, mivel ők szedték be a földekhez tartozó járadékokat, a gazdasági hatalom és a törvény szerinti hatalom is az övéké volt.
Aztán ez megváltozott. Ezen a ponton érdemes megismerkedni a Rothschild-család története
http://csakhogyeztistudd.blog.hu/2011/05/11/kinek_fizetjuk_az_allamadossagot
Röviden: Az első Rothchild a 415 frankfurti zsidó családok (amelyekből 109 uzsorás volt) egyikébe született 1743-ban Mayer Amschel Bauer néven, akinek hatalmas vagyona lett katonakölcsönzésből, nevét pedig megváltoztatja Bauer-ről Rothschild-ra. Rothchildék később rájöttek, hogy a királyoknak érdemes kölcsönözni, mert az sokkal nagyobb pénz, és így egész népeket tudnak eladósítani úgy, hogy közben nem rájuk, hanem a királyra fognak haragudni! Saját bevallásuk szerint is alakították a történelmet, a pénzszerzésben teljesen gátlástalanok és erkölcstelenek voltak.
http://www.youtube.com/watch?v=ZL5fRPzcubc
Mivel már gazdagabbak lettek a királyoknál, azokat zsarolni ill. befolyásolni is tudták, így háborúkat is ki tudtak robbantani, ha érdekeik azt kívánták.
(minél gazdagabb vagy, annál aljasabb leszel: videó egy kutatásról:
http://www.ted.com/talks/paul_piff_does_money_make_you_mean?language=hu#t-700810)
Természetesen más, többségében zsidók is hasonló mértékben meggazdagodtak, mint a Rockefellerek, Warburgok, stb. Ha valamiben a zsidók kiemelkedőek, akkor a meggazdagodásban mindenképpen!
Tehát ezek az emberek gazdagabbak lettek, mint a királyok! A pénz pedig hatalom, a gazdasági hatalom pedig a politikai hatalmat is jelenti, így alakult ki a háttérhatalom, háttér, mert hivatalosan az uralkodó volt hatalmon, mint ahogy manapság a nép, de gyakorlatilag ők. Egy kimutatás szerint az 1800-as évek végére már a Rothschild család rendelkezett az emberiség vagyonának felével. A háttérhatalom erősebb lett a királyoknál, és ezért igényt formáltak a tényleges hatalomra is! Az uralkodók egy náluk erősebb ellenségre akadtak! A háttérhatalom célja a királyság, az uralkodók (gyakran szó szerinti) lefejezése lett!
1776. május 1-jén egy bizonyos  Adam Weishaupt ingolstadti filozófus,szabadkőműves, az egyházjog professzora alapította az Illuminátus rendet.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Illumin%C3%A1tus_rend
Hogy miből volt rá pénze, az rejtély!
Ezt a rendet a szabadkőműveseknek a struktúrája szerint építették fel. Vagyis egy piramishoz hasonló, mint ahogy egy nagyobb vállalat is így épül fel, vagyis több szint van, és a magasabb szinteken egyre kevesebb ember. Mindenki csak avval foglalkozik, ami a saját szintjén jelenik meg. Például a takarítónő a szemetesek kiürítésével, a tisztítószerekkel, és nem avval, hogy a vállalatnak, ahol takarít, mi a célja, a tevékenysége. Abba nem is lát bele, hiszen a döntéseket a piramis csúcsán lévők hozzák. Természetesen mondhatják a takarítóknak hogy ők a világbéke érdekében tevékenykednek, és ebben ők is egy fogaskereket képeznek, de mivel nem látnak bele a felsőbb szintek döntéseibe és cselekvéseibe, lehetséges, hogy éppen tömegpusztító fegyvereket juttatnak el őrölteknek. A vélelmezett világbéke nemes céljáért a takarítók, így talán még lelkesen is teszik hozzá a háborúhoz azt, amivel megbízzák őket. Az ilyen piramis struktúra alkalmas arra is, hogy akár az egész világot is irányítsa, csupán néhány ember!A lényeg, hogy a hivatalos történetírók szerint is, az illuminátiban jól átverték az alsóbb szinten lévő tagokat...
Az illuminátus rend nekik a felvilágosodás eszméit hirdette (de piramisstruktúrájából adódóan nem gyakorolta), sőt a hivatalos történelemtudomány is elismeri, hogy a francia forradalom időszakában a hatásuk erőteljesen tetten érhető. Hivatalosan uralom nélküli világot akartak (amit persze a nagymester világdiktatúrája ural), tehát az addigra kialakult háttérhatalom ellenségit, az uralkodókat és az egyházat támadták, ezért azok gyorsan betiltották őket. Erre ők beszivárogtak a szabadkőműves páholyokba és ott átvették az irányítást. A hivatalos álláspont szerint az  illuminátusokat 1793-ban sikerült felszámolni még és a szabadkőművességben is...Hogy mire alapozzák ezt, arra, hogy nincsen bizonyíték, hogy tovább működtek volna... Az viszont tény, hogy az illuminati céljai megegyeztek a kialakult háttérhatalommal és a háttérhatalom viszont biztosan nem szűnt meg, hanem szüntelenül erősödött, erősödik. Ügye nem hiszi el senki, hogy ezen háttérhatalmi gazdasági elit, ne befolyásolta vagy használta volna fel a a különböző, politikai célokkal bíró, igen befolyásos nyílt, vagy titkos társaságokat, mint például az illuminátus rendet, a szabadkőművességet, avagy nem éppen ők álltak mögöttük!?
http://www.youtube.com/watch?v=iYYUPFIB4LQ
A cárokat véglegesen a bolsevizmussal törölték el.
Lenint és Trockijt Rockefellerék juttatták hatalomra.
Rockefellerék nem csak a cároktól (orosz, német,) szabadultak meg, hanem a tökéletes monipóliumot látták a kommunizmusban, egy kísérlet volt a világdiktatúrájuknak a kialakításához.
(Néhány bizonyíték:
http://mek.oszk.hu/01500/01560/html/05.htm
http://api.ning.com/files/mKKTiP3IQVTQs9nOWND0EKnTP7Hm2xrIght082KLmhZsB3HItKsC3O5KPNbpPlFd3Ypct2UeXkPlu9pFg1S8TKC8-tXASV1C/DanielEstulinsszeeskvs2.pdf
http://kkbk.blog.hu/2011/06/24/eustace_mullins_rockefeller_szindikatus
http://www.webkorridor.hu/hatalmi-elit-mesterkedesei-a-vilag-feletti-uralom-megszerzeseert.htm )
http://hu.metapedia.org/wiki/Mihail_Bakunyin
Azonban az ilyen diktátorok könnyen önállósították magukat, így a kommunizmust bukásra ítélték. Azóta "demokratizálnak" mindenhol, és a demokrácián keresztül akarják kiteljesíteni a diktatúrájukat, és bizony elég jól haladnak!
A rendszer amit felépítettek, és amit a világra kényszerítenek a liberalizmus álnéven futó vadkapitalizmus. Míg a liberalizmus azt hazudta magáról, hogy az egyén szabadságát szolgálja, valójában az emberek feletti hatalom, és a rossz, a káros korlátait bontotta le! Mindezt megtévesztéssel, hazugsággal, bonyolítással, elhallgatással, kiskapuk kiépítésével, a valós tények elrejtésével, elferdítésével, bomlasztással, felforgatással, a kisebbségek és a devianciák segítésével, a normalitással és a (nemzet)családokkal szemben, atomizálással, megosztással, a pénzkultusz bevezetésével, az értékekkel szemben, korrupcióval, a rossz és káros elnézésével vagy támogatásával, az etikával szemben, a rossz emberi viselkedés ösztönzésével, reklámozásával, és szabadjára engedésével! Micsoda ci(o)nizmus, hogy ennek a mocskos, armageddonba fulladó, kizsákmányoló  rendszernek a liberalizmus nevet adták! A korlát nélküli liberális rendszer ahhoz vezet, hogy a javak  oly mértékben koncentrálódnak, hogy néhány ember kezébe kerül az emberiség javainak a nagy része, míg a többség éhen hal. Ebben az a zseniális, hogy tele van önműködő mechanizmussal, ami a malmukra hajtja a vizet! Amíg valaki az átlaghoz képest, legyen ország, nemzet, vagy személy, nyertese a rendszernek, addig a rendszerért dolgozik, mindezt ereje teljében. Amikor eléri a tönkremenetel, mert eléri, akkor már (úgy érzi), hogy nem képes ellene tenni.
 Így fordulhatott elő, hogy egyetlen családnál van az egész emberiség vagyonának a fele (Rothschildoknál), és kb. 300 ember. Ez az önműködő mechanizmus minden szinten, nemcsak az emberek szintjén, hanem a nemzetek szintjén is működik! Tehát a vadkapitalizmus lényege, hogy az erősebb kizsákmányolja a gyengébbet!
Ezt nevezik demokráciának:


A zsidóság felhasználása: a rorthschild cionizmus:
A cionizmus mára tényleg semmi más, mint Rothschild cionizmus. A demokratikus, liberális, vadkapitalista rendszer, minden szinten, a népek szintjén is működik. Azaz a világ vezető elitje, vagyis Rothschildék, a zsidó népnek vezető szerepet szánnak a diktatúrájukban, cserébe pedig a zsidó nép, támogatja Rothschildékat a törekvéseikben. Azonban a zsidó népet is, nemcsak felhasználják, de akár feláldozzák is, ha kell, de mivel a zsidó nép jelenleg nyertes pozícióban van, addig ez nem téma náluk...

.A rothschild cionista zsidó gondolkodásmódban nem a békés egymás mellett élésre törekszel, hanem arra, hogy legyőzd a többieket. Saját magad vagy az első, és ha kell, a szegényebb fajtársaidat is feláldozod. A zsidó, a világ legnacionalistább népsége, de még annál is inkább individualistább! A többiek elleni háborújukban mindig az aktuális legerősebb a legnagyobb ellenség. Így megnézik, hogy kit tudnak felhasználni, vagy hogy melyik kisebb ellenségükkel tudnak összefogni ellene. Amikor legyőzik, akkor az lesz az ellenség, akivel azelőtt összefogtak. A zsidó, a buzi, az iszlamista, a vadkapitalista, mind ugyanilyen haszonelvű, etikátlan, rothschild cionista zsidó gondolkodású!

Aztán tovább fejlesztették az üzletet, és rákényszerítették a világra, hogy a nemzetek pénzét ők bocsájtsák ki, amit azok csak kamattal sújtottan vehetnek kölcsön tőlük. Sok jó húzásuk volt, de az egyik legnagyobb:
http://www.youtube.com/watch?v=CvhD9rwaSqE
http://falura.hu/

Mára a háttérhatalom a Bilderberg csoportként válik láthatóvá, akik időnként, évente egyszer-kétszer meghívnak befolyásosabbnak vált közéleti szereplőket, és elmondják nekik,  hogy a támogatásukért cserébe mit várnak tőlük.
Az, hogy a kapitalisták aktívan alakítják életfeltételeiket, és "lobbiznak" (korrumpálnak), és elérik azt, hogy a saját érdekeik érvényesüljenek a törvényhozásban, talán nem meglepő senki számára! Az sem, hogy a kapitalista rendszerben a pénz koncentrálódik. De mit mond erről a tudomány?
Itt a témában az egyik leghíresebb, a a svájci Federal Institute of Technology által végzett tanulmány,
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
amely a világ 43.060 transznacionális vállalatát és az azok közötti tulajdonosi hálózatot vizsgálta.
A tanulmányból kiderül, hogy a világ nagyvállalatainak 40 százaléka 147, egymással szoros kapcsolatban álló cég tulajdonában van.
Ezek egy szuperegységet alkotnak, valamennyien tulajdonosai egymás cégei egy részének vagy teljes egészének.
The top 50 of the 147 superconnected companies:
1. Barclays plc
2. Capital Group Companies Inc
3. FMR Corporation
4. AXA
5. State Street Corporation
6. JP Morgan Chase & Co
7. Legal & General Group plc
8. Vanguard Group Inc
9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc
11. Wellington Management Co LLP
12. Deutsche Bank AG
13. Franklin Resources Inc
14. Credit Suisse Group
15. Walton Enterprises LLC
16. Bank of New York Mellon Corp
17. Natixis
18. Goldman Sachs Group Inc
19. T Rowe Price Group Inc
20. Legg Mason Inc
21. Morgan Stanley
22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
23. Northern Trust Corporation
24. Société Générale
25. Bank of America Corporation
26. Lloyds TSB Group plc
27. Invesco plc
28. Allianz SE 29. TIAA
30. Old Mutual Public Limited Company
31. Aviva plc
32. Schroders plc
33. Dodge & Cox
34. Lehman Brothers Holdings Inc*
35. Sun Life Financial Inc
36. Standard Life plc
37. CNCE
38. Nomura Holdings Inc
39. The Depository Trust Company
40. Massachusetts Mutual Life Insurance
41. ING Groep NV
42. Brandes Investment Partners LP
43. Unicredito Italiano SPA
44. Deposit Insurance Corporation of Japan
45. Vereniging Aegon
46. BNP Paribas
47. Affiliated Managers Group Inc
48. Resona Holdings Inc
49. Capital Group International Inc
50. China Petrochemical Group Company
És természetesen a főbb médiáknak is ők a tulajdonosai:
Néhány példa ezekre:
News Corporation
CBS Corporation
NBC Universal
Viacom
Time Warner
Walt Disney
A globalizált gazdaságnak 1318 transznacionális vállalat alkotja a magját, amelyek tulajdon szempontjából egységet alkotnak. A körök méretei a bevételt szimbolizálják.
James Henry, a McKinsey & Co. volt közgazdásza szerint a gazdag családok úgy 32.000 milliárd dollár rejtett vagyonnal rendelkeznek offshore adóparadicsomokban. Összehasonlításként, az USA GDP-je 2011-ben 15.000 milliárd dollár volt (Magyarországé 198,1 milliárd dollár), államadóssága pedig hozzávetőleg 16.000 milliárd dollár. Természetesen az elit nem csak pénzzel rendelkezik, ezért ez csak a jéghegy csúcsa...
Adatai pedig az IMF-től az ENSZ-től és a központi bankoktól származnak.
http://www.huffingtonpost.com/2012/07/22/super-rich-offshore-havens_n_1692608.html
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1333415

"Ha a legnagyobb multinacionális vállalatokat pénz, befolyás és gazdasági erő szerint a térképen található valós országokkal egy kategóriában szerepeltetnénk, akkor a világ 100 legerősebb állama közül több mint 50 nagyvállalat lenne és nem ország.
Élükön senki által sem választott vezetőkkel, saját külpolitikai stratégiával, sokszor biztonsági szolgálatnak álcázott magánhadseregekkel és privát kémszolgálattal, hírszerzéssel. Vagyis miközben a világ a valós országok demokráciaindexén vitatkozik és nemzetközi szervezetekbe tömörül, aközben a szemünk láttára izmosodnak a demokratikus kontrollon kívül eső cég-vállalat-országok. A szemünk láttára, és mi mégsem vesszük észre őket… "
http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2012/09/akik-tulnottek-az-orszagokon-oriasi.html

James Glattfelder a komplexitást tanulmányozza: hogyan lehet egy kapcsolatokon alapuló rendszer - mondjuk egy madárraj - több, mint a részek összege. A komplexitáselmélet, mint kiderül, sok dolgot tud felfedni a gazdaság működésével kapcsolatban. Glattfelder megosztja világrengető tanulmányát: miként áramlik a hatalom a globális gazdaságon keresztül, és milyen sebezhetővé tesz minket az, hogy a hatalom ilyen sokkolóan kevés kézben koncentrálódik. (TedxZurich eseményen rögzítve)
Videó: http://www.ted.com/talks/james_b_glattfelder_who_controls_the_world?language=hu

Másik példa, hogyan koncentrálódik folyamatosan a pénz (és avval a hatalom):

David Rockefeller a következőket írja „Emlékiratok” című, 2003-ban megjelent könyvében:
„Több mint egy évszázadon át, az ideológiai szélsőségesek a politikai spektrum mindkét szélén kihasználták a sok publicitást kapott incidenseket, mint például saját találkozásomat Castro-val, hogy megtámadják a Rockefeller családot, mert szerintük mértéktelen befolyással bírunk az amerikai politikai és gazdasági intézményekre. Egyesek azt feltételezik, hogy mi egy titkos összeesküvés része vagyunk, amely az Egyesült Államok érdekei ellen dolgozik, „internacionalistának” nevezve engem és családomat, akik egy szorosabban integrált globális politikai és gazdasági szerkezet létrehozásáért szövetkeznek másokkal. Hívhatjuk egységes világnak is. Ha ez a vád, bűnös vagyok és ezt büszkén vállalom.”
http://1.bp.blogspot.com/-lC-lvC48BZc/VAtlqE3K4_I/AAAAAAAABFo/jMcEctR-4AM/s1600/10527489_320827581375229_7792056387842983399_n.jpg

1984-ben készült ez a riport Lang Hancock-kal. A lánya 2012-ben a világ leggazdagabb nője volt. A liberális kapitalista éppen azon morfondírozik, hogy fondorlatos módon irtaná ki az ausztráliai őslakókat.. : https://www.youtube.com/watch?v=bozdO_Fl8t4

A világdiktatúra kialakítása:
http://2.bp.blogspot.com/-QIQyreuW9sY/VCJ_pcMsG2I/AAAAAAAABIE/D0jxjg21RXc/s1600/warburg.jpg
https://en.wikisource.org/wiki/James_Warburg_before_the_Subcommittee_on_Revision_of_the_United_Nations_Charter#We_shall_have_world_government

Bill Gates is világkormányt akar:
http://idokjelei.hu/2015/02/bill-gates-is-a-vilagkormanyt-surgeti/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IdokJelei+%28Id%C5%91k+jelei%29

Végül a háromszáz név, akik uralni akarják a világot:
http://www.pseudoreality.org/committeeof300.html

Soros befolyása:
https://kuruc.info/galeriaN/2012/sorosalapitvany170312_01.jpg


Egyéb források:
http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed%E2%80%93the-capitalist-network-that-runs-the-world.html#.U66ZopR_uzE
http://www.forbes.com/sites/ericsavitz/2011/10/24/retort-the-147-companies-that-run-the-world-theyre-you/
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2051008/Does-super-corporation-run-global-economy.html


Ébresztő film:
http://www.youtube.com/watch?v=K0cElTPsQx8
Benne a bilderberg-csoportról:
https://www.youtube.com/watch?v=rcWaTLjxBo8
http://mek.oszk.hu/01500/01560/html/01.htm
http://greenr.blog.hu/2013/06/06/bilderberg_globalis_leleplezes_feltarult_a_a_bezarult
USA-EU transzatlanti megállapodás:
A szerződés, amely a kormány helyére az óriáscégeket ülteti
http://ekomozgalom.hu/a-szerzodes-amely-a-kormany-helyere-az-oriascegeket-ulteti/

A Bilderberg-csoport célja -- Rádióinterjú Dr. Csath Magdolnával
https://www.youtube.com/watch?v=vzviXLEN_Yk

Az USA a világ legkorruptabb országa:
http://internetfigyelo.wordpress.com/2014/04/20/cselekvesi-hullam-indult-az-amerikai-egyesult-vallalatok-korrupt-rendszere-ellen-truthseeker/Bizonyítékok, és bizonyítás:

Kétféle bizonyíték van, a közvetlen, ez az erősebb, és a közvetett.
"Lényegében két esetben áll rendelkezésre közvetlen bizonyíték: ha a terhelt beismerő vallomást tesz vagy ha a büntetendő cselekményen tetten érik az elkövetőt, azaz a bűncselekménynek szemtanúja (fültanúja) van, és azonnal vagy rövid időn belül elfogják, kézre kerül."
Érdekes, hogy rengeteg olyan estet ismerünk, amikor valaki bevallotta a bűncselekményt, és később kiderül, mégsem ő volt az elkövető. Tehát még a bevallás sem 100%-os, sőt még a rajtakapás sem.
Minden más eseteben közvetett bizonyítékról beszélünk, és ezek még gyengébbek.
Még az ujjlenyomat, sőt, még a génvizsgálat se bizonyosság, hiszen ott is valószínűségben adják meg az egyezést! Idézetek innen: www.herke.hu/kszt/tf.doc "
"A legsúlyosabb bűnügyekben nem ritkán kizárólag csak közvetett bizonyítékok állnak rendelkezésre (mert a terhelt tagad, ténytanú, tettenérő nincs)."
"A közvetett bizonyítás során a bíróság észleléséből előbb más tényre, és ebből a bizonyítandó tényre következtet, a bizonyíték alapján egy közbeeső tényre von le következtetést, majd a közbeeső tényről von le további következtetést a bizonyítandó tényre”.
" „félkész” jellegű a közvetett bizonyíték, mert önmagában tulajdonképpen nem bizonyíték (csak valószínűségi következtetési alap)."
"A közvetett bizonyítékok lényegében csak gyanúokokat jelentenek, általában kisebb-nagyobb valószínűségű ténybeli vélelmeket involválnak. Furcsa módon még akkor is valószínűségi ténybeli következtetéseket alapoznak meg a közvetett bizonyítékok, amikor a közvetett bizonyítékul szolgáló szakvélemény (például az ujjnyom a terhelté vagy a fenyegető levelet a terhelt írta) önmagában is egy igen részletes és alapos „szakmai bizonyítás” eredménye. Az írássajátosságok vagy minúciák részletes egybeesésének kimutatásán, „azonosítási komplexum” kimutatásán alapszik és kategorikus véleményhez vezet el. Ilyenkor azonban a szakértői vizsgálat mint a „mikrobizonyítás” eredménye, a bűnügyben folyó egész bizonyítás, a „makrobizonyítás” számára továbbra is indíciumként értékelhető, amelyből csak több-kevesebb valószínűséggel lehet a bizonyítandó tényre következtetni."
"Ugyanakkor az egész bűnügyben is – legalábbis az elkövető kilétére vonatkozóan –kizárólag közvetett bizonyítékok állnak rendelkezésre. Ilyenkor mind a mikrobizonyítás, mind a makrobizonyítás a valószínűségek halmozódását vonja maga után. De ez sem akadálya annak, hogy mégis bizonyossággal döntsék el az elkövető kilétét."
A bűnügyi bizonyítás már nagyon korán felkeltette a tudósok – köztük a filozófusok – figyelmét is. Angliában Bentham, Franciaországban Boisson írt tudományos igényű értekezést a bűnügyi bizonyítékok valószínűségi mozzanatairól, a valószínűségek sajátos halmozódásáról."

Bizonyítékok rendezése.
Ha az egyik bizonyíték cáfolja a másikat, akkor az az erősebb, és azt kell elfogadni.
A bizonyítékokat, vagy érveket erősségi alapon hierarchiába kell rendezni, és avval kell kezdeni a vizsgálatukat, amelyik a legerősebb, amelyik cáfolja, illetve vágja az alatta lévőket. Például, ha valakit megvádolnak egy késes gyilkossággal, akkor majdnem hogy felesleges addig a vádlott késkészleteivel foglalkozni, amíg 30-an tanúsítják, hogy a bűnelkövetés időpontjában 1000 km-re volt a helyszíntől. Ha a helyszín, az időpont, és a tanúk hitelesek, akkor nem követhette el, akkor sem, ha van olyan kése, amivel gyilkoltak, még akkor se, ha azon az áldozat vére is megtalálható.

Még nincs kész, folyt köv., ill. ahogy lesz időm megírom rendesen...